Oppgaver

Mineraler i DR Kongo

I denne oppgaven lærer elevene om- og utforsker problematikken ved gruveindustrien i DR Kongo.

60 - 90 minutter

PC, ark og skrivesaker

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 2. Reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene.
 3. Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster

Videregående

 1. Innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte
 2. Utforske og bruke ulike visuelle verkemiddel for å belyse ei samfunnsaktuell problemstilling
 3. Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep

Forberedelser

1. Del elevene inn i mindre grupper i klassen, gjerne 3-4 elever i hver gruppe

2. Del ut et tomt A3 ark til hver gruppe

Slik gjør du oppgaven

 1. Hver gruppe får utdelt hvert sitt store ark. Arket skal brukes til å skrive ned kunnskaper gruppen har om Den demokratiske republikken Kongo, og alt de assosierer med dette landet. Elevene kan strukturere tankene i et tankekart eller en ordsky. Denne oppgaven får elevene ti minutter på å gjennomføre.
 2. Se deretter på kampanjefilmen til Operasjon Dagsverk.
 3. Bruk så 20 nye minutter på å fylle inn mer kunnskap om DR Kongo som elevene lærte gjennom å se kampanjefilmen. Her er det også lov å bruke Internett. Bruk gjerne lenkene som ligger under "Digitale fordypningsressurser" lenger ned på siden.
 4. Diskuter deretter følgende punkter:
  1. Visste dere at barnearbeid i gruver var et så stort problem i Kongo?
  2. Endret dere synet på forbrukersamfunnet og vår tids bruk av elektronikk etter dere så filmen?
  3. Hva mener dere vi som forbrukere kan gjøre med dette problemet?
 5. Avslutt diskusjonen med å oppsummere hva gruppene har kommet frem til i plenum.

Digitale fordypningsressurser

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer