20170309-IMG_7462

Vær med å velge årets prosjekt!

Vær med å velge årets prosjekt!

Du kan være med å bestemme hva årets Operasjon Dagsverk skal støtte! Alle prosjektene våre velges av elever i Norge. Vi er av, med og for ungdom, og det er viktig for oss. Vi vil gjerne vite hva du og din skole mener burde være årets prosjekt! Ved å stemme frem et OD-prosjekt kan elevene delta i demokrati i praksis. Alle skoler kan delta.

Hvordan kan din skole være med å velge OD-prosjekt?

Forslag til gjennomføring av prosjektvalg på skolen:

Fellesmøte på skolen

  • Vis kandidatenes filmpresentasjoner. Gjennomfør gjerne debatt hvis det er tid. Filmpresentasjonene kan også deles med alle elevene på læringsplattformen dere bruker, slik at elever som ikke er fysisk tilstede også kan delta.
  • Stem på papir (dere kan benytte denne stemmeseddelen), eller på læringsplattformen.
  • Noen fra elevrådet/skolekomitéen og/eller lærere teller opp stemmene, og sender resultatet videre til Operasjon Dagsverk.

Prosjektvalg som del av undervisningen

  • Gjennomfør dette undervisningsopplegget klassevis. Opplegget bruker prosjektvalg som en case på demokrati og medborgerskap.
  • Kandidatene presenteres for elevene ved å gjennomføre opplegget. Det er lagt opp til refleksjon, diskusjon og debatt underveis.
  • Klassen stemmer over hvilket prosjekt de ønsker for OD 2022.
  • Elevrådsrepresentantene avgir klassens stemme på elevrådsmøte.
  • Elevrådet finner ut av hvilket prosjekt som har fått flest stemmer ved skolen, og sender resultatet videre til Operasjon Dagsverk.

På elevrådsmøte

Elevrådet er valgt for å kunne ta avgjørelser på vegne av elevene på skolene, og kan dermed velge hvilket prosjekt skolen skal stemme på. Vi anbefaler allikevel å presentere kandidatene til alle klassene, og la elevene stemme over prosjektet de mener OD 2022 skal gå til, slik at klassens stemme er den som avgis på elevrådsmøte. Resultatet sendes videre til Operasjon Dagsverk.

Stem digitalt, eller send inn stemmeseddel til Operasjon Dagsverk innen 3. mars! Skolens valgresultat teller som én stemme.

SOS Barnebyer og Mental Helse Ungdom - Tabu, skam og psykisk helse i Uganda

På grunn av stigma og skam er det ikke vanlig å snakke om psykiske helseproblemer. Dette gjør at veldig mange unge står alene i vanskelige følelser som er helt normale i et tenåringsliv. Det betyr også at de som strever med noe mer alvorlig ofte ikke blir oppdaget i tide.

Psykisk uhelse hindrer mange unge i å fullføre skolegangen og begrenser mulighetene for arbeid senere i livet. Ungdommen selv etterlyser tiltak som fremmer kunnskap om, og hjelp til, mentale helseproblemer.

I prosjektet vil ungdom selv få lage informasjonskampanjer om psykisk helse og mobilisere for å bryte ned stigma. Ungdom som trenger det, vil få et samtaletilbud. Prosjektet vil også jobbe for å ansvarliggjøre myndighetene til å skape nødvendige endringer.

OD2022 SOS barnebyer og Mental Helse Ungdom

SOS Barnebyer og Mental Helse Ungdom forteller om tabu, skam og psykisk helse i Uganda

SOS Barnebyer og Mental helse Ungdom sin fulle søknad finner du her:

SAIH - Stopp rasismen i Colombia

Tenk deg at du kommer på skolen og ikke forstår hva læreren sier. Du spør om hjelp, og får til svar at «her snakker vi ikke ditt språk». Når du snakker om å ta vare på naturen rundt deg, slik du har lært hjemme, blir du ledd av.

Dette er fortsatt hverdagen for urfolk verden over. Rasisme og diskriminering gjør at urfolksungdom i Colombia enten ikke får utdanning i det hele tatt, eller tvinges inn i en utdanning der de mister sin identitet og kultur.

Hvis SAIH vinner, skal norske elever støtte ungdommenes kamp for en utdanning uten rasisme. De skal få rettighetsopplæring, ledertrening og kompetanse til å lære opp andre i sine samfunn. Over 5000 ungdom vil stå sterkere rustet til å definere egen fremtid - og endre historien.

Image002

SAIH forteller om rasisme i Colombia

SAIH sin fulle søknad finner du her:

Redd Barna - Kropp, identitet og innflytelse i Nepal

Hvem bestemmer over din kropp og ditt liv? I Nepal har ungdom langt mindre de skulle ha sagt om disse spørsmålene enn ungdom i Norge. Et eksempel er når jenter tvinges til å bo i skur når de menstruerer.

Prosjektet Redd Barna vil gjennomføre i Nepal har ungdoms deltakelse og perspektiver som viktigste komponenter. De unge ønsker selv å få økt kunnskap om seksualitet, identitet og kjønn. De vil kjempe mot vold og diskriminering og si nei til skadelige, tradisjonelle rutiner.

Med støtte fra OD 2022 skal vi jobbe med 16.000 ungdommer på deres premisser, og med deres forslag til løsninger. Ungdom skal kjenne til sine rettigheter og delta i lokale prosesser som angår dem selv. Dette er deres daglige utfordringer, dette er det de vil kjempe for!

OD2022 Bilde Redd Barna

Redd Barna forteller om kropp, identitet og innflytelse i Nepal

Redd Barna sin fulle søknad finner du her:

lykke til med valget!

din stemme gjør en forskjell for tusenvis av ungdommer!

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer