Undervisningsopplegg

Demokrati i praksis - Hvilket OD-prosjekt engasjerer deg?

La elevene kjenne på hvordan det er å delta i demokratiske avgjørelser ved å stemme frem prosjektet for Operasjon Dagsverk 2022! Opplegget kan brukes for å avgjøre hvilket prosjekt klassen ønsker å stemme frem for OD 2022, samtidig som elevene får øve seg på demokratisk deltakelse.

Samfunnsfagene, Demokrati og Medborgerskap

45-60 minutter

Stemmesedler

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Reflektere over korleis menneske har kjempa og  kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 

Videregående

 1. Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglige metoder, kilder og digitale ressurser, og argumentere for sine egne og andre sine meninger og verdier
 2. SAK01-01: Reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område
 3. Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
 4. Vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn

Litt om prosjektvalg i OD

Vi er av, med og for ungdom, og det er viktig for oss. Å stemme frem et OD-prosjekt er å bruke elevenes demokratiske stemme. Vi ønsker at alle elever ved alle skoler i Norge får informasjon om prosjektkandidatene for OD 2022, og mulighet til å delta i valget om årets Operasjon Dagsverk!

Å gjennomføre prosjektvalg i hver enkelt klasse gir gode muligheter til informasjon om- og diskusjon omkring de ulike prosjektene samt demokratisk deltakelse. Merk at klassens stemmeresultat ikke skal sendes til Operasjon Dagsverk, men til Elevrådet ved skolen, som finner ut hvilket prosjekt som har fått mest stemmer ved deres skole. Skolens resultat sendes så videre til Operasjon Dagsverk.

Du finner mer info om prosjektvalg til Operasjon Dagsverk 2022 på disse sidene.

I forkant

Skriv ut stemmesedler til alle elevene i klassen. Ta også gjerne en titt på ressursene nederst på denne siden!

Del 1 | Intro og refleksjon

Vis film om prosjektvalg i OD

Gå gjennom refleksjonsspørsmålene med klassen:

 1. Hva er demokrati?
 2. Hvorfor er demokrati viktig?
 3. Hvorfor er det viktig at alle kan være med å stemme i prosjektvalget til OD?

La gjerne diskutere med læringspartner eller i grupper i noen minutter før dere reflekterer i plenum.

Del 2 | Prosjektvalg

 • Intro med manus: En måte du kan påvirke hvordan du mener verden kan bli mer rettferdig, er å bli med å bestemme hva du mener Operasjon Dagsverk burde støtte. For det er ikke sånn at en gjeng med voksne i Oslo bestemmer hva pengene fra OD-dagen skal gå til. Det er du som bestemmer hva pengene skal støtte! Alle de tre prosjektkandidatene er godkjent av innsamlingskontrollen, ODs bistandsfaglige råd og OD sitt styre, derfor kan man være sikker på at disse prosjektene er gode. For OD er det viktig at prosjektene elevene jobber inn penger til på OD-dagen hvert år er prosjekter som faktisk engasjerer og som ungdom bryr seg om. Derfor er det deres jobb nå; å se hvilket av disse tre prosjektene dere bryr dere mest om, hvilket engasjerer mest og hva vil dere helst se som høstens OD-prosjekt?
 • Se filmene til kandidatene (3 x 3 minutter).
 • Gjennomfør gjerne en debatt omkring de tre kandidatene, hvis tid.
 • Gjennomfør valget. Alle i klassen får utdelt en stemmeseddel med informasjon om de tre prosjektene. Sett av ca. 5 min og la elevene stemme på det prosjektet de synes er mest engasjerende. Etter 5 min. samler du inn alle stemmesedlene.
 • Tell opp stemmene mens alle er til stede.

Del 3 | Oppsummering

Spørsmål til felles diskusjon:

 1. Hva var det som gjorde at du tok det valget du gjorde? Hvilke faktorer var avgjørende?
 2. Hvilke sammenhenger ser du mellom valget du nettopp har tatt og demokrati som styreform?
 3. Hvordan kan du delta i demokratiet rundt deg og være en aktiv medborger?
 4. Hvilke trusler for demokratiet ser du i samfunnet rundt deg? Er det konkrete hendelser i løpet av de siste årene som gjør deg ekstra bekymret for eller ekstra trygg på demokratiet?
 5. I samfunnet i dag ser vi at demokratiet utfordres, og det blir færre demokratier i verden. Hvordan kan vi påvirke styreformene rundt oss, og ta vare på demokratiet? (for elever på vgs)

La gjerne diskutere med læringspartner i noen minutter før dere diskuterer i plenum.

I etterkant

Klassens valgresultat tas med videre til Elevrådet, som finner ut av hvilket prosjekt som har fått flest stemmer ved deres skole. Skolens resultat sendes så videre til Operasjon Dagsverk. Mer om prosjektvalg for OD 2022 på disse sidene.

Ressurser og fordypning

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer