Oppgaver

Reisen fra mineral til mobil

Oppgave, film og rapport som gir elevene innsikt i hvordan kobolt forflytter seg fra gruvene i Øst-Kongo til mobiltelefonene ungdommene bruker i Vesten.

Samfunnsfagene, Geografi, Politikk og menneskerettigheter

45 -120 minutter

PC, mobil eller nettbrett med Internett

DEL 1- INNSYN

1. Les teksten under om mineralets reise fra gruvene til mobiltelefonen.

2. Se filmen "This is what we die for: Child labour in the DRC cobalt mines" fra mennekserettighetsorganisasjonen Amnesty Internasjonal. Filmen varer i ca. 8 minutter og er på engelsk.

3. Søk på Internett og bruk 15 minutter på å finne ut hvor mineralene fra akkurat din mobiltelefon kommer fra.

4. Bruk så 5 nye minutter på å finne ut hvor et kjent kaffemerke som du har sett i butikkhylla eller kjenner til fra før, kommer fra.

Tips 1: Elevene kan notere side funn underveis, og/eller lage et tankekart om mineralets reise basert på undersøkelsene og funnene de gjør.

Tips 2: Elevene kan få i oppgave å tegne/visualisere mineralets reise fra gruvene til mobiltelefonen.

DEL 2- REFLEKSJON

Diskuter i grupper og/eller i klassen:

  • Hvordan opplevde dere at det var å finne ut hvor mineralene i mobilen deres kommer fra?
  • Hvordan opplevde dere at det var å finne ut hvor kaffemerket kom fra sammenlignet med mineralene fra mobilen vår?
  • Hva tror dere er grunnen til at det er så stor forskjell på å finne informasjon om eksempelvis kaffe fremfor mineraler?

Et viktig poeng å komme frem til er at det er vanskelig å dokumentere hele reisen fra gruve til mobiltelefon.

Tips! Forsøk å inkludere tema som menneskerettighetsbrudd, barnearbeid og internasjonale selskaper i diskusjonen.

DEL 3- FORDYPNING

1. Les mer grundig om prosessene i de ulike leddene i rapporten "This is what we die for" fra Amnesty Internasjonal. Den mest relevante informasjonen finnes på side 46-47.

2. Hva mener dere kan bli gjort for å endre på hvordan denne industrien opererer i dag?

3. Er det noe vi som forbrukere kan gjøre?

Ressurs: Tekst om mineralets reise fra DR Kongo til din mobil

1. Det finnes flere typer gruver i Kongo. Det finnes industrielle gruver og det finnes håndverksgruver. Håndverksgruvene eies ofte av privatpersoner og rike landeiere. I håndverksgruvene blir det hugget ut steiner som inneholder kobolt med enkle redskaper og arbeiderne mangler tilgang på sikkerhetsutstyr. Gruvene er små og trange, og kan være så dype som 60 meter dype under jorda.

2. Etter steinene er hugget løs fra inne i gruvene blir de lagt i sekker. Sekkene transporteres så ut av gruvene, der de jobbes videre med.

3. På overflaten av gruvene finnes det egne folk som jobber med å hakke steinene opp i enda mindre biter, slik at man grovt kan sortere ut kobolt.

4. Deretter vaskes den grovhakkende kobolten i vann og innsjøer i nærheten av gruvene. Det gjør man for at det skal være enda lettere å skille ut de ulike mineralene og steinene fra hverandre. Dette arbeidet gjøres hovedsaklig av kvinner og menn.

5. Den grovhakka kobolten fraktes så med lette kjøretøy, som motorsykler, inn til lokale oppkjøpssteder noen kilometer fra gruvene.

6. Deretter kjøper større oppkjøpssteder opp mengder med kobolt fra de små, lokale oppkjøpsstedene. Disse eies hovedsakelig av kinesiske finansfolk.

7. Koboltet blir så smelta om, og sendt videre til eksempelvis Kina.

8. I Kina kjøper godkjente selskaper opp den prosesserte kobolten.

9. Firmaene selger til firmaer som står for produksjonen av litumbatterier.

10. Dette kjøpes igjen opp av teknologiprodusenter som for eksempel Samsung, Apple og Microsoft. De ferdige produktene blir så solgt til forbrukere slik som oss.

Ressurs: Dokumentar om barnearbeid i koboltgruvene i DR Kongo

Dokumentaren This is what we die for: Child labour in the DRC cobalt mines er laget av menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty Internasjonal, og viser hva som skjer med mineralet kobolt fra det utvinnes i gruvene i Kongo til det ender opp i batteriene i vår elektronikk. Dokumentaren varer i ca 8 min og er på engelsk.

Amnestys rapport "This is what we die for"

I disse to rapportene kan du lese mer grundig om prosessene i de ulike leddene fra mineralutvinning i gruvene og frem til det ender opp som mobiltelefon. Den mest relevante informasjonen i rapport 1 finnes på side 46-47. I rapporten "Time to recharge" anbefales det å lese fra side 46-86 for mer utfyllende informasjon.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer