Ungdoms kamp for regnskogen

5 Skogens gull

Ungdoms kamp for regnskogen

Mål

OD 2001 skal støtte urfolk i Indonesia, Malaysia og Papua Ny Guinea sin rett til å leve slik de ønsker.

Innjobbede midler

26 600 000

Organisasjoner

Regnskogfondet

10bikinkayubantalan

Problemet

Regnskogen er hjem for mange mennesker. De mister kultur, livsgrunnlag og identitet til fordel for for

På Borneo dør mennesker fordi staten mener de står i veien for utviklingen. I Malaysia er det organisasjonensforbud for alle skoleelever. På Papua ny Guinea er tømmerindustrien i gang med rovdrift i samme omfang som det man allerede har sett har rasert store deler av malaysisk regnskog.

7tommergruppe Perunus

Løsning

Gjennom OD2001 samarbeidet OD med regnskogens egne beboere om å redde Asias regnskoger gjennom å:

 • Sikre levegrunnlaget og naturressursene ved hjelp av opplæring i landrettigheter, rettsvesenets muligheter og internasjonale menneskerettigheter
 • Jobbe for å få urbefolkningens tradisjon og kultur inn i det offentlige pensumet
13 Kubugruppe pa vei2001

Hva har vi gjort?

Malaysia

 • Prosjektet har bidratt til økt kunnskap og ferdigheter hos urfolk i provinsen Sarawak nord på øya Borneo gjennom rettighetsopplæring av urfolksgrupper som er i en vanskelig situasjon.

Indonesia

 • Det har blitt arrangert aktiviteter knytta til opplæring, organisering, mediearbeid, overføring og styrking av lokal kunnskap og respekt for gamle metoder å løse lokale problemer på.
 • Yayasan Citra Mandiri i Indonesia jobber for å styrke urfolks identitet og posisjon på Mentawai-øyene utenfor Sumatra.
 • Det er blitt opprettet biblioteker og laga skolebøker med fokus på lokal kultur, i tillegg til utgivelse av en avis med lokal informasjon og opprettelse av en radiostasjon
 • Prosjektet har bidratt til etablering av to jungelskoler.
 • Det er blitt opprettet lokale urfolksorganisasjoner for å styrke mulighetene til å organisere motstand mot omfattende hogst.
 • Prosjektet har finansiert omreisende helsepersonell som sørger for helsestell for folkegruppen Rimbaene.
 • 350 orang rimbaer har lært å lese
 • Skolesystemet er blitt oppbygget til å kunne ruste ungdom i møtet med storsamfunnet, og skolene følger folkegruppene når de flytter rundt.
 • I samarbeid med lokalbefolkningen ble landsbyens tradisjonelle eiendommer kartlagt for å styrke lokalbefolkningen i møte med myndigheter og industri som førsøker å ta over trradisjonelt eide områder.

Papa Ny Guinea

 • Et omfattende rettighetsopplæringsprogram ble gjennomført i de aller fleste av landets skogprovinser.
 • Lokalbefolkningen i et område som er sterkt truet av hogst får muligheten skal kunne velge selv om de ønsker å selge jorda si eller ikke. Alle skal delta i avgjørelsen, og noe som gjør at alle står bak beslutningen som endelig blir tatt.
 • Grupper som har vært i konflikt med hverandre samarbeider mot en større fiende - tømmerselskapene.
 • 15 000 mennesker på Managalas-platået har fått økt kunnskapsnivå gjennom alfabetisering og opplæring. Programmet har bestått av radioprogrammer med informasjon samt trykt informasjonsmateriell for opplæring.
 • I 2002 gikk CELCOR til retten for å få stoppet ulovlig hogst i et uberørt skogsområde, og i 2011 ble tømmerselskapet dømt til å betale 540 millioner i erstatning. Dette er første gang en domstol i Papua Ny Guinea har gjort en rettskjennelse der et tømmerselskap må betlae erstatning for ulovlig hogst, sier Lars Løvold, leder for Regnskogfonget. Mer info her.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer