2017: Oljekatastrofe i Nigeria

Forside

Vi skal snart arve jorda. Det er vår felles oppgave å fordele ressursene og løse klimakrisen. I dag lever mange i fattigdom på grunn av de rikes jakt på naturressurser. Ungdom i Nigerdeltaet i Nigeria betaler prisen for at multinasjonale oljeselskap skal tjene penger. Vi er alle oljebarn, en generasjon som lever med konsekvensene av oljen, på godt og vondt. Og vi må jobbe sammen hvis vi skal løse verdens største oljekatastrofe.

OD 2017 støtter ungdom i Nigerdeltaet sin kamp for en bedre fremtid, og et mer levelig miljø

Maria_Olerud1

Problemet

Nigeria har produsert olje i mer enn 50 år. Siden den gang har Nigeria blitt en av de største eksportørene av olje i verden. Selv om oljen skaper store inntekter, øker fattigdommen. Det er nemlig oljeselskapene selv, og myndighetene, som nyter godene fra oljerikdommen.

Det skjer ofte store lekkasjer hvor olje renner ut i vannet og på land og ødelegger frodig jord og elver med mye fisk og næring. Jordbruk og fiske er en viktig inntektskilde for mange. Når inntektene forsvinner, øker fattigdommen, og mange ungdommer får ikke penger til utdanning.

I Nigeria foregår verdens største oljekatastrofe. Drikkevannet er forurenset, og fisken i elva er giftig å spise. Mange tjener seg rike på oljeproduksjon, men vanlige mennesker betaler en vanvittig pris for oljeutslippene i Nigeria.

Konsekvensene for ungdom

For folk flest har oljeproduksjonen i Nigerdeltaet ført til negative konsekvenser for naturen og menneskene som bor og lever i Nigerdeltaet. I løpet av de siste tiårene har oljesøl lekket ut og forurenset elver, bekker og tidevann. Forurensning fra oljesøl har ført til mangel på rent drikkevann, ødelagt matjord, helseproblemer og økt fattigdom.

De fleste som bor i Nigerdeltaet lever som bønder og fiskere. De er derfor helt avhengig av å kunne dyrke mat og fange fisk og krabber fra elvene. På grunn av oljesøl opplever mange at det ikke lenger er mulig å dyrke mat og at fisk og dyreliv enten har dødd eller forsvunnet flere steder. For mange har det derfor blitt veldig vanskelig å skaffe mat og penger til familien sin.

Mange steder har oljesøl rent ned i elver og forurenset grunnvannet. Oljesøl i drikkevann fører til alvorlige helseskader, som for eksempel kreft. Likevel er det mange fattige som ikke har noe annet alternativ og må drikke det.

I det sørøstlige Nigeria lever de fleste av jordbruk. Oljeutslipp har ødelagt jorda, og det er umulig å gro noe som helst mange steder. Når foreldrene ikke kan drive jordbruk, tjener de ingen penger. Uten penger kan de ikke sende barna på skolen.

IMG_2842

«Moren min fortalte meg alltid at jeg måtte fiske slik at søsteren min kunne dra til markedet for å selge fisk. Da ville vi tjene penger slik at jeg kunne få dra på universitetet. Men i det siste er søsteren min bare hjemme. Hun har ingenting å selge, og jeg har ingen fisk å fiske. Det pleide å være både aper, krabber, fisk, frodige trær og natur der, som vi kunne leve av. Oljesøl har ødelagt naturen vår. Vi har mistet alt vi pleide å leve av. Oljeselskapene tar ressursene våre, gir oss oljesølet, og etterlater ingen penger eller andre goder. De bare stjeler fra oss.»

John, 18

Løsningene

Kunnskap om rettigheter

Ungdom rammet av oljesøl får nå kunnskap om sine rettigheter og hvordan de kan få gjennomslag for sine krav om rent drikkevann, ren matjord og et levelig klima og miljø. Ungdommene lærer om internasjonale forpliktelser, hvilke lover og regler som gjelder for oljeselskapene som opererer i Nigeria, hvordan de kan påvirke sine politikere og hvordan sørge for oppmerksomhet om oljeutslippene.

Oljevoktere

10 000 unge oljevoktere utdannes til å passe miljøet og å følge oppryddingen som er lovet fra myndighetene og Shell blir gjennomført. Ingen av de skyldige tar ansvar for oljekaastrofen i Nigerdeltaet, og nå tar ungdommene selv grep for å skape forandring! Ungdommene lærer hvordan de kan varsle om nye oljeutslipp og hindre at forurensningen sprer seg. Ungdommene lærer å dokumentere og overvåke oljeselskapenes aktiviteter og passe på at selskapene rydder ordentlig opp etter seg.

Miljøvennlige jobber og fornybar energi

Ungdom får opplæring i miljøvennlige jobber som gir inntekt og reduserer fattigdom. Ungdommene får kunnskap om hvordan starte en egne bedrifter innen fornybare og miljøvennlige energiløsninger. Slik får ungdommene tilgang på jobb og inntekt, og lokalbefolkningen får tilgang på fornybar og ren energi til lys, telefon, internett og matlaging, som er viktig for utdanning og utvikling.

Hva har skjedd så langt?

Hele 1 200 ungdommer har vært involvert så langt. 560 av dem er med i energiklubber på skolene, hvor de organiserer seg selv med støtte fra lærerne som er involvert i prosjektet. Gjennom energiklubbene har de lært om fordelene med fornybar energi og har fått prøve ut smarte energiløsninger hjemme.

80 ungdommer har fått grunnleggende opplæring i hva som er viktig når de skal starte sin egen inntektsgivende virksomhet. 26 av disse fikk videre opplæring i å lage energieffektive ovner, mens 8 fikk opplæring i reparasjon og vedlikehold av lamper og annet enkelt, soldrevet utstyr.

Ungdommene er ivrige etter å delta aktivt. De har derfor dannet sin egne organisasjon, Young Friends of the Earth Nigeria. De har nå lokallag i fire lokalsamfunn. Dette lover godt for at ungdom kan spille en sentral rolle i den videre gjennomføringen og utviklingen av OD-prosjektet.

Ungdom har deltatt på kurs i miljørettigheter overvåking av oljeutslipp. I tillegg har de arrangert en kampanje mot luftforurensning skapt av oljeselskapene. De er også i gang med å måle forurensningen der de bor.

Prosjektet lærer opp ungdom i energieffektive løsninger som på sikt skal skape et mer levelig miljø i Nigerdeltaet

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer