Undervisningsopplegg Årets prosjekt

Analyse av sammensatt tekst

I denne oppgaven skal elevene analysere de ulike elementene på OD sin temaside

Norsk

30 - 60 min

PC/ Ipad og evt. skrivesaker

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

  1. Bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster
  2. Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
  3. Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon

Videregående

  1. Analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem
  2. Gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster

Hensikt

I denne oppgaven skal elevene gå gjennom OD sin nettside for så å analysere de ulike elementene på siden. Oppgaven kombinerer norskfaget med Operasjon Dagsverk, og lar eleven jobbe med begge deler.

Oppgaven passer trolig best for elever på VGS, men kan også brukes på ungdomsskolen.

Forberedelser

Skriv ut skjema for analyse av tekst, eller del dokumentet med elevene digitalt.

Bestem deg for om elevene skal løse oppgaven individuelt, i par eller i grupper, og del evt. elevene inn i grupper

Slik gjør du

  1. Sørg for at alle elevene har tilgang til skjema for analyse og temasiden som skal analyseres.
  2. Gå inn på temasiden og se raskt igjennom i plenum.
  3. Få elevene til å lese igjennom temasida mens de jobber med skjemaet, enten alene eller i små grupper. Elevene kan skrive korte setninger og stikkord. De bør få ca 30 min. til dette.
  4. Gå deretter igjennom hva elevene har kommet frem til og få innspill på hva de ulike elevene mener og tenker om temasiden

Skjema for analyse av tekst

Digitale fordypningsressurser

Om elevene har lyst til å fordype seg i Uganda og tematikken i årets prosjekt har vi lagt ved noen lenker til gode nettsider som de kan bruke:

https://www.bistandsaktuelt.no...
https://www.fn.no/Land/uganda

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer