Undervisningsopplegg Foredrag Årets prosjekt

Vi vil bli sett!

I denne øvelsen får elever en bedre forståelse for situasjonen og hverdagen til ungdom i Sør-Afrika, gjennom å selv kjenne ulikhet og utenforskap på kroppen. Dere kan også bestille noen fra OD til å gjennomføre øvelsen på skolen!

Samfunnsfagene, Livsmestring

45-60 minutter

Et stort rom med muligheter for fysisk utfoldelse, penn og post-it lapper.

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
 2. Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
 3. Vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet
 4. Anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, uavhengig av føresetnader

Videregående

 1. Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering

Gjennomføring

Øvelsen består av fem deler, der to av delene er praktiske, og resten går ut på refleksjon av den praktiske delen, i tillegg til oppsummering. Alle disse delene er forklart nedenfor. Øvelsen varer mellom 45-60 minutter. Dette varierer fra klasse til klasse, med tanke på hvor aktive elevene er.

Øvelsen kan også gjennomføres med støtte fra et foredrag, der elevene vil få mulighet til å se relevante spørsmål underveis. Dette anbefales på det sterkeste, men er ikke nødvendig så lenge man forbereder seg godt på opplegget i forkant. Både foredrag, og gangen i opplegget + manus til foredraget er lagt ved nederst på siden.

Del 1: Gangen i øvelsen

Elevene stiller seg opp i en sirkel, med ryggen vendt innover og øynene lukket. Lederen av øvelsen klistrer en post-it lapp, med et tall fra 1-3, i pannen på hver elev. Elevene skal ikke vite hvilket tall. Når alle har fått en lapp hver, forklarer lederen at lappen har et nummer fra 1-3. Jo høyere tall, jo mer populær er du.

Deretter skal elevene få beskjed om en setting de skal befinne seg i, slik at de har et utgangspunkt for samtaleemner med hverandre underveis i øvelsen. Settingen de blir satt i er “første skoledag på ny skole”, der målet deres er å mingle og prøve å få populære venner, og unngå å bli assosiert med upopulære mennesker. Ved å snakke med de andre elevene underveis i øvelsen, vil elevene oppdage at folk forholder seg forskjellig til dem utfra hvilket tall de har i pannen. Det er ikke lov å fortelle hverandre hva som står på hverandres lapper. Det er viktig å påpeke i starten av øvelsen at elevene må oppføre seg ulikt mot 1-ere, 2-ere og 3-ere, samtidig som de underveis må tilpasse seg og se hvem de passer inn sammen med. Etter hvert skal leken stoppes, og alle får beskjed om å gruppere seg i gruppene de tror de tilhører(1’ere, 2’ere og 3’ere). Deretter skal lederen spørre hver gruppe hvorfor de tror de er i akkurat denne gruppen. Når alle har forklart hva de tenker, kan de se på lappene sine

Del 2: Nye inntrykk

Gjenta øvelsen en gang til, på samme måte, men gi elevene nye lapper med nye tall.

Del 3: Innledning til refleksjon

Etter at elevene får samlet seg fra runde to, skal lederen be elevene om å organisere seg i små grupper i par (noen kan være tre, om klassen er et oddetall). Deretter skal elevene i disse parene ha en samtale om hva som bestemmer hvilken “plassering” menneskene har i et samfunn. Her kan de komme med eksempler som både gir høy og lav plassering i samfunnet. Ting man kan tenke på er: (egenskaper, materielle ting, kjennetegn, tilhørigheter, personligheter, yrker og så videre.)

Del 4: Refleksjon i plenum

Først og fremst skal elevene oppsummere det de snakket sammen om i grupper. Deretter kan man begynne å stille elevene spørsmål i plenum, der de også kan få muligheten til å utfylle hverandre, stille spørsmål og diskutere. Om gruppen dette opplegget skal holdes i er mer sjenert, kan det være lurt å la elevene diskutere i grupper, før man oppsummerer i plenum. Forslag til refleksjonsspørsmål:

 • På hvilken måte påvirket atmosfæren i rommet underveis i leken selvfølelsen din?
 • Hvordan er selvtillit relevant for hvor langt en kan nå i livet?
 • Kan du komme med eksempler til mennesker eller grupper i samfunnet som enten har en høy eller lav posisjon i samfunnet?
 • Hvorfor tror du akkurat disse gruppene og menneskene, blir plassert i denne båsen?

Sør-Afrika er et land med stor ulikhet mellom de rikeste og de fattigste.

 • Kom med argumenter til hvorfor andre menneskers plassering i samfunnet burde, og ikke burde ha noe å si på hvordan vi omgås andre.
 • Er det urettferdig at noen har mer enn andre, eller er ulikhet naturlig? Kom med argumenter for og imot.

Del 5: Oppsummering

Lederen takker elevene for deres deltagelse, og for at de har delt sine fine tanker og refleksjoner, deretter går hen over på å forklare hvorfor dette er relevant for årets prosjekt. Da kan man lese opp denne teksten:

Grunnen til at vi har gjennomført dette opplegget i dag, er for at dere skal kunne kjenne litt på kroppen hvordan det føles å ikke bli sett, eller tatt på alvor. Dette er nettopp en stor del av hverdagen til mange ungdommer i Sør-Afrika. I Sør-Afrika blir noen få født med fordeler, mens resten må kjempe dobbelt så hardt for å lykkes i livet. Det er urettferdig, og fører til at ambisiøse ungdommer ikke får vist potensialet de har på innsiden. Vi har alle lyst til å vise hva vi kan, men vi må bli sett! Derfor håper jeg at dette skapte engasjement hos dere, og at dere velger å jobbe på OD-dagen i år 4. november! Takk for i dag! Og tusen takk for meg!

Bestill opplegget til din skole!

Vi kan komme å gjennomføre øvelsen under Internasjonal Uke (18-29 oktober). Dette er helt gratis!

Trykk HER for å få mer informasjon og for å bestille besøk av OD

Last ned hele manualen, foredraget + manuset her!

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer