Prosjektvalg Elevtinget

Bli med å velge årets OD-prosjekt!

Ungdom vet best hva som engasjerer og opptar andre ungdom. Derfor håper vi at dere vil bli med oss å velge årets OD-prosjekt!

Det er ikke sånn at en gjeng med voksne i Oslo bestemmer hva pengene fra OD-dagen skal gå til. Det er dere som bestemmer! Vi er elevenes egen solidaritetsaksjon, og tror på demokrati og elevmedvirkning. Din skole kan være med å velge OD-prosjektet!

Ta en titt på hvordan OD-prosjektene velges her!

Prosjektene dere kan stemme på i år er:

A: Ungdom bygger demokrati i Nepal

Ungdom i Nepal har få muligheter for jobb og utdanning der de bor. Mange tar seg jobb i utlandet. Der jobber de ofte døgnet rundt under farlige forhold. De behandles som slaver. Nepal er i endring. Ungdom må ha muligheten til å bli og delta i demokratiet. Med OD får 15 000 ungdom verktøyene de trenger for å bidra til å skape framtidas Nepal.

Søkerorganisasjonen er Utviklingsfondet, og du kan lese mer om prosjektet her

Bilde for EO presentasjon Utviklignsfondet

B: Ungdom på kant med loven i Sør-Afrika

I verdens mest urettferdige land har ungdom ulikt utgangspunkt for et godt liv. Fattigdom gjør at folk dropper ut av skolen og mange opplever vold og overgrep. I dette prosjektet får ungdom mulighet til å endre kurs selv. Det er ikke hudfargen din eller størrelsen på lommeboka til foreldrene dine som skal bestemme hvilke muligheter du får i livet.

­­ Søkerorganisasjonen er KFUK-KFUM Global, og du kan lese mer om prosjektet her

KFUK KFUM Global 2021

C: Utdanning på egne premisser i Colombia

Urfolk og afroetterkommere i Colombia holder på å forsvinne; et diskriminerende utdanningssystem truer med å utslette deres språk, kultur og tradisjoner. Med støtte fra OD kan ungdom i Colombia kjempe for en utdanning som sikrer bærekraft for både folk og natur.

Søkerorganisasjonen er SAIH, og du kan lese mer om prosjektet her

SAIH 2021

Delta ved å gjennomføre prosjektvalg!

Fyll ut og send inn denne stemmeseddelen innen 27 februar

Hvordan gjennomføre prosjektvalg!

Dere kan stemme gjennom valg på skolen, eller på Elevtinget, dersom skolen er medlem av Elevorganisasjonen.

Prosjektvalg på skolen er mest demokratisk, og alle bør få informasjon om prosjektet og mulighet til å delta i valget. Her er noen tips til måter å gjøre det på:

1) Fellesmøte i storefri eller i skoletiden

 • Prosjektene presenteres på et møte for alle elevene. Gjennomfør gjerne debatt hvis det er tid. Del ut, heng opp eller publiser gjerne presentasjonene i forkant.
 • Elevene stemmer på papir, eller på læringsplattformen dere bruker. Sett gjerne en klar svarfrist.
 • Noen fra elevrådet/skolekomitéen og lærere teller opp stemmene.

2) Digitalt prosjektvalg

 • Informasjon om prosjektene deles med alle elevene på læringsplattformen dere bruker.
 • Elevene stemmer via læringsplattformen eller via et spørreskjema dere deler. Sett gjerne en klar svarfrist.
 • Noen fra elevråd/skolekomitéen og lærere teller opp stemmene.

3) På elevrådsmøte

 • Prosjektene presenteres og debatteres i hver enkelt klasse.
 • Hver klasse stemmer over hvilket prosjekt de vil at OD 2021 skal gå til.
 • Elevrådsrepresentantene avgir klassens stemme på elevrådsmøte.
 • Stemmene telles opp mens alle er tilstede.


Last ned presentasjonene til de tre prosjektene her:

Send inn valgresultatet

 1. Skriv ut stemmeseddel
 2. Kryss av for prosjektet som fikk flest stemmer. Det er ikke nødvendig å inkludere antall stemmer for hvert alternativ.
 3. Signer og stemple stemmeseddelen med skolens stempel. Dette må gjøres for at stemmen fra deres skole skal være gyldig.
 4. Send stemmeseddel til OD innen 27. februar.

Stemmeseddel sendes i posten til: Operasjon Dagsverk, Kolstadgata 1, 0652 Oslo. Eller scannet som e-post til Rikke Iversen: rikke@od.no

Skoler som deltar på Elevtinget kan stemme der fremfor å sende inn stemmeseddel. Skolens representant er bundet til å stemme på prosjektet elevene ønsket dersom skolen avholdt prosjektvalg før Elevtinget.

Spørsmål om prosjektvalg? Kontakt OD sentralt på od@od.no

Lykke til med valget!

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer