frihet til å leve i palestina

IMG 0660

frihet til å leve i palestina

Mål

OD 2018 støtter ungdom i Palestina gjennom tiltak som fremmer fredsarbeid, likestilling og mental helse

Innjobbede midler

19 200 000

Organisasjon

KFUK-KFUM Global

IMG_0491

Problemene

Mange hundre palestinske barn og ungdommer blir hvert år arrestert og satt i militærfengsler, og blir utsatt for vold, nektet søvn og blir isolert fra familien og vennene sine. Det kan ta lang tid å bearbeide slike opplevelser. Traumatisert ungdom får ofte problemer på skolen og hverdagen.

I Palestina er det som regel menn som tar de fleste avgjørelser. Jenter opplever undertrykkelse, tjener dårligere, og er mer utsatt for vold. Kjønnsrollene ødelegger jenters mulighet til å kunne bestemme over eget liv

Palestinsk ungdom mangler muligheter og opplever at deres stemme ikke teller. Mange ser på voldelig motstand som eneste mulighet for å skape endring. Vold avler vold og gjør situasjonen verre. Mange unge mangler kunnskap om rettigheter og fredelige virkemidler til å skape endring.

Mange palestinske ungdommer blir fengslet mens de er veldig unge. Det er vanskelige opplevelser å håndtere.

Uten-navn

Løsningene

Traumebehandling

Gjennom gruppeterapi og samtaler med psykologer og sosialarbeidere lærer ungdom som har sittet i fengsel hvordan de bedre kan håndtere stress og vanskelige opplevelser, for å fungere bedre i hverdagen. Det vil bli gitt opplæring om konfliktløsning, demokrati og menneskerettigheter. Dette skal gjøre ungdom i stand til å gjøre noe med sin egen situasjon og jobbe for rettferdighet og fred.

Likestilling

Unge gutter får opplæring i sunnere former for maskulinitet hvor respekt, ydmykhet og kjærlighet står i sentrum. Vi jobber for å få frem stemmene til unge kvinner slik at de blir hørt. Gjennom utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid støtter vi de unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina

Rettighetsopplæring

Ungdom får en sjanse til å være en del av løsningen. Palestinsk ungdom får opplæring i rettigheter, demokrati og konfliktløsning. De vil lære om hvordan denne kunnskapen kan brukes for å skape endring. Slik kan palestinsk ungdom skape en bedre fremtid for seg selv og jobbe fredelig for en fremtid.

Loooove

Hva har skjedd så langt?

OD 2018 skaper en bedre fremtid for palestinsk ungdom

Hva har skjedd så langt?

Det er nå etablert et nasjonalt studentparlament bestående av 45 engasjerte ungdommer fra 19 ulike steder på Vestbredden. Parlamentsmedlemmene er valgt av medelever og representerer flere tusen palestinske ungdommer. Ungdommene er skolert i menneskerettigheter, likestilling, demokratibygging og ledelse, og i 2021 holdt studentrådet selv nesten 50 kurs for andre ungdommer. Studentparlamentet gjennomfører også årlige kampanjer på skoler over hele Vestbredden, og i 2021 deltok ca. 500 ungdommer i planleggingen og gjennomføringen av årets kampanje. På denne måten bidrar OD til å skape en kraft av dyktige, engasjerte og organiserte elever som brenner for bedre lokalmiljø og en mer rettferdig verden.

Så langt har 519 palestinske ungdommer som har sittet i israelske militærfengsler fått hjelp til å bearbeide traumer, og til å komme tilbake på skolen eller ut i jobb. Under korona har det vært spesielt vanskelig, men arbeidet har delvis foregått på telefon, bruk av WhatsApp og hjemmebesøk. Totalt har det blitt gitt over 4000 rehabiliteringstimer med profesjonelle terapeuter og rådgivere. Mange av ungdommene er med i de 14 ungdomsgruppene som er etablert for å ta tak i de ulike utfordringene de møter under okkupasjonen. Basert på egne erfaringer opprettet en av gruppene kampanjen «We are children, and we have rights!» som jobber med å rette søkelys mot situasjonen for palestinske ungdommer i israelske militærfengsler.

På Gaza er det etter tre år opprettet samarbeid med 20 forskjellige grasrot- og sivilsamfunnsorganisasjoner. Gjennom samarbeidet har organisasjonene startet ungdomsgrupper hvor lokal ungdom får ledertrening, økt kunnskap om egne rettigheter, og mulighet til å ta en aktiv rolle i organisasjonen og i lokalsamfunnet. Så langt har 1300 ungdommer deltatt og bidratt i gruppene som har fokus på ungt lederskap i lokalsamfunnet.

Flere detaljer om hva som har skjedd i prosjektet finner du her!

Spesielle hendelser

Siden OD-prosjektet startet i 2018 har vi vært vitne til flere offensiver (bombinger) på Gaza, tusenvis av nye bosettinger er godkjent i strid med Folkeretten og det har kommet tre store internasjonale rapporter fra Human Rights Watch, Amnesty International og israelske B'tselem om at politikken som føres overfor den palestinske befolkningen er "gjennomgående diskriminerende på et nivå som kan karakteriseres som apartheid". Den siste i rekken er FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de palestinske områdene som slår fast det samme og ber FN gjenopprette apartheidgranskingskommiteen som ble avviklet etter at kampen mot apartheid i Sør-Afrika var vunnet.

Kareems historie

Kareem har gjennom sitt 18 år lange liv hatt mange møter med det israelske militæret. Selv om han har blitt arrestert flere ganger har de aldri funnet noen grunn til å fengsle han. Likevel skaper arrestasjonene og ydmykelsene en enorm usikkerhet som for Kareem som etter hvert utviklet seg til en konstant følelse av sinne, ensomhet og depresjon.

Etter en av arrestasjonene fikk Kareem tilbud om å delta i rehabiliteringsprogrammet som OD-støtter. Her fikk han både verktøy til å håndtere de vonde følelsene, og en mulighet til å engasjere seg for å skape endring for seg selv og andre i hans situasjon. Nå jobber han for å gi andre ungdommer kunnskap om deres rettigheter i møte med okkupasjonen.

2021 rapport Kareem foto east jerusalem ymca OD2018

Foto:

East Jerusalem YMCA

Ungdom i Palestina lever mellom vegger. Men alle vegger er ikke fysiske

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer