Undervisningsopplegg Årets prosjekt

Ungdom er ungdom uansett

Gjennom denne oppgaven lærer elevene å se likheten mellom ungdom i Norge og Sør-Afrika, og får større innsikt i fordommer og likheter i samfunnet.

Samfunnsfagene, Livsmestring, Bærekraftig utvikling

45 - 90 minutter

Projektor til bildevisning fremfor klassen, skrivesaker og plakat

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
 2. Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon

Videregående

 1. Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
 2. Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen
 3. Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

Fremgangsmåte

Del elevene inn i grupper på 4-6 elever.

 1. Vis videoen “All that we share” for klassen
 2. Be gruppene diskutere: Hvorfor har vi fordommer mot andre? Hvilke tiltak kan vi gjøre for å motvirke fordommer?
 3. La elevene deretter enten:
  • lese på temasiden om årets prosjekt og ambisiøse ungdom som ikke får vist sitt potensiale eller
  • Se filmen "når verden ser oss" om årets prosjekt og ambisiøse ungdom som ikke får vist sitt potensiale
 4. La gruppene diskutere og lage en plakat om hva ungdom i Norge og ungdom i Sør-Afrika har til felles. Her kan elevene lage lister, tegne eller visualisere på andre måter. Elevene kan alternativt lage en digital presentasjon fremfor en plakat.
 5. La elevene så presentere hva de kom frem til foran resten av klassen

Dersom elevene lagde plakater er det fint om de får henge i klasserommet en stund. På den måten kan elevene lære av hverandre og kikke mer på de andre gruppenes plakater

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer