Undervisningsopplegg Aksjoner Årets prosjekt

Jeg synes du er innafor fordi - plakataksjon & oppgaver

Høye og urealistiske forventinger kan være svært skadelige. Uansett om de kommer fra samfunnet, eller direkte fra oss selv. Når du ikke blir anerkjent eller klarer å se alt det gode du har inni deg, blir det vanskelig å vise ditt fulle potensiale. Denne aksjonen og oppgaven er ment for minne oss på alle de gode egenskapene som vi bærer på, i tillegg til å understreke viktigheten av å minne hverandre på det samme.

Samfunnsfagene, Religion og Etikk, Livsmestring

20-30 minutter

"Jeg synes du er innafor" plakater

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
 2. Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

Videregående

 1. Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

Gjennomføring:

Enhver skole som er påmeldt OD skal ha fått "Du er innafor" aksjonsplakatene i tre forskjellige farger. Om du ikke vet hvor disse er, ta kontakt med administrasjonen eller skolekomiteen på deres skole.

 1. Finn frem plakatene og heng dem rundt i klasserommet.
 2. Gi elevene tid til å gå rundt i klasserommet, og skrive på plakatene. På plakatene skal elevene skrive gode egenskaper de setter pris på ved andre, og som gjør dem "innafor". Dette kan handle om hvem som helst: klassekamerater, venner, familie, lærere osv. Elevene velger også selv om de vil være anonyme eller ikke.
 3. Etter at elevene er ferdig med å skrive, åpnes det opp for refleksjon rundt aksjonen de gjennomførte. Dette kan gjøres på ulike måter:
 • Elevene kan bli delt i grupper der de reflekterer rundt spørsmålene i refleksjonsnotatet, der man til slutt oppsummerer det gruppene kom frem til i plenum.
 • Refleksjonen kan tas i plenum fra start til slutt.
 • Oppgaven kan gis skriftlig til elevene.

Om plakatene allerede henger rundt på skolen, kan elevene oppfordres til å skrive på dem i et friminutt, og så kan kun refleksjonsdelen tas i timen.


Nedenfor ligger både refleksjonsnotatet og filene til plakatene vedlagt.

Refleksjonsnotat

Dette er kun forslag til refleksjonsspørsmål, det er bare å legge til flere spørsmål om ønskelig eller fjerne enkelte spørsmål for å justere vanskelighetsgrad.

1. La elevene reflektere rundt det de har skrevet.

 • Hvorfor kjente de et behov for å skrive akkurat det de skrev?
 • Hvilke følelser kjente de på ved å skrive hyggelige ting om andre?

2. Deretter kan elevene reflektere over alt det andre som de leste på plakatene.

 • Var det noen som kjente seg igjen i noen av de fine tingene som var skrevet?
 • Hvordan føles det å vite at en kvalitet du selv har er noe andre beundrer/anerkjenner deg for?

3. Hvorfor er det ofte vanskeligere å anerkjenne gode kvaliteter ved seg selv enn ved andre?

4. Er du klar over dine egne gode egenskaper?

5. Hvordan kan det å anerkjenne andre for deres gode egenskaper bidra til positive ringvirkninger i deres liv, og hvorfor er dette viktig?

6. Om du ikke er klar over alt det gode inni deg, hvordan kan det påvirke livet ditt i det lange løp?

7. Mange ungdommer i Sør-Afrika er ikke klar over sitt fulle potensiale på grunn av en vanskelig oppvekst fylt med rasisme og andre fordommer. Ungdommer i Norge har det også vanskelig med å anerkjenne hvor bra de er på innsiden.

 • Hvorfor tror dere dette er et så vanlig fenomen blant unge?
 • Hvordan kan vi bidra til at andre og vi selv skal kunne endre disse holdningene?

8. Hvilken betydning har påstanden “Du er innafor” for deg?

9. I hvilke settinger kan man være innafor og utafor?

10. Hva har du lært av denne aksjonen?


"Du er innafor" plakatene

Her er plakatene vedlagt, men det anbefales likevel å bruke plakatene som er vedlagt i materiellpakken som skolen fikk tilsendt.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer