2018: Frihet til å leve i Palestina

IMG 0660

frihet til å leve i palestina

Mål

OD 2018 støtter ungdom i Palestina gjennom tiltak som fremmer fredsarbeid, likestilling og mental helse

Innjobbede midler

19 200 000

Organisasjon

KFUK-KFUM Global

IMG_0491

Problemene

Mange hundre palestinske barn og ungdommer blir hvert år arrestert og satt i militærfengsler, og blir utsatt for vold, nektet søvn og blir isolert fra familien og vennene sine. Det kan ta lang tid å bearbeide slike opplevelser. Traumatisert ungdom får ofte problemer på skolen og hverdagen.

I Palestina er det som regel menn som tar de fleste avgjørelser. Jenter opplever undertrykkelse, tjener dårligere, og er mer utsatt for vold. Kjønnsrollene ødelegger jenters mulighet til å kunne bestemme over eget liv

Palestinsk ungdom mangler muligheter og opplever at deres stemme ikke teller. Mange ser på voldelig motstand som eneste mulighet for å skape endring. Vold avler vold og gjør situasjonen verre. Mange unge mangler kunnskap om rettigheter og fredelige virkemidler til å skape endring.

Mange palestinske ungdommer blir fengslet mens de er veldig unge. Det er vanskelige opplevelser å håndtere.

Uten-navn

Løsningene

Traumebehandling

Gjennom gruppeterapi og samtaler med psykologer og sosialarbeidere lærer ungdom som har sittet i fengsel hvordan de bedre kan håndtere stress og vanskelige opplevelser, for å fungere bedre i hverdagen. Det vil bli gitt opplæring om konfliktløsning, demokrati og menneskerettigheter. Dette skal gjøre ungdom i stand til å gjøre noe med sin egen situasjon og jobbe for rettferdighet og fred.

Likestilling

Unge gutter får opplæring i sunnere former for maskulinitet hvor respekt, ydmykhet og kjærlighet står i sentrum. Vi jobber for å få frem stemmene til unge kvinner slik at de blir hørt. Gjennom utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid støtter vi de unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina

Rettighetsopplæring

Ungdom får en sjanse til å være en del av løsningen. Palestinsk ungdom får opplæring i rettigheter, demokrati og konfliktløsning. De vil lære om hvordan denne kunnskapen kan brukes for å skape endring. Slik kan palestinsk ungdom skape en bedre fremtid for seg selv og jobbe fredelig for en fremtid.

Loooove

Hva har skjedd så langt?

Programmet startet i begynnelsen av 2019, og aktivitetene skal gjennomføres frem til utgangen av 2022.

Så langt har har dette skjedd:

- 75 ungdommer som tidligere har sittet i israelsk fengsel har hatt 397 individuelle samtaler med profesjonelle for å få råd om hvordan de kan takle livet etter traumatiske opplevelser under fengselsoppholdet.

- Ungdomsklubber har startet opp i de geografiske områdene hvor det er planlagt at det skal etableres elevråd ved skolene. Arbeidet i ungdomsklubbene vil være med å tilrettelegge arbeidet med å etablere elevråd ved skolene.

- 17 lokale organisasjoner er valgt for å jobbe med demokratiutvikling ved skolene, som inkluderer etablering av elevråd. De har alle erfaring med å jobbe med ungdom og på skoler.

- 100 nyrekrutterte frivillige jobber i støttegrupper for elevdemokrati. Dette er ungdom mellom 20 og 25 år som vil ansees som rollemodeller for de som er yngre. 70% er jenter.

Ungdom i Palestina lever mellom vegger. Men alle vegger er ikke fysiske

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer