Undervisningsopplegg Årets prosjekt

Nelson Mandela og Apartheid

Apartheid var politikken som ble ført i Sør-Afrika fra 1948 til 1994. Befolkningen ble delt inn i grupper og fikk ulike rettigheter etter hvilken hudfarge de hadde. Mange forsøkte å kjempe mot apartheid, og den mest kjente av dem het Nelson Mandela.

Norsk, Samfunnsfagene, Religion og Etikk, Demokrati og Medborgerskap, Bærekraftig utvikling

3-4 skoletimer

PC/nettbrett og Internett

USK Kompetansemål

Ungdomsskole

  1. Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.
  2. Reflektere over korleis menneske har kjempa og  kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 
  3. Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom 

Formål og forberedelser

Undervisningsopplegget er laget av FN-sambandet men formål om å gi elevene kunnskap om Nelson Mandela, apartheid og UNESCO, samt gi elevene trening i å reflektere rundt betydningen av å bevare historiske steder som Robben Island. Opplegget består av to deler:

  1. Leseoppgave hvor elevene først skal lese en fagtekst om Nelson Mandela og apartheid og deretter svare på spørsmål knyttet til teksten. Det er ikke fasit til spørsmålene, så vi anbefaler at du leser igjennom elevoppgavene, og noterer egne stikkordssvar i forkant av undervisningen.
  2. Diskusjonsoppgave

For best læringsutbytte anbefaler vi å gjennomføre begge delene.

Del 1: leseoppgave (90-135 min)

NB! Det er ikke fasit til oppgavene, så vi anbefaler at du leser igjennom disse, og noterer egne stikkordssvar i forkant av undervisningen.

Diskusjonsoppgave (45 min)

Etter elevene er ferdige med leseoppgaven følger en todelt og delvis lærerstyrt diskusjonsoppgave:

  1. Del klassen inn i tre grupper: svarte, fargede og hvite. La hver av de tre gruppene diskutere sammen innad i sin gruppe om hvordan de opplever situasjonen i Sør-Afrika tidlig på 80-tallet. Si også til elevene at de skal forberede seg på å presentere sitt syn og sine argumenter høyt for klassen etterpå. Etter at elevene har diskutert innad i sine grupper i ca. 5-10 min, presenterer de tre gruppene sitt syn og sine argumenter høyt for resten av klassen. Når alle gruppene har presentert, gir du elevene i oppgave å diskutere høyt i plenum om hvorfor de tre gruppene opplevde situasjonen i Sør-Afrika så ulikt tidlig på 80-tallet.
  2. Gjør samme øvelse en gang til med de samme gruppene og gjenta prosessen, men la elevene nå diskutere ut i fra situasjonen i Sør-Afrika i dag. Er gruppenes opplevelser annerledes i dag enn tidlig på 80-tallet? Hvorfor/hvorfor ikke? På hvilke måter?

Tilleggsressurser

  1. 18. juli var Nelson Mandelas fødselsdag. FN bruker dagen til å hedre hans bidrag til fred, forsoning og menneskerettigheter. Les mer om Nelson Mandelas dag her
  2. Utdrag fra fagbok om Nelson Mandela og historien om den sørafrikanske frigjøringskampen
  3. Erklæringen om Nelson Mandelas tiår for fred

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer