Ungdom mot HIV

18 19 UNG

Ungdom mot HIV

Mål

Forebygge HIV blant ungdommer, og bevisstgjøre HIV-positives rettigheter i Sør-Afrika, Zimbabwe, Bolivia og Nicaragua

Innjobbede midler

26 700 000

Organisasjon

I Norge: SAIH. I prosjektlandene: CEADL, Clinica Bilwi, TARSC, DramAidE, Arepp, Ikwhesi, Masifunde, Mediaworks, University of Pretoria

20 21 TOO

Problemet

I mange tiår var HIV/AIDS den desidert viktigste dødsårsaken i Afrika sør for Sahara. I 2001, anslo UNAIDS, at det var 28 millioner HIV positive mennesker i Afrika sør for Sahara. I løpet av året døde 3 millioner mennesker av epidemien i Afrika Sør for Sahara.

Epidemien undergravde flere tiår med sosial utvikling, og det var en enorm økonomisk belastning for mange land, deriblant for prosjektlandene Sør-Afrika, Zimbabwe, Bolivia og Nicaragua. Ungdom er ekstra utsatt for å få HIV, fordi de gjerne er mer seksuelt aktive enn andre grupper i samfunnet. I tillegg hadde de ikke kunnskapen eller rettighetene de trenger for å kjempe mot epidemien.

Sitheku zuludans 1

Konsekvenser

HIV epidemien hadde store konsekvenser for utvikling, helse og utdanning i Afrika Sør for Sahara. Det ble anslått at levealderen ble 10 - 20 år lavere i Afrika Sør for Sahara på grunn av HIV- og AIDS-epidemien. Epidemien økte særlig dødeligheten blant barn på 1 - 5 år, kvinners fruktbarhet ble drastisk redusert og det var generelt flere kvinner enn menn som blir smittet med HIV. Afrika Sør for Sahara hadde en sterk og rask samfunnsutvikling, men den ble kraftig redusert på grunn av epidemien. Det gjorde at barn og unge ikke fikk tilgang på den utdanningen og de rettighetene de har krav på.

S8 9

Løsninger

Utdanning

Halvparten av verdens befolkning er under 25 år. Ungdom er den mest utsatte samfunngruppen for å få HIV, men dersom de får riktig informasjon så tar de ansvar og endrer adferd! Utdanning vil ikke bare føre til at ungdommen lærer hvordan de kan forebygge HIV, men også at de kan være med på å snu samfunnsutviklingen i prosjektlandene.

Rettighetsopplæring og bevisstgjøring

For å kunne kreve sine rettigheter må man først vite hva de er. Ungdommen må vite om sine rettigheter for å kunne være med på å forebygge epidemien. Rettighetsopplæring vil styrke ungdoms deltakelse i HIV/AIDS arbeidet.

Forebyggende arbeid

Den siste delen av prosjektet gikk til forebyggende tiltak mot HIV. En viktig del av prosjektet var at ungdom selv skulle spre informasjon blant jevnaldrende.

18 19 TAB

Hva har skjedd?

Oppdatering kommer

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer