Utdanning og fred i Sierra Leone

83480001

Utdanning og fred i Sierra Leone

Mål

OD 2002 skal gi en bedre skolehverdag for ungdom i et krigsherjet Sierra Leone.

Innjobbede midler

29 900 000

Organisasjon

Plan Norge

83500009

Problemet

I 2002 hadde ungdom i Sierra Leone nettopp begynt å kjenne på hvordan det var å leve uten krig etter ti års borgerkrig med ufattelige lidelser og ødeleggelser

Etter at borgerkrigen brøt ut i 1991, er 5000 barn blitt tvangsrekruttert som soldater av opprørerne. I 1998 hadde konflikten 10 000 barn fra familiene sine. I januar 2002 ble det endelig erklært fred i landet, men halvparten av skolene i landet er ødelagt og tusenvis av barn og unge har opplevd avbrudd i skolegangen. I tillegg har mange opplevd traumer, og en undersøkelse (fra 2002) fra en av flyktningleirene viste at 80 prosent har mistet en eller flere slektninger i krigen, 75 prosent har sett noen bli drept eller skadet, og 68 prosent har sett noen bli torturert eller brent til døde.

83480013

Løsning

OD 2002 skal gi en bedre skolehverdag for ungdom i et krigsherjet Sierra Leone gjennom å fokusere på tre mål:

Bedre lærere

Det er stor mangel på kvalifiserte lærere, og defor skal ukvalifiserte lærere skal få undervisning for å bli godkjente. De skal også få opplæring i traumebehandling, fredsundervisning og opplæring i helse og hygiene for å kunne videreføre dette til elevene sine.

Traumebehandling

Behovet for traumebehandling blant barn og unge i Sierra Leone er stort. Traumebehandling skal bli integrert i undervisningen, og det legges stor vekt på lek og artistiske uttrykk. Elevene skal få hjelp til å sette ord på og uttrykke det de har opplevd gjennom musikk, dans, tegning og lek, og elever med store traumer får individuell hjelp.

Bedre skoler

Prosjektet skal bidra med skolebøker til ungdomsskoletrinnet i Moyamba og Freetown. I tillegg skal man kartlegge skoletilbudet og bestemme hvor man ønsker å bygge nye skoler. Det skal også opprettes skoleutvalg for å følge etablering, drift og vedlikehold, for å sikre innflytelse og eierskap.

83480003

Hva har vi gjort?

Situasjonen i Sierra Leone har stabilisert seg. Myndighetene har blant annet utviklet en strategi for fred og forsoning og i juli i 2007 ble det avholdt fredelige valg i landet. OD2002-midlene i Sierra Leone ble brukt til:

 • Skolebygging og utbedring av skolebygg
 • Utbedring av latriner og brønner på skolene
 • Lærebøker og skolesaker
 • Kurs for lærere
 • Tilpasset undervisning i grunnskolen med traumebehandling, fredsbygging, konfliktløsning og helse/hygiene som en del av skolegangen
 • 80 skoler ble bygd og utbedret
 • Skolesaker ble gitt til elever i 60 skoler
 • 11 biblioteker ble skaffa til ungdomsskoler
 • 67 skoler i Moyamba distriktet og 35 i Porto Loko/Rural Western distriktet fikk vann- og sanitær anlegg
 • Mer enn 3000 elver og 120 lærere mottok helse- og hygiene opplæring
 • Traumebehandling, fredsbygging/konfliktløsning og rådgivningstjenester i skolene ble utført i over hundre skoler i Moyamba disktriktet
 • 658 lærer fikk lærerkurs: mange flere kvalifiserte lærere underviser nå og prosentandelen av ukvalifiserte lærere har gått ned med 16%
 • Det er en økning i antall elever som går på skole og økning i antall elever som består den offentlige eksamenen.
 • Jentene i disse distriktene har hvert år bedret skoleresultatene sine
 • Plan Norge rapporterer at deres mål som var å nå 12 000 skoleelever med OD- midlene er oversteget med omtrent 7600. Det vil si at de anslår at 19 600 skoleelever har fått utbytte av OD2002.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer