Utdanning for ungdom i Brasil

Gladebarn

Utdanning for ungdom i Brasil

Mål

OD 2010 skal bidra til å styrke brasiliansk ungdommer slik at de kan kreve ett til utdanning og retten til sin egen by.

Innjobbede penger

kr 29 100 000

Organisasjon

Kirkens Nødhjelp

Slum

Problemet

Brasil er kjent for sitt spektakulære karneval, sine elegante fotballspillere og en enorm livsglede. Men Brasil er også et land der millioner av mennesker lever i fattigdom og der de sosiale ulikhetene er blant de største i verden. For første gang i historien lever nå flertallet av verdens ungdommer i byene. Og byene vokser raskere og raskere.

Urbanisering er et økende problem, og særlig unge flytter til byene. Det gjør at det ikke er nok plass eller arbeidsplasser til alle som ønsker å bo der. Mange ungdommer ender opp innenfor salg av narkotika eller prostitusjon. Slummen i byene vokser, og den sosiale ulikheten er enorm i Brasil. Over halvparten av ungdommene mellom 15 og 17 pr går ikke på skolen.

Nega da bahia

Løsning

Gjennom OD2010 skal Kirkens Nødhjelp nå ut til 20 000 ungdommer i 6 forskjellige storbyer. Prosjektet skal skape en bedre hverdag og fremtid for ungdom i fattige byområder, gi ungdommen alternativer til kriminalitet, og støtte deres kamp for å bli hørt.

Gi ungdom muligheten til å delta i samfunnet

 • Drift av ungdomssentre i fattige bydeler
 • Internettilgang i fattige bydeler
 • Opprettelse av interaktiv ungdomsportal, blogger og websider for debatter
 • Kunnskap om rettigheter og politiske prosesser
 • Styrking av ungdomsorganisasjoner som jobber med rettighetsarbeid

Gi ungdom aktivitetstilbud

 • Støtte/hjelp til å fullføre skolegang
 • Workshops i hip-hop, dans, drama, musikk, littertur, data, film og TV
 • Ungdom lærer å undervise andre ungdommer

Forbedre den offentlige skolen

 • Opplæring/kursing av lærere
 • Utvikle pensum som er relevant for byungdom
 • Styrke kommunikasjonen mellom lærere og elever
 • Jobbe politisk for å påvirke utdanningspolitikken

Styrke arbeidsmuligheter for byungdommen

 • Yrkesveiledning
 • Organisasjonserfaring
 • Relevant kompetanse gjennom prosjekter: IT, filmproduksjon, foto, musikk og ledelseserfaring
Portrett i halvfigur

Hva har vi gjort?

Prosjektet ble avslutta i 2016, og her er en oversikt over resultatene:

 • En stor seier i kampen for ungdommers rettigheter i 2013 var den endelige godkjenningen av Estatuto Juventude (Ungdomsstatuttene), et nasjonalt lovrammeverk for ungdom som tidligere aldri har eksistert. Det gir rettigheter til ungdom på en rekke felter, utover det som står i grunnloven. Både Ação Educativa, Ibase og FASE har vært blant de viktigste sivilsamfunnsorganisasjonene som har bidratt til dette gjennom årelangt politisk påvirkningsarbeid.
 • I Belém har ungdomsgrupper fra OD partneren FASE presentert 18 konkrete forslag til endring av politikk som skal bedre situasjonen for ungdom. Av disse ble 14 tatt vedtatt av kommunen, og er nå innlemmet i det offentlige budsjettet for byen Belém. Ungdomsgruppene har vært engasjert i alle trinn av dette arbeidet inkludert lobbyvirksomhet for forslagene.
 • Som et resultat av et tett samarbeid mellom OD partneren Ação Educativa, kommunen Santo André (nabo São Paulo) og universitetet i São Paulo, ble det holdt workshops for å planlegge og lære mer om metoder for karriereveiledning av ungdom. Som en følge av dette har 71 lært å bruke denne metodikken og 32 av disse har vært spesielt aktive i å arrangere workshops.
 • Prosjektet i Brasil har bidratt til å styrke demokratiske prosesser. Den viktigste effekten av dette prosjektet har vært å styrke ungdoms evne til å delta i dialog for å finne ut hvordan man skal få til langsiktige endringer slik at samfunnet blir mer demokratisk og respekterer menneskerettigheter for hele befolkningen. Sivilsamfunnets evne til å overvåke og vise til alternativer til dagens situasjon har vært avgjørende.
 • Styrket organisering av ungdom. I løpet av prosjektperioden har 29 ungdomsgrupper blitt etablert eller blitt styrket. Gruppene har hatt ulikt fokus og variert fra kulturelle grupper til rettighets bevegelser. De har også bygd nettverk og allianser lokalt, regionalt og nasjonalt. Felles for alle er at de har påvirket offentlig politikk, samt mobilisert lokalsamfunn til aktiv deltakelse.
 • Forbedring av ungdoms levekår og fremtidige perspektiver. Minst 5300 ungdommer har rapportert at tiltakene har forbedret deres perspektiver på livet og framtiden på en positiv måte. Dette er oppnådd gjennom at de har fått økt kunnskap om rettigheter, utdanning og etter å ha bedret tekniske/organisatoriske ferdigheter. Ungdommene har sett behovet for å vise solidaritet og styrke organiseringen.
 • Tilgang til universitetet. Minst 867 av de ungdommene som har vært direkte involvert i tiltakene har klart å komme inn på ulike universiteter. Dette er en stor bragd da opptaksprøvene er svært krevende og fordi de har konkurrert med ungdommer som har hatt hele sin utdanning ved private skoler. Det er til stor inspirasjon for ungdommene å få høyre utdanning.
 • Påvirkning av unges rettigheter. Offentlig politikk på utdanning og ungdommers rettigheter har bedret seg som følge av påvirkningsarbeid gjort alene eller i samarbeid med andre organisasjoner. I løpet av prosjektperioden er minst 14 retningslinjer blitt forbedret eller nye retningslinjer godkjent.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer