Sandra smal

Vårt budskap

Vårt budskap

Når ungdom blir ignorert, skapes en urettferdig verden på de voksnes premisser. Ungdom skal styre verden i morgen, og fremtiden for viktig til at vi kan overlate alle veivalgene til voksne i rike land. Vi er alle i samme båt, og alt henger sammen. En mer rettferdig verden vil være bra for alle. Vi jobber for at ungdom over hele verden skal delta i, og påvirke, alt som angår vår felles fremtid. Våre perspektiver er viktige i dag.

Hva vi kommuniserer, og hvorfor

Vi jobber for å øke ungdom i Norge sin kunnskap om global urettferdighet. Vi skal skape global rettferdighet ved å bevisstgjøre elever i Norge om at deres holdninger og handlinger former verden. Vårt kommunikasjonsarbeid skal øke ungdom i Norge sin kunnskap om global urettferdighet. Slik skal vi påvirke holdninger for å skape en mer rettferdig verden. Vi skal informere om og promotere vårt arbeid, og informere om hvordan elever kan bidra til å endre verden gjennom å jobbe på OD-dagen. Hvis relevant, skal vi informere om hvilke øvrige valg ungdom kan ta for å skape en mer rettferdig verden. Gjennom vår kommunikasjon jobber vi for at ungdom i hele verden skal kunne påvirke prosesser som angår vår felles fremtid.

Kopi-av-IMG_2442

« Det er på høy tid å begynne å ta ungdom på alvor! »

Jens, 20

Vår kommunikasjonsstrategi

Vi har en kommunikasjonsstrategi. Her finner du de viktigste premissene for all vår kommunikasjon. Hva er våre målgrupper? Hva er vårt hovedbudskap? Hva er formålet med vår kommunikasjon? Hvordan skriver du en kronikk? Hva er våre målsetninger? Alt dette, og mer, finner du her

Er vi politiske?

Vi er partipolitisk uavhengige, men vi støtter ofte saker som er politiske. Vi jobber for å endre urettferdige strukturer i verden, og å gi ungdom en stemme. Rettferdighet er noe som angår alle uansett politisk orientering. OD støtter politisk frigjøring, men er partipolitisk uavhengige. Vårt arbeid vektlegger fellesskap mellom ungdom, ikke forskjeller mellom politiske filosofier. Vi tror at de løsningene på global urettferdighet kan komme fra hvor som helst i det politiske landskapet. Vi bryr oss ikke om hvilket politisk idegrunnlag løsningene springer ut fra. Vi bryr oss om at løsningene skaper en bedre fremtid for ungdom i hele verden.

2015

Respekt, solidaritet og likestilling

Respekt, solidaritet og likestilling skal ligge til grunn for all vår kommunikasjon. Vi opprettholder aldri stereotypier. Vi viser alltid ungdom som aktive endringsaktører, ikke passive mottakere. Vi er alle komplekse mennesker med et bredt spekter av følelser og kvaliteter. Gjennom vårt materiell ser du sårbar ungdom på sitt sterkeste. Vårt arbeid redder ikke ungdom i håpløse situasjoner, men støtter sterke ungdom på barrikadene. Vi dyrker solidaritet. Solidaritet er for oss en følelse av fellesskap, samhold og felles ansvar mellom mennesker og grupper. En handling er solidarisk når den motiveres av et ønske om å skape kollektive verdier for flere. Vi viser at verden er urettferdig. Vi viser aldri historier fra prosjektlandene uten kontekst eller årsakssammenhenger. Informasjon som viser global urettferdighet uten å vise årsakene øker ikke ungdom i Norge sin kunnskap om hvordan verden henger sammen. Vi viser alltid hvordan urettferdighet oppstår og opprettholdes.

DSCF4077

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer