Kamp mot menneskehandel

Quilombo220

Kamp mot menneskehandel

Mål

OD 2005 har som mål å forhindre menneskehandel, og støtte ungdom i Brasil

Innjobbede midler

28 800 000

Organisasjon

Kirkens Nødhjelp

Capacitacao pda3 cred fabio g pedroso

Hva har vi gjort?

Politisk arbeid

 • Arbeidet med å integrere menneskehandel i pensum i offentlig skole har hittil foregått i to brasilianske byer, men myndighetene i São Paulo synes dette prosjektet var så bra at de bestemte seg for å gjøre dette om til en del av utdanningspolitikken.
 • Alle videregående skoler i Vale do Ribeira-regionen skal integrere menneskehandel som tverrfaglig tema, basert på prosjektet som vår partner SMM utviklet.
 • I Rio de Janeiro har vår partner Viva Rio nettopp inngått avtale med delstatsmyndighetene. De ønsker å basere sitt helsearbeid i fattige områder på Viva Rios modell.
 • Prosjektet Ana og Maria får OD-søtte, og er et av prosjektene som blir en del av myndighetenes satsning. Dette prosjektet jobber for at gravide jenter og unge jenter som allerede har født, skal få fullføre skolegangen gjennom spesialtilpasset undervisning. Parallelt med undervisningen får de gjennom prosjektet også tett oppfølging av helsepersonell frem til barnet er to år.

  At prosjektet omgjøres til offentlig politikk er både en stor annerkjennelse, i tillegg til at det sikrer at arbeidet når ut til enda flere unge selv etter at støtten fra OD tar slutt.

Rettighetsopplæring

 • Ungdom har deltatt i kreative aktiviteter som styrker ungdoms selvtillitt og mulighet til å forme egne liv. Kreative og kulturelle opplæringsaktiviteter kombineres med rettighetsopplæring og tilrettelegging for deltagelse og påvirkning av lokalsamfunnet og samfunnet forøvrig.
 • Det er blitt opprettet nettverk hvor ungdomsgrupper kan samarbeide og utveksle erfaringer og diskutere hva som kan gjøres til en hver tid med menneskehandel og problematikken.
 • Partneren, SMM (Serviço à Mulher Marginalizada), er også kjent utenfor Brasils grenser for sitt engasjement for å bekjempe menneskehandel. Som en følge av ODs støtte har SMM utarbeidet en lærerveiledning om menneskehandel. Denne er er tatt opp av delstaten Sao Paolo og skal brukes i undervisningen i alle videregåendeskoler i delstaten Sao Paolo.
 • Ungdom driver aktiviteter som fotball og litteraturstudier, og informerer samtidig ungdom om de faktiske farene for å bli offer for menneskehandel.
 • Samarbeidsorganisasjonen ISA rådgir ungdom om rettigheter og medborgerskap, og jobber for å skape muligheter for ungdom der de bor gjennom universitetsstipender, etablering av øko-turismeprosjekter, økologisk banandyrking og håndverksgrupper.
 • Samarbeidsorganisasjonen Viva Rio jobber med tenåringer og tenåringsmødre hvor de har undervisning og diskusjoner, i tillegg til at de har lansert nettsidawww.qualvaiser.com.br med temaet menneskehandel. Nettsiden har en del opplegg som tar for seg spesifikt menneskehandel, som filmvisninger, diskusjonsgrupper, foredrag, samt er det planlagt en interaktiv blogg på temaet.
 • Ungdomsgruppene som har organisert seg gjennom Ação Educativa tar for seg tema som klasseforskjeller, likestilling, etnisitet, hip hop, quilombage, identitet, forbedring av skolesystemet og skoler, film, feminisme, religiøsitet. I 2008 begynte også de å jobbe med rettigheter for immgranter fra Latin-Amerikanske land.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer