frihet til å leve i palestina

IMG 0660

frihet til å leve i palestina

Mål

OD 2018 støtter ungdom i Palestina gjennom tiltak som fremmer fredsarbeid, likestilling og mental helse

Innjobbede midler

19 200 000

Organisasjon

KFUK-KFUM Global

IMG_0491

Problemene

Mange hundre palestinske barn og ungdommer blir hvert år arrestert og satt i militærfengsler, og blir utsatt for vold, nektet søvn og blir isolert fra familien og vennene sine. Det kan ta lang tid å bearbeide slike opplevelser. Traumatisert ungdom får ofte problemer på skolen og hverdagen.

I Palestina er det som regel menn som tar de fleste avgjørelser. Jenter opplever undertrykkelse, tjener dårligere, og er mer utsatt for vold. Kjønnsrollene ødelegger jenters mulighet til å kunne bestemme over eget liv

Palestinsk ungdom mangler muligheter og opplever at deres stemme ikke teller. Mange ser på voldelig motstand som eneste mulighet for å skape endring. Vold avler vold og gjør situasjonen verre. Mange unge mangler kunnskap om rettigheter og fredelige virkemidler til å skape endring.

Mange palestinske ungdommer blir fengslet mens de er veldig unge. Det er vanskelige opplevelser å håndtere.

Uten-navn

Løsningene

Traumebehandling

Gjennom gruppeterapi og samtaler med psykologer og sosialarbeidere lærer ungdom som har sittet i fengsel hvordan de bedre kan håndtere stress og vanskelige opplevelser, for å fungere bedre i hverdagen. Det vil bli gitt opplæring om konfliktløsning, demokrati og menneskerettigheter. Dette skal gjøre ungdom i stand til å gjøre noe med sin egen situasjon og jobbe for rettferdighet og fred.

Likestilling

Unge gutter får opplæring i sunnere former for maskulinitet hvor respekt, ydmykhet og kjærlighet står i sentrum. Vi jobber for å få frem stemmene til unge kvinner slik at de blir hørt. Gjennom utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid støtter vi de unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina

Rettighetsopplæring

Ungdom får en sjanse til å være en del av løsningen. Palestinsk ungdom får opplæring i rettigheter, demokrati og konfliktløsning. De vil lære om hvordan denne kunnskapen kan brukes for å skape endring. Slik kan palestinsk ungdom skape en bedre fremtid for seg selv og jobbe fredelig for en fremtid.

Loooove

Hva har skjedd så langt?

OD 2018 skaper en bedre fremtid for palestinsk ungdom

Hva har skjedd så langt?

Det er nå etablert et nasjonalt studentparlament bestående av 37 engasjerte ungdommer (18 gutter og 19 jenter) fra ulike steder på Vestbredden. Parlamentsmedlemmene er valgt av medelever og representerer flere tusen palestinske ungdommer. Målet er å skape aktive samfunnsborgere som kan være med å løfte stemmene til palestinske ungdom. Ungdommene er skolert i menneskerettigheter, demokratibygging og ledelse.

I løpet av 2019 og 2020 har 318 palestinske ungdommer som har sittet i israelske militærfengsler fått traumebehandling. Ungdommene har fått hjelp til å komme tilbake til skolen og samfunnet. Under korona har det vært spesielt vanskelig, men traumebehandlingen har delvis foregått på telefon, bruk av WhatsApp og hjemmebesøk. Totalt har det blitt gitt 2800 traumebehandling timer med profesjonelle terapeuter og rådgivere. Mange av ungdommene er med i de syv ungdomsgruppene som er etablert for å ta tak i utfordringene i egne lokalsamfunn.

På Gaza er det nå etter to år opprettet samarbeid med 12 forskjellige grasrot- og sivilsamfunnsorganisasjoner. Gjennom samarbeidet har organisasjonene startet ungdomsgrupper hvor lokal ungdom får ledertrening, økt kunnskap om egne rettigheter, samt mulighet til å ta en aktiv rolle i organisasjonen og i lokalsamfunnet. Så langt har over 770 ungdommer deltatt og bidratt i ungdomsgrupper.

Masa Rajab er 17 år gammel. Hun var sjenert og ukomfortabel i lederroller. Hun ble med i OD-programmet og opplevde Masa at hun ble sett og tatt på alvor. Det gjorde at hun litt etter litt torde å ta mer ansvar i gruppa og i prosjektene. Da pandemien brøt ut i mars 2020 var Masa en av dem som tok mest ansvar i gruppa, og var med på å igangsette holdningskampanjer om corona, samt tilpasset nye aktiviteter. Ansvaret hun har fått har gjort henne mer selvsikker. «Jeg vil jobbe for at de verdiene, ferdighetene og erfaringene jeg har fått fra dette programmet, også vil nå ut til andre palestinske ungdommer. For det er vi som skal arbeide sammen - hånd i hånd - for bedre levevilkår og et fritt Palestina!» sier hun.

Photo of Masa Rajab Case story 2020 1

Ungdom i Palestina lever mellom vegger. Men alle vegger er ikke fysiske

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer