Utdanning og fred på Sri Lanka

2003 TANKS

Utdanning og fred på Sri Lanka

Mål

OD 2003 skal gi ungdommer på Sri Lanka mulighet til å bidra til langsiktig utvikling og varig fred på Sri Lanka

Innjobbede midler

30 200 000

Organisasjon

Utviklingsfondet

2003 MINER

Problemet

Sri Lanka er et land med en

Som en direkte konsekvens av borgerkrigen har mange barn og unge på Sri Lanka gått glipp av flere års skolegang. I alt har ca. 50 000 ungdommer falt helt eller delvis utenfor skolesystemet og omkring 500 skoler er mer eller mindre ødelagt. Mange, både blant lærer og elever, har vært direkte involvert i krigføringen, enten som soldater, eller som et av de mange ofrene.

Sri Lanka 119

Løsning

OD 2003 skal gi ungdom muligheten til å bidra til langsiktig utvikling og varig fred på Sri Lanka gjennom utdanning både i og utenfor det vanlige skolesystemet. Dette skal foregå ved å arbeide med fire mål:

Yrkesopplæring

Mange unge har ikke mulighet til å vende tilbake til vanlige skole, enten fordi skolen er ødelagt, eller fordi de ikke blir akseptert. Yrkesoppløing gir kunnskap innenfor landbruk eller andre fag, og ungdom som fullfører vil få yrkesveiledning og hjelp til å finne jobb.

Psykiske skader

Mange ungdommer har vært gjennom grusomme hendelser, og mange trenger terapeutisk hjelp. Prosjektet skal støtte aktiviteter som tegning, musikk og teater for å hjelpe barn som er psykisk skadet av krigen.

Fred og forsoning

En av de mest alvorlige konsekvensene av krig er at folks tillit til hverandre forsvinner, og da spesielt i borgerkriger. Prosjektet skal støtte ungdomsaktiviteter som ungdomsleire og seminarer om temaer som interesserer ungdom. Formålet er å skape en arena der ungdom fra forskjellige etniske grupper gjør ting på en konstruktiv og positiv måte.

Miljøspeidere og ungdomsnettverk

Ungdom fra tamilsk ungdom og singalesisk ungdom skal jobbe sammen for å ta vare på miljøet. Det bidrar til positiv utveksling mellom folkegruppene når ungdom samarbeider om felles interesser og felles mål. Det vil også bli etablert ungdomsnettverk for langsiktig arbeid med utveksling og samarbeid mellom ungdom fra ulike grupper i alle regioner.

2003

Hva har vi gjort?

Yrkesopplæring:

  • I 2010 har prosjektet gitt 592 ungdom i alderen 13- 19 år muligheten til yrkesopplæring. OD-prosjektene på Sri Lanka har siden 2004 tilbudt kurs til 4896 arbeidsledig ungdom slik at de får mulighet til å tjene egne penger for å hjelpe seg selv og familie
  • Tilbudt kurs til 4896 arbeidsledig ungdom slik at de får mulighet til å tjene egne penger for å hjelpe seg selv og familien.

Ungdom tilbake på skolen:

  • I 2010 mottok 741 unge slik støtte til å reintegreres i skolesystemet. Siden 2004 har totalt 5336 ungdom fått denne muligheten.

Fredstiltak:

  • Holdt språkkurs for 853 ungdom slik at de kunne lære hverandres språk og snakke sammen på tvers av ulik bakgrunn og etnisk tilhørighet.
  • Alle de OD-støttede organisasjonene har egne ungdomsklubber, hvor medlemmer fra de ulike gruppene får mulighet til sammen å delta i sportsaktiviteter, kulturelle aktiviteter og lære om hvordan de skal ta vare på miljøet. Hvert år samles ungdomsklubbene og arrangerer en ungdomsfestival, og i 2010 møttes over 300 ungdommer fra ulike deler av landet i Trincomalee.Norske skoleelevers innjobbede midler har bidratt til at det i 2010 eksisterte totalt 127 ungdomsklubber med 707 medlemmer.
  • Gitt 300 ungdommer muligheten til å delta på ungdomsfestival

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer