Oppgaver

Kongo & Kunst

Få en større forståelse av situasjonen og historien i DR Kongo gjennom å utforske kongolesisk kunst!

Kunst og håndverk, Kunst og visuelle virkemidler

90 minutter

PC, skrivesaker og materiale til de kreative oppgavene

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser
 2. Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
 3. Sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst

Videregående

 1. gjere greie for hovudtrekk og særtrekk i kunsthistoriske retningar frå 1600 til 1900
 2. Drøfte estetiske og kontekstuelle sider i form- og biletuttrykk
 3. Utforske og bruke ulike visuelle verkemiddel for å belyse ei samfunnsaktuell problemstilling
 4. Bruke fagomgrep i tolking og samanlikning av ulike kunstuttrykk

Oppgave 1: teori og diskusjon

Gjør deg kjent med prosjektlandets historie og kultur, og bruk Internett til å finne informasjon om DR Kongo sin kunsthistorie.

 1. Skriv en kort tekst om DR Kongo sin kunsthistorie og legg vekt på hva som kjennetegner kongolesisk kunst. Hva er likhetene og ulikhetene mellom kongolesisk kunst og vestlig kunst?
 2. Undersøk om kunsten endret seg før og etter koloniseringen av landet. Hvordan har de ulike historiske begivenhetene som belgisk kolonisering, frigjøring, Kongokrigene og valg endret det kunstneriske uttrykket og motivene som blir fremstilt?

Oppgave 2: praktisk oppgave

Les de personlige historiene på temasiden, på instagramkontoen @Daniel_og_mukamba og eventuelt andre steder. Hva synes du er mest frustrerende med konflikten i DR Kongo?

  1. Uttrykk frustrasjonen din over dette gjennom et maleri, et kollasj eller en tegning.
  2. Diskuter på hvilken måte kunst kan bidra til å hjelpe individer å takle vonde opplevelser eller belyse ting som engasjerer dem.


DR Kongo er for mange kjent for korrupsjon, krig og ebola fordi det er det man hører mest om i media. Likevel er det mange historier om håp i DR Kongo, og mennesker som står på for å endre den situasjonen de er i. Les artikkelen "Tsunamien som kan endre Afrika"

 1. Lag et uttrykk for håp og endring, enten som et maleri, tegning, kollasj eller skulptur. Eventuelt lag et uttrykk for kontrasten mellom hvordan media ofte fremstiller land i Afrika og hvordan fremstillingen er i “Tsunamien som kan endre Afrika”.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer