frihet til å leve i palestina

IMG 0660

frihet til å leve i palestina

Mål

OD 2018 støtter ungdom i Palestina gjennom tiltak som fremmer fredsarbeid, likestilling og mental helse

Innjobbede midler

19 200 000

Organisasjon

KFUK-KFUM Global

IMG_0491

Problemene

Mange hundre palestinske barn og ungdommer blir hvert år arrestert og satt i militærfengsler, og blir utsatt for vold, nektet søvn og blir isolert fra familien og vennene sine. Det kan ta lang tid å bearbeide slike opplevelser. Traumatisert ungdom får ofte problemer på skolen og hverdagen.

I Palestina er det som regel menn som tar de fleste avgjørelser. Jenter opplever undertrykkelse, tjener dårligere, og er mer utsatt for vold. Kjønnsrollene ødelegger jenters mulighet til å kunne bestemme over eget liv

Palestinsk ungdom mangler muligheter og opplever at deres stemme ikke teller. Mange ser på voldelig motstand som eneste mulighet for å skape endring. Vold avler vold og gjør situasjonen verre. Mange unge mangler kunnskap om rettigheter og fredelige virkemidler til å skape endring.

Mange palestinske ungdommer blir fengslet mens de er veldig unge. Det er vanskelige opplevelser å håndtere.

Uten-navn

Løsningene

Traumebehandling

Gjennom gruppeterapi og samtaler med psykologer og sosialarbeidere lærer ungdom som har sittet i fengsel hvordan de bedre kan håndtere stress og vanskelige opplevelser, for å fungere bedre i hverdagen. Det vil bli gitt opplæring om konfliktløsning, demokrati og menneskerettigheter. Dette skal gjøre ungdom i stand til å gjøre noe med sin egen situasjon og jobbe for rettferdighet og fred.

Likestilling

Unge gutter får opplæring i sunnere former for maskulinitet hvor respekt, ydmykhet og kjærlighet står i sentrum. Vi jobber for å få frem stemmene til unge kvinner slik at de blir hørt. Gjennom utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid støtter vi de unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina

Rettighetsopplæring

Ungdom får en sjanse til å være en del av løsningen. Palestinsk ungdom får opplæring i rettigheter, demokrati og konfliktløsning. De vil lære om hvordan denne kunnskapen kan brukes for å skape endring. Slik kan palestinsk ungdom skape en bedre fremtid for seg selv og jobbe fredelig for en fremtid.

Loooove

Hva har skjedd så langt?

OD 2018 skaper en bedre fremtid for palestinsk ungdom

I løpet av 2019 har YWCA Palestina skolert over 3700 ungdommer på 66 ulike ungdoms- og videregående skoler over hele Vestbredden. Skoleringene har tatt for seg tema som ungdommene har hatt et ønske om å lære mer om. Dette inkluderer menneskerettigheter, ledertrening, elevråd og likestillings-fokus. Skoleringene har også gitt ungdommene muligheter til å komme med tilbakemeldinger på OD-programmet, samt forslag på hvordan det kan bli enda mer relevant for dem.

I 2019 ble det jobbet aktivt for å få palestinsk ungdom med traumer og angst tilbake på skolen og i samfunnet. I løpet av 2019 har 168 ungdommer fått over 1200 timer traumebehandling med profesjonelle terapeuter og rådgivere. 89% av ungdommene som har tatt del i programmet forteller at de nå føler seg forstått og støttet i større grad enn før, og 76% forteller at de er mye bedre rustet til å håndtere stress og utfordringer de møter på i hverdagen.

På Gaza har det blitt etablert 10 ungdomsgrupper med over 260 aktive ungdommer. De møtes på ukesbasis og er et trygt og inkluderende sted hvor de får dele erfaringer og tanker, og lære om temaer som likestilling, ledelse, fred og menneskerettigheter. Gruppene har vært et viktig sted for ungdom til å kunne slappe av i et trygt miljø – spille sport, teater eller danse. Denne type tilbud hvor ungdom kan både lære og slappe av er særlig viktig for ungdom i Gaza som vokser opp under en okkupasjon og blokade, med få fritidstilbud og muligheter til å engasjere seg.

Maram er en 16 år gammel, glad jente fra Gaza by. Gjennom OD-prosjektet har hun fått være med å starte en gruppe, hvor hun sammen med de andre ungdommene i gruppen tatt initiativ til opprydninger og aktiviteter som skal holde nærmiljøet hennes rent og sunt. Gazastripen er et av verdens tettest befolkede steder, med nesten 2 millioner innbyggere på et område som er mindre enn Oslo. Mariam har, som de fleste andre ungdom på hennes alder, aldri vært utenfor Gaza-stripen. Da er det desto viktigere med gode tilbud for ungdom. Et fokus i OD-programmet i 2019 har vært å utvikle ungdoms kunstneriske evner. For Maram har dette vært et viktig verktøy hun har brukt for å komme seg igjennom vanskelige tider. «Noen ganger om natten, når jeg hører at det smeller ute, løper jeg til rommet mitt og begynner å skrive. Jeg skriver om hva jeg føler, hvorfor jeg føler som jeg gjør, og jeg skriver meg bort til en annen virkelighet der vi slipper unna den konstante frykten.».

Maram YMCA Gaza

Ungdom i Palestina lever mellom vegger. Men alle vegger er ikke fysiske

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer