Bli med å velge årets OD-prosjekt!

I år har vi tre sterke prosjekter som konkurrerer om å bli årets OD-prosjekt, og vi håper at dere vil bli med oss å velge! Operasjon Dagsverk er elevenes egen aksjon, og vi tror på elevdemokratiet! Ungdom vet best hva som engasjerer og opptar ungdom.


Dere kan stemme gjennom valg på skolen, eller ved at skolens representant stemmer på Elevtinget. Hvis dere gjennomfører valg på skolen får alle mulighet til å delta i valget. I så fall bør info om prosjektene gjøres tilgjengelig for alle. Skole som har deltatt på OD en av de siste tre årene og/eller er medlem av Elevorganisasjonen kan være med å velge årets prosjekt!

Her er prosjektene dere kan velge mellom:

A: Livsmestring og utdanning

­­

Over 1 million mennesker har flyktet fra krigen i Sør-Sudan til Uganda. Mange unge har opplevd drap, mishandling og voldtekt. Gjennom livsmestrings-grupper skal ungdom mellom 13 og 19 år få et trygt fellesskap, traumebehandling, skole og yrkesopplæring. Med OD kan ungdom få ordne opp i kaoset inni seg og skape positive ringvirkninger i samfunnet!

Søkerorganisasjon: Strømmestiftelsen

Bilde for EO presentasjonen Strommestiftelsen

Les mer her:

B: Demokrati og deltakelse

Ungdom i Nepal holdes utenfor. Kastesystemet påvirker skolegangen deres, jobbmuligheter og hvem de kan være kjæreste med. Det er urettferdighet satt i system. Nå skjer store omveltninger i samfunnet og endring er mulig. Med OD får 15 000 ungdom verktøyene de trenger for å kjempe mot urettferdighet og diskriminering – og påvirke landets framtid!

Søkerorganisasjon: Utviklingsfondet

Bilde for EO presentasjon Utviklignsfondet

Les mer her:

C: Kropp, identitet og innflytelse

Ungdom i en av Nepals fattigste regioner vil ha slutt på vold, diskriminering og utnytting, men føler seg oversett av voksne og myndigheter. Aller verst er det for jentene som tvinges til å bo i et skur når de har mensen. Med støtte fra OD vil rundt 16 000 ungdom være med på å fjerne gamle, skadelige skikker og skape positive endringer i hverdagen.

Søkerorganisasjon: Redd Barna

Bilde for EO presentasjonen Redd Barna

Les mer her:

20160307_160807

Delta ved å fylle ut og sende oss denne stemmeseddelen:

Tre måter å gjennomføre avstemning på:

1) Allmøte i storefri eller i skoletiden

  • Prosjektene presenteres på et møte for alle elevene. Gjennomfør gjerne debatt hvis det er tid. Dere må gjerne trykke opp presentasjonen i forkant. Den kan deles ut og eller henges opp på skolen.
  • Elevene stemmer på papir, eller på It’s learning/Fronter/annen læringsplattform. Det er lurt å sette en klar svarfrist.
  • Noen fra elevrådet/skolekomitéen og lærere teller opp stemmene, hvis det ikke gjøres automatisk på læringsplattformen.

2) På IT plattformen It’s learning/Fronter/annen læringsplattform

  • Informasjon om prosjektene deles med alle elevene på læringsplattformen It’s learning/Fronter.
  • Elevene stemmer på It’s learning/Fronter. Det er lurt å sette en klar svarfrist.
  • Noen fra elevråd/skolekomitéen og lærere teller opp stemmene, hvis det ikke gjøres automatisk på læringsplattformen.

3) På elevrådsmøte

  • Prosjektene presenteres og debatteres i hver enkelt klasse.
  • Hver klasse stemmer over hvilket prosjekt de vil at OD 2020 skal gå til.
  • Klasserepresentantene avgir klassens stemme på elevrådsmøte.
  • Stemmene telles opp mens alle er tilstede.

Send inn resultatet av valget til OD.


På stemmeseddelen kan dere krysse av i boksen for det prosjektet som fikk flest stemmer. Det er altså ikke nødvendig å inkludere antall stemmer for hvert alternativ. Deretter signeres og stemples stemmeseddelen og sendes til OD. For at stemmen fra skolen din skal være gyldig, må stemmeseddelen skrives ut, underskrevet og stemplet med skolens stempel. OD trenger bare en stemmeseddel med det endelige resultatet av skolens avstemning, ikke alle stemmesedlene.

Frist for å levere stemmeseddel er 27. februar 2020

Dere kan sende stemmeresultatet i posten til OD eller scannet som e-mail til Rikke Iversen rikke@od.no Spørsmål om prosjektvalg, eller noe annet OD-relatert?Kontakt OD sentralt på 22993710 / od@od.no

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer