Oppgaver

Verdens regnskoger

Denne oppgaven gir økt forståelse for konsekvensene av menneskelig aktivitet, interessekonflikter og dagsaktuelle miljøspørsmål gjennom å undersøke og reflektere rundt forskjellige regnskoger i verden.

Naturfagene

90 minutter

Telefon/PC/nettbrett og skrivesaker

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
 2. Analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger
 3. Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar

Videregående

 1. Gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold

Oppgave 1, Regnskogen i Amazonas

I august 2019 vakte brannene i Amazonasregnskogen masse oppsikt i media over hele verden. Folk startet innsamlingsaksjoner i sosiale medier, mange organisasjoner rettet fokus mot situasjonen og internasjonale møter slik som for eksempel G7 handlet plutselig om regnskogen.

Bruk internett til å undersøke mulige årsaker til at brannene oppstod, og bruk flere ulike kilder. Lag en liste eller et tankekart og sammenlikn med de rundt deg.

 1. Hva tror dere var de viktigste grunnene til at brannene oppsto og hvorfor tror dere på kildene dere bruker?
 2. Hvorfor er det så mange flere branner nå enn tidligere? Hva er annerledes?
 3. Diskuter i gruppa hva slags menneskelige aktiviteter som er knytta til de ulike årsakene til brannene.

Oppgave 2, Årsaker og konsekvenser:

Bruk lista over årsaker og konsekvenser som er vedlagt.

 1. En etter en velger dere to ord som dere kobler sammen og forklarer for de andre hvorfor det er en sammenheng. Dette gjentar dere til mesteparten av orda er brukt
 2. Lag en rekke eller et tankekart hvor dere kobler alle orda sammen, en etter en. Finn en annen gruppe og sammenlikn i hvilken rekkefølge dere plasserte orda.
 3. Diskuter hvilke andre land enn Brasil er innblanda i disse årsakene og konsekvensene? Knytt ulike land til de ulike årsakene og konsekvensene og argumenter for de andre i gruppa på hvilken måte det er en sammenheng.

Oppgave 3, interessekonflikter og argumenter

Undersøk hva ulike parter har uttalt seg om, eks Regnskogfondet, president Bolsonaro, president Macron, klima og miljøminister Elvestuen og eventuelle andre. Her er ett forslag:

 1. Hva kjennetegner en interessekonflikt og hvorfor er dette en interessekonflikt?
 2. Hva slags argumenter bruker de og er disse av god kvalitet?
 3. Diskuter hvem dere mener har rett og hva dere tenker løsningen er.

Bilde til oppgave 3

 1. Naturfoagoppgave 2019

Oppgave 4, andre regnskoger:

Det tok mye lengre tid før brannene i regnskogen i Angola, DR Kongo, Madagaskar og Indonesia fikk noe som helst oppmerksomhet.

 1. Undersøk regnskogen som helhet og hvilke ressurser (hva er ressurser, type?) som finnes der. Lag en liste med ressurser som DR Kongo får fra regnskogen.
 2. Diskuter om det finnes noen utfordringer ved å ha en regnskog, og da spesielt en regnskog som dekker mesteparten av landet.
 3. Diskuter hvilke konsekvenser gruvedriften i DR Kongo har for regnskogen og finn konkrete eksempler ved å bruke internett.
 4. Diskuter og kom fram til tre grunner til at brannene i regnskogen i Angola og DR Kongo fikk så mye mindre oppmerksomhet selv om de var mer omfattende.

Oppgave 5, Mangroveskogen

I 2017 gikk OD-prosjektet til ungdom i Nigeria, nærmere bestemt området Nigerdeltaet, for å hjelpe dem og løse det som blir betegnet som verdens største oljekrise. Hele 1 200 ungdommer har vært involvert så langt (mer informasjon her). Blant annet går en del av prosjektet ut på å utdanne oljevoktere for å beskytte mangroveskogen. Mangroveskog, eller mangrovesump, er en type skog bestående av alt fra høye trær til små busker som vokser på løst underlag, og ofte i brakkvannsområder hvor elver munner ut. Disse skogene huser alt fra krabber, krepsdyr og fisk til slamkrypere og neseaper.

 1. Undersøk hvor mye CO₂ regnskogene lagrer, og hvor mye CO₂ mangroveskogen lagrer.
 2. Lag en skisse av et verdenskart og tegn på områder med regnskog og områder med mangroveskog.
 3. Diskuter hvorfor det er en fordel at det er akkurat ungdom som skal hjelpe til å bekjempe oljesøl i Nigerdeltaet.Norge har interesser i å både bevare mangroveskogen og å ikke bevare den. For eksempel er det viktig for Norge å bevare den fordi den tar opp CO₂, fordi den er viktig for økosystemer og det biologiske mangfoldet mm. Samtidig tjener norske selskaper mye på olje i mangroveområder. Del klassen inn i to og la halvparten være for bevaring av mangroveskog og halvparten imot. La gruppene forberede argumenter, og avhold en debatt.

Forslag til årsaker og konsekvenser til oppgave 2

Forslag til kilder

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer