Oppgaver

Analyse av sammensatt tekst

I denne oppgaven skal elevene analyserer de ulike elementene i OD sin temaside

Norsk

30 - 60 min

PC/ Ipad og evt. skrivesaker

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
 2. Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger.
 3. Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder.

Videregående

 1. Bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster.
 2. Tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster.
 3. Analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier.
 4. Tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster.

Hensikt

I denne oppgaven skal elevene gå gjennom OD sin temaside for så å analysere de ulike elementene i nettsiden. Oppgaven kombinerer norskfaget med Operasjon Dagsverk, og lar eleven jobbe med begge deler.

Oppgaven passer trolig best for elever på VGS Men kan også brukes på ungdomsskolen.

Forberedelser

Skriv ut skjema for analyse av tekst, eller del dokumentet med elevene digitalt.

Bestem deg for om elevene skal løse oppgaven individuelt, i par eller i grupper, og del evt. elevene inn i grupper

Slik gjør du

 1. Sørg for at alle elevene har tilgang til skjema for analyse og nettsiden som skal analyseres.
 2. Gå inn på nettsiden og se raskt gjennom. Les noen av tekstene og bli kjent med siden. Elevene kan gjøre dette hver for seg, gruppevis eller i plenum i klassen.
 3. La elevene jobbe med å svare på spørsmålene i skjemaet med stikkord og korte setninger. De bør få ca 30 min. til dette.
 4. Gå deretter igjennom hva elevene har kommet frem til og få innspill på hva de ulike elevene mener og tenker om temasiden

Skjema for analyse av tekst

Digitale fordypningsressurser

Informasjon om Den demokratiske republikken Kongo: https://www.fn.no/Land/Kongo-Den-demokratiske-republikken

Informasjon om Den demokratiske republikken Kongo: http://www.afrika.no/land/kongo-kinshasa/2014-2015-326

Konflikten i DR Kongo: https://www.fn.no/Konflikter/Kongo-Den-demokratiske-republikken

Se alle de relevante kompetansemålene for denne oppgaven her!

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer