Foredrag

Årets Prosjekt - Foredragsfilm med 3 oppgaver

Foredraget om Årets OD-prosjekt kommer i år også digitalt! Med tilhørende refleksjonsoppgaver + quiz!

Samfunnsfagene, Religion og Etikk, Demokrati og Medborgerskap, Bærekraftig utvikling

Foredragsfilm: 15 min, film med oppgaver: ca. 60 min

Årets Prosjekt- film

Her finner du foredragsfilmen!

Refleksjonsspørsmål underveis i filmen

Det er flere steder i filmen man kan stoppe, og spørre elevene hva de tenker. Det kan være lurt å først trykke seg gjennom filmen for å gjøre seg kjent med de ulike stedene en skal stoppe.

0:21 – Grenser: Spør elevene hvilke grenser de kan tenke på (alle mulige typer).

0:50 – Flukt: Spør elevene hvilke ulike grunner er det til at mennesker reiser på flukt.

3:29 – Konsekvenser av krigen: Spør elevene hvilke konsekvenser av krig de kan tenke på.

8:19 – Oppsummering: Spør elevene om de kan oppsummere de tre utfordringene.

12:17 – Tiltakene: Spør elevene om de de kan oppsummere de tre tiltakene.

Quiz til filmen - 10 spørsmål

Del klassen i mindre grupper, alle gruppene skal skrive sine svar på et ark. Les ett og ett spørsmål, og gå gjennom svarene til slutt. Gruppene retter hverandres svar etterpå.

1) Hvor mange mennesker er på flukt i verden i dag?

Svar: 80 millioner

2) Sør-Sudan er verdens yngste stat. Men når ble landet selvstendig?

Svar: 2011

3) Hvorfor er det krig i Sør-Sudan?

Svar: Når landet ble selvstendig hadde de lite struktur, og mange var uenig om hvordan

landet skulle være og styres. Det er mange ulike grupper som kriger om makt, politikk og

naturressurser. Krigen er vanskelig å løse.

4) Hvilke farger har flagget til Uganda?

Svar: Svart, gul, rødt og litt hvitt (med en fugl i midten)

5) Hvor mange flyktninger fra Sør-Sudan har Uganda tatt imot?

Svar: ca. 1 million

6) Nevn de tre utfordringen ungdom som har flyktet har

Svar: Traumer & utrygghet, konflikt & uenighet og mangel på utdanning & jobb

7) Hvilken organisasjon går årets OD-penger til?

Svar: Strømmestiftelsen

8) Hva er spesielt med flyktningpolitikken til Uganda?

Svar: Alle organisasjoner som jobber flyktninger må bruke penge 30% på lokale og 70% på

flyktninger

9) Prosjektet har tre tiltak, hva er de tre tiltakene?

Svar: 1)Traumebearbeiding, 2) Dialog og 3) Utdanning

10) Hvilken dato er OD-dagen?

Svar: 29. oktober

Refleksjonsoppgave i etterkant

Del klassen inn i mindre grupper (4-5 personer). Gruppene skal sammen diskutere spørsmålene under. Til slutt presenterer alle gruppene sammen hva de har kommet frem til.

  1. Hva betyr grenser for deg?
  2. Er det forskjell på hvilke grenser vi må pushe? Har etnisitet, kjønn kultur eller annet noe med hvilken grenser mennesker må pushe?
  3. Ungdom fra Sør-Sudan har opplevd en brutal krig. Kommer dere på hva som kan være konsekvenser for mennesker som har opplevd krig?
  4. Årets OD-prosjekt gir ungdom utdanning og opplæring i ett yrke. Hvordan tror dere det kan påvirke hverdagen til ungdommen i flyktningområdet?

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer