Skole for ungdom med nedsatt bevegelighet

OD98no11

Skole for ungdom med nedsatt bevegelighet

Mål

Ungdom med funksjonsnedsettelse skal få en bedre hverdag i Tanzania, Zanzibar, Malawi og Uganda

Innjobbede midler

25 300 000

Organisasjon

Atlas-alliansen

OD1998 redigert

Problemet

I følge FN, har rundt 10 % av verdens befolkning en funksjonsnedsettelse. Det gjør at det er en av verdens største minoritetsgrupper, og 8 av 10 med funksjonsnedsettelse bor i utviklingsland.

Mange sykdommer som meslinger, malaria, polio og elveblindhet kan føre til funksjonsnedsettelse dersom de ikke behandles riktig. Dårlig ernæring, fødselsskader, sykdom, naturkatastrofer, skadelige miljøkonsekvenser, naturkatastrofer og voldelige konflikter fører daglig til funksjonshemninger i Afrika sør for Sahara. I mange av disse landene blir også mennesker med funksjonsnedsettelse diskriminert. Samfunnet legger ikke tilrette for at de med funksjonsnedsettelse skal få de samme rettighetene som resten av samfunnet. I prosjektlandene kunne ikke ungdom med funksjonsnedsettelse leve fullverdige liv fordi de ble diskriminert.

OD98no10 3

Konsekvenser

Om du har en funksjonsnedsettelse er det vanskeligere å få den utdanningen du har rett på. Det er vanskeligere å få seg en jobb. Og det er lettere for deg å bli syk, samtidig som det er vanskeligere å behandle deg. Det er altså mye vanskeligere å komme seg ut av fattigdom dersom du har en funksjonsnedsettelse.

Det er rett og slett en ond sirkel der det å ha en funksjonsnedsettelse fører til fattigdom, og fattigdom fører til funksjonsnedsettelse .

OD98

Løsninger

Over 2000 ungdommer med funksjonsnedsettelser i Malawi, Tanzania, Zanzibar og Uganda fikk en ny hverdag takket være pengene som ble jobbet inn av norske skoleelever i OD ’98.

OD98no13 2

Hva har vi gjort?

Informasjon kommer

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer