Operasjon Dagsverk (OD) søker engasjerte medlemmer til ODs bistandsfaglige råd!

Vi er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Vi jobber for en mer rettferdig fremtid ved å sette globale utviklingsspørsmål på timeplanen i den norske skolen. Ved å delta på OD kan elever ved norske skoler lære om global urettferdighet og frivillig velge å jobbe en dag til inntekt for et utviklingsprosjekt i Sør, som et skritt mot en mer rettferdig verden. Hvert år jobber elever ved norske skoler inn ca. 20 millioner kroner til utdannings- og utviklingsprosjekter for ungdom.Ungdom skal styre verden i morgen, og deres perspektiver er viktige i dag. OD støtter prosjekter som har tydelig fokus på ungdomsmedvirkning. Det betyr at ungdom skal være aktive aktører i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltakene.

Olerud_skole2

Konkrete tiltak kan være uformelle utdanningskurs for ungdom som ikke går på skolen, styrking av kvaliteten på undervisningen i formell skole, yrkesopplæring, rettighetsarbeid, utvikling av unge ledere, miljøtiltak og sparegrupper.ODs bistandsfaglige råd er bredt sammensatt og består av fire tidligere OD ledere og samt fem til åtte ressurspersoner med bistandsfaglig kompetanse. Totalt er det ca. 12 medlemmer som møtes åtte ganger i året. Under rådsmøtene diskuteres og debatteres prinsipielle og strategiske saker, søknader om å samarbeide med OD, samarbeidspartneres planer, rapporter og læringsprosesser og evalueringer.OD søker nye engasjerte medlemmer med bistandsfaglig kompetanse, som også har arbeidserfaring! Vi tilbyr spennende og gode faglige diskusjoner og innflytelse innen Norges største solidaritetsaksjon for ungdom. Vervet er frivillig og uten honorar og krever at man kan sette av tid til vervet.Dersom du er interessert, send CV og kortfattet motivasjonsbrev til Rikke Iversen rikke@od.no innen 8. januar 2020. For mer informasjon, kontakt gjerne bistandsrådgiver Rikke Iversen på e-post eller telefon 95168725 eller les mer på http://www.od.no

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer