Arbeid for likestilling

Jenter Tlakula high school nettside SA2004

Arbeid for likestilling

Mål

OD 1999 støttet jenter sin rett til utdanning, et liv uten vold og til å bestemme over sin egen seksualitet i Nicaragua, Brasil, Guatemala, Sør-Afrika, Uganda, Sierra Leone, Thailand, India og Gaza

Innjobbede midler

26 400 000

Organisasjon

Norge: FOKUS. I prosjektlandene: ITZA, Conavigua, NACWOLA, Masimanyane, WEP, White Ribbon, We Train, TNP, IAC.

Jenter har krav på de samme rettighetene som alle andre. Ved hjelp av utdanning kan jenter skape en bedre framtid for seg selv!

OD Gaza 3skolejenter99

Problem

Undertrykkelse av jenter har vært et enormt samfunnsproblem altfor lenge. I mange land får ikke jenter sine grunnleggende menneskerettigheter oppfylt, og vold mot kvinner og jenter er så omfattende at verdens helseorganisasjon omtaler det som en epidemi.

I Nicaragua, Brasil, Guatamala, Sør - Afrika, Uganda, Sierre Leone, Thailand, India og Gaza hadde ikke jenter rett på utdanning. Mens guttene dro på skolen, måtte jentene være hjemme. Mange jente hadde ikke rett til å bestemme over egen kropp, og opplever seksuell vold, uten at loven beskyttet dem. Flere jenter, særlig i Afrika, opplevde også å bli omskjært mot sin egen vilje. Mange jenter var også smittet med HIV, men de fikk ikke behandlingen de trengte og de hadde heller ikke den nødvendige kunnskapen for å forebygge smitte.

OD Guat 2jenter

Konsekvenser

Diskriminering av kvinner har utallige konsekvenser. For det første fører kjønnsdiskriminering til økt fattigdom da kvinner har færre muligheter til å bestemme over sitt eget liv og får dårligere økonomi. Samfunnet mister skatteinntekter, arbeidskraft og kjøpkraft når kvinner ikke er endel av arbeidslivet.

Kvinner som blir utsatt for fysisk vold, seksuell vold eller ufrivillig omskjæring opplever alvorlige fysiske, psykiske og sosiale problemer i etterkant. Et samfunn kan miste enorme ressurser på grunn av vold mot kvinner og jenter. Ikke bare kan det føre til enorme økonomiske kostnader for samfunnet gjennom for eksempel utgifter til helseutgifter, men samfunnet mister også produktiviteten disse kvinnene kunne bidratt med. Seksuell vold fører også til videre smitte av HIV, som på den tiden var den største dødsårsaken i Afrika Sør for Sahara.

Mangel på utdanning blant kvinner fører til at det blir vanskelig å endre på negative samfunnsstrukturer. Dersom jenter ikke har tilgang på utdanning, lærer de seg ikke hvordan og hvorfor de bør stå imot diskriminering. De lærer ikke hvordan de kan beskytte seg selv mot sykdommer som HIV eller hva de skal gjøre om de opplever fysisk og/eller seksuell vold. Mangel på utdanning blant kvinner hindrer samfunnsutvikling og øker fattigdom.

Les mer om kvinner og likestilling her.

OD tibetnonne

Løsninger

Utdanning og yrkesopplæring

OD 1999 støttet jenters rett til utdanning ved å tilby grunnskoleutdanning og yrkesutdanning. Gjennom grunnskoleutdanning lærte jenter nødvendig kunnskap som lesing, skriving og regning. Ved å tilby yrkesopplæring fikk jenter muligheten til å bli endel av arbeidslivet.

Informasjonsarbeid

Den andre delen av prosjektet var informasjonarbeid. Denne delen av prosjektet handlet om å lage informasjonskampanjer. Ved å spre informasjon om HIV, likestilling og jenters rettigheter fikk jenter i prosjektlandene den informasjonen de trenger for å skape en bedre fremtid for seg selv og sine barn.

Traumebehandling

Den siste delen av prosjektet gikk til traumebehandling til kvinner som hadde opplevd vold og seksuelle overgrep. Traumebehandling var endel av prosjektet fordi det gir jenter som har vært gjennom utrolig vanskelig situasjoner og som strever psykisk, en mulighet til å komme tilbake til samfunnet.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer