Utdanning og trygghet i Nepal

MG 0139

Utdanning og trygghet i Nepal

Mål

OD 2006 skal gi utdanning til 60 000 ungdom i Nepal.

Innjobbede midler

28 800 000

Organisasjon

Redd Barna

MG 0001

Problemet

Tenk deg at du bor et sted oppe i fjellene, uten veier og strøm. Det er to timer å gå til skolen, hvis den ikke er stengt på grunn av krigen. Flere du kjenner har blitt tatt til fange, og mange av vennene dine har dratt til hovedstaden i frykt for voldelige angrep og handlinger.

Nepal har de siste ti årene vært preget av den væpnede konflikten mellom maoister og hæren. Maoistene har siden 1996 drevet en aggressiv rekruttering av soldater på landsbygda, og mange ungdommer velger å flytte til hovedstaden for å jobbe istedenfor. Men ungdom er lett å utnytte, og mange som ender opp som hushjelper i byene opplever å bli utsatt for vold og overgrep. Konflikten i Nepal har hatt store konsekvenser for situasjonen og framtidsutsiktene til ungdom.

DSC 0297

Løsning

Gjennom OD2006 skal Redd Barna gi 60 000 ungdommer tilgang på utdanning ved å kvalitetsikre lærere, bygge og reparere skoler og forebygge drop outs.

Ungdomsklubber

Redd Barna samarbeider med fem ungdomsorganisasjoner som opprettelsen og videreføringen av ungdomsklubber i distriktene. De arrangerer alternative kurs for barn og unge som ikke har fått fullført skolegangen sin, og gjør dem istand til å fortsette på vanlig skole. OD støtter ungdomsklubber som jobber for å hindre at ungdom blir utsatt for vold og overgrep, og gi støtte og rådgivning for ungdom som klarer å komme seg bort fra dårlige arbeidsforhold og overgripere.

Utdanning av lærere

Elevene lærer lite dersom læreren slår, distriminerer, eller bruker metoder som ikke fører til læring. Det er også grunnene til at mange elever slutter på skolen. OD skal støtte videreutdanning av lærere og bevisstgjøre dem på at vold ikke er en akseptabel undervisningsmetode.

Nye skoler og gode lærere

Karnali-regionen er den fattigste delen av Nepal, og er svært hardt rammet av konflikten. Her trengs både nybygging og reparasjon av skolebygninger, lærere med lærerutdanning, barnehager og et læringsmiljø uten trakassering og vold.

DSC 0376

Hva har vi gjort?

  • Til sammen har over 46 000 ungdommer, derav nesten 50 prosent jenter, deltatt på aktiviteter i 930 ulike ungdomsklubber og knyttet til 17 forskjellige ungdomsnettverk på distriktsnivå.
  • For å styrke kapasiteten til ungdommene har ulike skoleringer, som lederskapsskolering, gruppeledelse og journalistikk blitt tilbudt. Ungdommene og deres klubber og nettverk vist seg å være effektive drivkrefter for å øke bevisstheten rundt temaer som diskriminering, misbruk, utnyttelse, hiv/aids, økt innmeldelse i skolen og andre rådende temaer i lokalsamfunnet. Hele 21 000 ungdommer har vært engasjert i arbeidet med de ulike kampanjene.
  • Totalt har 48 informasjonssentre for ungdom blitt etablert på lokalsamfunnsnivå i 20 ulike distrikter. Bare i 2010 benyttet over 6000 ungdommer seg av sentrene for å oppdatere seg på informasjon knyttet til ungdom, for eksempel hiv/aids, yrkesutdanning, misbruk, utnyttelse, jobb i utlandet, livsferdigheter og fikk tilgang til IKT. Sentrene styres av ungdommene selv.
  • Skolemiljøet har blitt forbedret for over 30 000 ungdommer, hovedsakelig ungdommer fra fattige familier, med nedsatt funksjonsevne eller som hadde droppet ut av skolen.
  • 2700 ungdommer som ikke hadde muligheten til å gå på skole fått forbedrede muligheter til økt livskvalitet gjennom yrkesopplæring, ferdighetsutvikling og inntektsgenererende støtte.
  • 1300 ungdommer som var fordrevet på grunn av konflikten og tidligere barnesoldater fikk yrkesopplæring og annen assistanse til å komme tilbake til sine lokalsamfunn. Ungdomsklubbene har spilt en viktig rolle i å skape imøtekommende miljøer for ungdom som har vært fordrevet, og gjort det lettere for dem å komme tilbake og bli i sine opprinnelige samfunn.

Et bemerkelsesverdig resultat, som virkeliggjør ungdommers situasjon som nøkkelaktører i samfunnsutviklingen, er at lokale myndigheter i Nepal inviterte 1,185 representanter fra ungdomsnettverkene under deres årlige arbeidsgruppe for å utvikle og evaluere planer. 50 prosent av de deltakende representantene var jenter. Som et resultat av dette allokerte 83 komiteer for landsbyutvikling midler til ungdom, basert på innspill til fra ungdommene!

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer