IMG 1990

Slik brukes pengene

Dette går pengene til

I Operasjon Dagsverk går 90% av innjobbede midler til vårt formål. De resterende midlene blir brukt på henholdsvis administrasjon & drift (5%) og til å samle inn de innjobbede midlene. ODs innsamlingsprosent på er 9, og viser forholdet mellom innjobbede midler og kostnader ved innjobbingen. Formålet vårt består av to deler. Den ene delen er informasjonskampanjen vår, som går til å bevisstgjøre ungdom her i Norge. 13% av midlene brukes til å lage en kampanje i Norge i samarbeid med ungdom fra Sør. Kampanjen inkluderer alt av informasjonsmateriell, undervisningsressurser og skoleringer av alle tillitsvalgte i Norge. Den andre delen er ODs prosjekter, der hele 77% av innjobbede midler går direkte til å støtte ungdom i prosjektene våre. Tallene er basert på årsregnskap for 2021 (OD 2020).

Penge Bruk IOD

Dette skjer med pengene som jobbes inn

På OD-dagen betaler arbeidsgivere for elevenes dagsverk, enten direkte til OD via vår digitale betalingsløsning, eller direkte til eleven. Elever som får betalt direkte, leverer pengene på skolen, som så betaler disse inn til Operasjon Dagsverk etter OD-dagen. Disse pengene plasseres på en høyrentekonto for at beløpet skal bli størst mulig for prosjektet. De norske samarbeidspartnerne lager planer for hele perioden prosjektene skal vare, som er mellom 3 til 5 år. OD porsjonerer ut pengene og overfører en sum til prosjektet hvert år basert på en godkjent årlig plan. Vi får rapporter hvert år og og har ellers mye kontakt med samarbeidspartnerne slik at vi vet hva som skjer. Siden vi kjenner prosjektene godt kan vi bidra med innspill underveis. Dette gjør vi for å sikre at prosjektene fører til varige endringer for ungdom.

Alle ODs samarbeidspartnere er godkjent av innsamlingskontrollen.

ODs inntekter

Vår største inntektskilde er penger fra elevene som velger å jobbe på OD-dagen. For regnskapsåret 2021 (OD 2020) var 82,9% av ODs inntekter innjobbede midler fra OD-dagen. I tillegg mottok vi informasjonsstøtte fra Norad (10,2%), grunnstøtte fra Utdanningsdirektoratet (Udir)( 3,6%), koronakompensasjon fra Lotteri og Stifelsestilsynet (8,4%) og andre mindre inntekter (2,4%) fra Lotteri og Stiftelsestilsynet (momskompansasjon), seminaravgifter for skolekomitéseminar og seminartilskudd fra Studieforbundet Næring og Samfunn.

Skjermbilde 2020 03 26 kl 12 59 43

Her finner du vårt regnskap for 2021 (OD 2020)!

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer