Film

Hatets Vugge

Hva gjør gjør fremveksten av et høyreekstremt, nazivennlig parti mulig? I denne filmen med oppgaver vil elevene bli kjent med FNs flyktningkonvensjon og flyktningsituasjonen i verden i dag, begreper som, og årsaker til, radikalisering, ekstremisme, høyreradikalisme og nynazisme, retorikk gjennom bruk av symboler og slagord og ytringsfrihet og politisk kommunikasjon. Opplegget er utarbeidet av FN-sambandet, og kan gjennomføres i klasserommet på skolen eller av elevene hver for seg i digital undervisning.

Norsk, Samfunnsfagene, Religion og Etikk, Demokrati og Medborgerskap, Bærekraftig utvikling

Forberedelser: 30 min, film: 2 skoletimer (92 min), oppgaver etter filmen: 1-2 skoletimer (45-90 min)

PC, Internett og projektor til filmvisning

VGS Kompetansemål

Videregående

 1. Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
 2. Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen
 3. Gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
 4. Reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer
 5. Ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål
 6. Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering

Om filmen

I filmen Hatets vugge følger regissør Håvard Bustnes gjennom fire år det greske, høyreekstreme politiske partiet, Gyllent Daggry, som etter valget i 2012 nådde 7% oppslutning og 21 seter i Parlamentet. Hatets vugge tar oss med på innsiden av partiet, hvor vi blir særlig godt kjent med tre kvinner som blir sentrale i partiet, da mennene fengsles.

I 2013 ble lederen, og flere sentrale medlemmer av Gyllent Daggry, arrestert etter anklager om å være en kriminell organisasjon. På tross av alvorlige anklager om drap, overfall, hvitvasking av penger og pengeutpressing ble partiet ved valget i 2015 likevel landets tredje største parti, med 6,28 prosent av stemmene og 17 representanter i parlamentet. Hvordan stiller kvinnene seg til anklagene om voldsbruk og nynazisme? Hva har skjedd med Hellas som gjør fremveksten av et høyreekstremt, nazivennlig parti mulig, spør Bustnes?

Filmen varer i 92 minutter og ligger gratis tilgjengelig på filmbib. Filmbib krever lånekortnummer og PIN-kode fra offentlige bibliotek.

Oppgaver før filmen

 • Hva forbinder du med Hellas? Lag deg to tankekart; «Hellas i dag» og «Hellas historisk»
 • Samarbeid med to-tre medelever der dere sammenligner hverandres tankekart. Diskuter også hvilke høyreekstreme og/eller nynazistiske miljøer, grupper, partier eller personer dere kjenner til. Har disse noen fellestrekk?
 • Les FNs temaside om ekstremisme og terrorisme.


Oppgaver etter filmen

 • Forklar FNs flyktningkonvensjon. Hva inneholder den og hva plikter land om har underskrevet konvensjonen seg til å gjøre?
 • Se denne filmen (90 sek) og forklarer begrepene kvoteflyktning og asylsøker.
 • I 2015 og 2016 kom tusenvis av flyktninger i små båter fra Tyrkia over til Hellas. De tok seg deretter videre til andre europeiske land hvor de søkte om asyl. Den store strømmen av flyktninger førte til flyktningeavtalen mellom Eu og Tyrkia som trådte i kraft 20. mars 2016. Les om EU-Tyrkia avtalen her.

- Hva går denne avtalen ut på?

- Hvorfor strider denne avtalen mot FNs flyktningkonvensjon?

- Gi flere eksempler på kritikk av avtalen

 • EU-Tyrkia avtalen har ført til at Hellas gikk fra å være transittland til å bli mottaksland. Mennesker blir sittende i leire rundt om i Hellas i flere år i påvente av at deres asylsøknad skal behandles og at de skal få innvilget asyl. Det befinner seg over 100 000 flyktninger i Hellas og de kan ikke reise til andre land i Europa da grensene er stengt.

- Hvilket ansvar har det internasjonale samfunnet, og spesielt EU, overfor flyktningene i Hellas?

- Hvilke menneskerettighetsbrudd er flyktningene i Hellas utsatt for?

- Hvordan kan vi sørge for at menneskerettighetene til mennesker på flukt ikke blir brutt?

Les gjerne denne artikkelen, eller finn andre artikler om tema for å bygge opp under argumentene dine!

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer