Tilrettelegging av skole for alle

DSC 0438

Tilrettelegging av skole for alle

Mål

OD 2009 støtter utdanning til ungdom med nedsatt funksjonsevne i Malawi, Mosambik, Uganda og Sør-Afrika.

Innjobbede midler

28 700 000

Organisasjon

Atlas-Alliansen

Bilder 357

Problemet

I dag bor er det over 600 millioner mennesker med funksjonsnedsettelser. 80% av disse bor i fattige land.

Samtidig får ni av ti funksjonshemmede i det sørlige Afrika får aldri gå på skole. Skolene tror ikke det er noe poeng å utdanne funksjonshemmede, eller de synes det blir for vanskelig. Det er også ofte stor skam knyttet til det å ha svekket syn, hørsel eller bevegelse eller å ha en utviklingshemning. Derfor velger mange foreldre å holde barna sine hjemme hele livet. Uten skole får disse ungdommene aldri muligheten til å forsørge seg selv eller til å bidra i samfunnet.

Gutter i gresset

Løsning

Gjennomføre holdningskampanjer rettet mot ungdommen selv, foreldre, lærere, skoleledelse og lokalsamfunnet for å få ungdom til å fullføre skolen

 • Blind og svaksynt ungdom og deres familier skal motiveres til å ta utdanning.
 • Det skal arrangeres møter og media skal brukes for å bevisstgjøre folk på funksjonshemmedes situasjon.
 • Man skal lage et magasin rettet mot seende ungdom, som skal øke forståelsen for blind ungdoms situasjon.
 • HIV/AIDS-info skal tilrettelegges for funksjonshemmede gjennom tegnspråk, seminarer med seksualundervisning, workshops, drama, og debattgrupper, samt rådgivning for funksjonshemmet ungdom som lever med HIV.

Lærere og ressurspersoner utdannes for å oppnå inkluderende utdanning

 • Lærere i den vanlige skolen skal få opplæring i punktskrift og mobilitet.
 • Det vil bli drevet opplæring av tegnspråkinstruktører, samt opplæring i å teste mennesker for hørselstap og synsnedsettelser.
 • Man vil bruke foreldregrupper for å spre kunnskap om funksjonshemmedes behov, og hvordan en som forelder best kan hjelpe barna.
 • Man skal tilby tilrettelagt opplæringsmateriell til funksjonshemmede i skolen.
 • Det vil bli gitt yrkesopplæring til funksjonshemmede.

Ungdom med funksjonshemninger skal drive rettighetsarbeid gjennom å lære hvordan en driver påvirkningsarbeid og lobbyvirksomhet, fordi de er selv eksperter på sin egen situasjon

 • De vil bli opplæring av ungdomsledere.
 • Det blir tilrettelagt opplæring av de funksjonshemmede, deres foreldre, lokale ledere og ansatte i skolevesenet om funksjonshemmedes rettigheter.
 • Det skal holdes tale- og debatt-teknikkurs.
 • Man skal organisere workshops og møter med myndigheter og organisasjoner for å fremme funksjonshemmedes rettigheter.
 • For å øke selvtilliten vil unge med funksjonshemninger få opplæring i å leve med sin funksjonsnedsettelse, opplæring i dagligdagse ferdigheter, tegnspråkopplæring og IT-undervisning.
Filmbilder sarah

Hva har vi gjort?

 • Programmet har bidratt til å styrke unge kvinner og menn med nedsatt funksjonsevner sine muligheter til å gjøre seg selv forstått og kjempe for sine rettigheter.
 • Ungdommene har fått økt selvtillit slik at de kan få til positive endringer for seg selv, sine skolekamerater og det lokalsamfunnet de er del av.
 • Tiltakene har redusert og også fjernet hindringer til deltakelse for ungdom med nedsatt funksjonsevne i skolen. På den måten vil de lettere kunne delta i aktivitetene selv. Ungdommene fungerer dermed som rollemodeller og bidrar til sin egen og andres utvikling.
 • Ved utgangen av 2013, har aktiviteter i Uganda ført til økt selvstendighet for unge funksjonshemmede kvinner og menn. Dette er hovedsakelig på grunn av deres bidrag til reell ungdomsdeltagelse og inkludering av jenter både i skolen og som ansatte og frivillige i den lokale organisasjonen. Dette har bidratt til å styrke stemmen til funksjonshemmede jenter og gutter. En tredje faktor har vært en økt medvirkning fra myndighetenes side.
 • Tallet på unge med funksjonshemninger som starter og fullfører skolen har økt. Gjennom utdanning, opplæring og deltakelse i skole og programvirksomhet, har ungdom med nedsatt funksjonsevne ervervet seg ferdigheter slik at de er i stand til å bruke det i arbeid og opplæring av andre.
 • I Sør-Afrika har 164 ungdom med nedsatt funksjonsevne i alderen 16-24 år deltatt under karrieredager og lært om forskjellige yrker og om hvordan man skiver en CV .
 • Unge kvinner og menn med funksjonshemninger informert foreldre, skoleelever og lærere om inkluderende utdanning. Dette arbeidet har gitt gode resultater og viser tydelige endringer i folks holdninger til funksjonshemmede og deres rett til å gå på skole. Støtten som kommer fra foreldre, søsken, andre elever og lærere kan være helt avgjørende for deres muligheter til å lykkes.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer