Oppgaver

Krigens konsekvenser - Røde Kors

Lær mer om flukt, skader krig gjør og håpet for framtiden! Røde kors tilbyr fem tematiske presentasjoner i form av tekst, bilder, film &/eller spill, med tilhørende quiz.

Samfunnsfagene, Demokrati og Medborgerskap

45-90 min

PC, nettbrett eller lignende og Internett

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

  1. Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag

Videregående

  1. Gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt

Forhåndsinformasjon

Oppgavene til Røde Kors handler ikke direkte om årets OD prosjekt, men de tar opp mange av de samme temaene. Del A tar opp traumene som en kan få av å oppleve krig, del B handler direkte om flyktninger og flyktningsproblematikk, del C tar opp temaet forsoning og om man kan bli venner med fienden. Del D tar opp hvordan det er å komme til Norge som flyktning og hvordan den prosessen er. Del E handler om det som skjer etter krigen, og om gjenoppbyggingen av samfunnet. Del A, B, C og E er handler direkte om de samme temaene som årets prosjekt snakker om, med traumebearbeiding, flukt, dialog og gjenoppbygging av samfunnet. Alle disse er veldig relevante for årets prosjekt, mens del E handler mer om Norge sin rolle i konflikter, som også er en viktig sak for Operasjon Dagsverk

Del A: Merket for livet

Krig gjør det vanskelig å leve et normalt liv.

Mange frykter å bli drept eller skadet. Andre frykter å miste det de eier, eller til og med familie og venner. For noen er frykten for ikke å få tak i mat, vann eller medisiner det verste. Andre frykter å miste sin verdighet som menneske. Mange fortsetter å leve med denne frykten lenge etter at krigen er over.

Les og lær mer om hvordan krigen gir merker for livet her!

Del B: På flukt i verden

Ved inngangen til 2019 var over 70 millioner mennesker på flukt. Hvis alle de hadde vært innbyggere i et land, ville landet vært det 20. største landet i verden.

Les og lær mer om FNs flyktningkonvensjon og det å være på flukt i verden her!

Del C: Kan fiender forsones?

Etter alle slags konflikter kan det ta tid å finne ut av hvordan forholdet skal være videre. Hvordan gjenopppretter man et ødelagt fellesskap mellom to parter?

Les og lær om forsoning og straff her!

Del D: På flukt i Norge

Hvem er det som flykter til Norge? Og hvem bestemmer hvem som får opphold? Les og lær mer om hva som skjer når flyktninger kommer til Norge her!

Siden inneholder flere korte filmer om ungdom som har flyktet alene til Norge. Filmene kan ses på i sammenheng med årets OD-prosjekt og kampanjefilm (kommer snart).

Del E: Etter krig finnes håp

Uvisshet om hva som har hendt med familie og venner er en grusom opplevelse. Og i krig og konflikt kommer familier og venner veldig ofte bort fra hverandre.

Les og lær mer om hvilke opplysninger man har rett på å få, og hvordan man går frem for å lete etter savnede her!

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer