Utdanning mot fattigdom på landsbygda

P2260167

Utdanning mot fattigdom på landsbygda

Mål

OD 2007 skal hjelpe ungdom i Guatemala, Honduras og Nicaragua utdanning i møtet med klimaendringer og andre utfordringer.

Innjobbede midler

30 100 000

Organisasjon

Utviklingsfondet

P4290213

Problemet

Klimaendringene kommer, bare ikke først til oss. Det kjenner ungdom i Nicaragua, Honduras og Guatemala på kroppen.

Ekstremvær tørker ut avlinger og skyller bort skoleveier, og mange ungdommer velger å flytte bort fra landsbygda. I Yorito-området i Honduras har 50% av ungdommene droppa ut av skolen på grunn av fattigdom og den elendige kvaliteten på skoletilbudet. Samtidig er mulighetene uten noen utdanning veldig begrensa.

Bilde 295

Løsningene

Gjennom OD2007 skal Utviklingsfondet gi ungdom i Honduras, Nicaragua og Guatemala utdanning slik at de er mer rustet til å møte klimaendringer og andre utfordringer knyttet til fattigdom og mangel på utdanning.

Utdanning, arbeid og entreprenørvirksomhet

Ungdom som har droppa ut av skolen vil få tilbud om en intensiv gratis kveldsskole, og med ungdomsskolen i boks kan de få seg en yrkesutdanning. I tillegg skal ungdom delta i forskjellige entreprenørvirksomheter, som for eksempel å utvikle frø som tåler tørke bedre. De skal også få utdanning innen økologisk landbruk og økoturisme, enten for å bli bedre rustet som bønder, eller for å bli turistguider.

Ungdomsdeltagelse

Ungdom skal lære om hvordan de kan delta i samfunnsutviklingen, og samarbeide på tvers av landegrensene i Mellom-Amerika.

Ungdomsgrupper

Ungdomsgruppene skal fokusere på inntektsgivende aktiviteter samt mobilisere rundt miljøspørsmål og forvaltning av miljøet.

P3050307

Hva har vi gjort?

I august 2010 gikk den førstelokale OD-kampanjen i Mellom Amerika av stabelen.

  • Over tusen ungdommer fra landsbygda i Guatemala, Honduras og Nicaragua har gjennomført en rekke aktiviteter for å samle inn penger i sine lokalsamfunn for å kunne gi andre ungdommer samme muligheter de har fått gjennom OD prosjektet. Utviklingsfondet sin samarbeidsorganisasjon Con Derecho a un Futuro har gitt hundrevis av ungdommer nye muligheter.
  • Flere hundre jenter og gutter har nå begynt eller fullført grunnskoleutdanning eller teknisk utdanning. Andre har gått på yrkesopplæringskurs eller startet egne bedrifter.
  • Ungdom med funksjonshemming har fått tilbud om utdanning og praktisk yrkeskurs, og i Nicaragua har et kollektiv startet sin egen bedrift i et lite lokalsamfunn.
  • I 2011 fikk enda flere ungdommer muligheter til å ta videregående utdanning eller fullføre grunnskolen. Nye lån ble tilbudt ungdom som ønsket å starte egne bedrifter, og det er ungdom selv som administrerer låneordningen og godkjenner søknader.
  • I løpet av 2012 fullførte nye ungdommer grunnskoleutdanningen eller teknisk utdanning. Andre ungdommer har fått tilbud om yrkesopplæringskurs. Mange av ungdommene som har fått tilgang på kreditt har startet egne småbedrifter og har betalt tilbake lånene sine. Dermed vil de roterende fondene gi nye ungdommer muligheten til å starte bedrifter.
  • Ungdommene har organisert seg i kooperativ eller ungdomsgrupper, og er stadig mer synlige i lokalsamfunnene.
  • Flere ungdomsgrupper har møter med landsbykomiteer og ordføreren i kommunene deres, og har lagt fram forslag og krav til lokale myndigheter.
  • Ungdommen planlegger og gjennomfører ulike aktiviteter for lokalsamfunnet og miljøet, og blir nå sett på som en viktig ressurs i landsbyene sine.
  • 3000 ungdommer er nå tilknyttet nettverket som er blitt etablert gjennom programmet og har fått delta aktivt på ulike kurs for å styrke sine kunnskaper innenfor ledelse, påvirkningsarbeid, miljø, jordbruk og klimaendringer. Målet var at ungdomsorganisasjonene skal fortsette å planlegge og gjennomføre aktiviteter etter at programmet er avsluttet.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer