Oppgaver

Gjør om teksten

I denne oppgaven skal elevene omgjøre innholdet i en tekst til et annet uttrykk eller en ny tekst i en annen form.

Norsk

Én til to skoletimer

VGS: PC, UGS: Tegnesaker, papir, saks, lim og annet utstyr skolen har som kan brukes til å tegne/male og lage plakater

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 2. Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
 3. Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder

Videregående

 1. Skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler
 2. Bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk
 3. Bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon

Forberedelser for ungdomsskole

Husk å send/del ut kopier av oppgaveteksten (nederst) til elevene.

Hensikten med oppgaven er å lære om situasjonen i DR Kongo gjennom å lese og forstå en tung tekst med mye fakta, for så å bearbeide innholdet i teksten, eller deler av det, til sitt eget uttrykk. Dette er en fri oppgave som kan løses på utrolig mange forskjellige måter, og bli til mange forskjellige produkter. Det er kun kreativiteten som setter grenser.

Gjennomføring for ungdomsskole

 1. Bruk fem minutter til å snakke høyt om hva elevene vet fra før om DR Kongo og situasjonen der. Noter gjerne på tavla og la det stå til slutten av timen.
 2. Elevene leser tekstene hver for seg. Mens de leser kan de markere ord og setninger de ikke forstår.
 3. Bruk et par minutter på å oppklare det som var vanskelig å forstå i fellesskap.
 4. Nå skal elevene omforme innholdet i teksten til et nytt valgfritt format. For eksempel dikt, film, sang, bilde, tegning, plakat, en ny tekst av valgfri sjanger osv. Elevene kan velge selv om de ønsker å jobbe individuelt eller i grupper.
 5. Vis frem det som har blitt laget for hverandre. Still spørsmål som: Hva mener elevene? Hva har de gjort? Hvordan har de løst oppgaven? Hvorfor har de gjort det på denne måten?
 6. Gå tilbake til det som ble notert på tavla i begynnelsen av timen. Hva vet elevene nå, som de ikke visste før de løste oppgaven?

Forberedelser for videregående skole

Husk å send/del ut kopier av oppgaveteksten (nederst) til elevene

Hensikten med oppgaven er å lære om situasjonen i DR Kongo gjennom å lese og forstå en tung tekst med mye fakta, for så å bruke innholdet i den, eller deler av det, til å utarbeide en egen tekst i en ny form.

Gjennomføring for videregående skole

 1. Ta litt tid på slutten av timen til å snakke om hvordan elevene har løst oppgaven.
 2. Elevene leser tekstene hver for seg. Mens de leser kan de markere ord og setninger de ikke forstår.
 3. Bruk et par minutter på å oppklare det som var vanskelig å forstå i fellesskap.
 4. Nå skal elevene bruke innholdet i teksten til å skrive en ny tekst. Det kan for eksempel være dikt, kåseri, en tale, et debattinnlegg eller en annen form for kreativ tekst.

Oppgavetekst

Teksten er hentet fra Caritas Norge sin prosjektsøknad til Operasjon Dagsverk i 2019:

DR Kongo har siden uavhengigheten fra Belgia i 1960 vært preget av stadige kriger og konflikter. Som en følge av konfliktene og en svært svak stat er DR Kongo, til tross for store naturressurser, et av de mest underutviklede og fattige landene i verden. Den humanitære situasjonen i DR Kongo er kritisk, med 9,9 millioner mennesker som opplever matusikkerhet og nesten 4,5 millioner internt fordrevne. Blant de internt fordrevne i DRK, er minst halvparten under 18 år.På grunn av krig og konflikt har kvaliteten på utdanningen blitt redusert kraftig i DR Kongo de siste 20 årene, og tilgangen til utdanning blitt dårligere. DR Kongo er at av landene i verden som har flest barn utenfor skolesystemet. 80 prosent begynner på barneskolen, mens bare 43 prosent av barn og unge får mulighet til å gå videre på ungdomsskolen (gjelder aldersgruppen 12 – 18 år). Bare litt over halvparten av jenter mellom 15-24 år kan lese og skrive. Fattigdom og mangel på midler til å betale skolepenger og skoleutstyr er blant de viktigste årsakene til at foreldre ikke sender barna på skolen. I tillegg gjør uroligheter mange steder at familier ofte må bryte opp og flykte fra hjemstedet for en kortere eller lengre periode, slik at barnas skolegang blir avbrutt. For de eldre barna er det en reell fare for at de blir rekruttert til ulike opprørsgrupper og lokale militser. I prosjektområdene Wamba og Uvira er det minst 4095 barn og unge som er rekruttert eller tvunget til å delta i væpnede grupper. Sannsynligheten for dette øker dersom barna er utenfor skolesystemet og uten jobb. Mange barn bor på gata, er ofre for sosial utestenging, økonomisk og seksuell utnyttelse. Noen av ungdommene som er del av de væpnede gruppene returnerer etter hvert til lokalsamfunnene, blant annet på grunn av sykdom. Mange har da vanskeligheter med å tilpasse seg hverdagen igjen, og opplever å bli utestengt av lokalsamfunnet og andre ungdom. De blir ofte nektet å delta på fritidsaktiviteter som fotball, musikk og dans. 40 000 barn jobber i gruver i DR Kongo. De er utsatt for vanskelige arbeidsforhold og en åpenbar helserisiko. Ved å delta i graving i både åpne og underjordiske gruver, utvinnings- og transportvirksomhet, inhalerer de skadelig støv og farlige partikler. Mineralene de leter etter er blant andre kobolt, tinn og coltan, som skal selges til den internasjonale teknologi- og mobiltelefonindustrien. En rapport fra Amnesty International (2017) dokumenterte at kobolt produsert ved barnearbeid i DR Kongo har endt opp i produkter fra flere selskaper, blant annet Apple, Microsoft, Tesla og Samsung. Mange vestlige selskaper har fått strengere kontroller for innkjøp av konfliktmineraler de siste årene, men mineralene havner likevel på vestlige markeder gjennom innkjøp fra kinesiske og andre selskap. Det er fremdeles stor etterspørsel etter mineralene i DR Kongo og det er fremdeles tusener av barn og ungdom som jobber i gruvene. Lite blir gjort av det internasjonale samfunnet for å hjelpe disse. De er ofre for de verste former for barnearbeid, med ulike konsekvenser for helse og tapt skolegang.

Fullstendig tekst med kilder: https://www.od.no/uploads/documents/Caritas-Norge-soknad-OD2019-revidert-13.11.18.pdf

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer