Undervisningsopplegg Arrangement

Hva er spillereglene?

Fotball, med en liten vri. En enkel og morsom øvelse om forskjellige utgangspunkt i livet.

Samfunnsfagene, Kroppsøving

30 - 60 min

Fotball, mål, hoppetau, noe til å dekke øynene med og eventuelt rokkeringer

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

  1. Anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, uavhengig av føresetnader
  2. Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag

Videregående

  1. Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
  2. Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

Gjennomføring

Regler:

Del klassen inn i to lag: U-lag og I-lag. U-laget representerer verdens U-land, og I-laget representerer verdens I-land. Du gir deretter U-laget dårligere forutsetninger enn det I-laget har. Disse forutsetningene skal være begrensninger som skal gjøre det vanskeligere for U-laget å klare seg godt i spillet. Begrensningene kan være så mangt, så det er bare å bruke kreativiteten. Du kan for eksempel binde hendene til U-laget på ryggen, slik at det blir vanskeligere å løpe, eller du kan gi noen på U-laget bind for øynene. Her er det bare å la ideene myldre og finne på hva som helst.

Eventuell tillegg:

Om man har noen rokkeringer tilgjengelig, er det mulig å legge to stykker på bakken på siden til U-laget. Disse symboliserer utdanning, og dersom en spiller fra U-laget tar utdanningen ved å stå i rokkeringen i 3 minutter, mister vedkommende begrensningen sitt. Problemet da er at U-laget mister en spiller ute på banen i hele 3 minutter av kampen, så dette er noe laget må finne ut av om de er villig til å ofre. Om noen likevel velger å stå i rokkeringen og mister sin begrensning, vil dette symbolisere hvordan utdanning er nøkkelen til en mer rettferdig verden, men at enkelte må ofre mer enn andre for å kunne få denne muligheten.

Refleksjon

Denne øvelsen kan være en fin måte å aktivisere elevene samtidig som man på en morsom og lettfattelig måte illustrerer problematikken mellom U-land og I-land. Poenget med spillet er å få frem de enorme forskjellene som finnes mellom Vesten og resten av verden. I den virkelige verden ligger de fattige landene etter i både teknologi og kompetanse. De har fullt av begrensninger i forhold til de industrialiserte landene.

"Hva er spillereglene?" er en gøy lek! Men det er selvfølgelig begrenset hvor mye man får ut av bare å leke denne leken. Med mindre man bruker rokkeringene gir ikke leken noen løsningsforslag på urettferdigheten i spillet og verden, den sier bare at noe er galt. Leken er likevel fin å bruke i en alternativ gymtime under Internasjonal Uke. Om det lar seg gjøre, bør elevene få god tid i etterkant av leken til diskusjon om emnet og hva de selv erfarte, slik at leken kan gi et bredere faglig utbytte.

Last ned øvelsen her!

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer