Utdanning i Rwanda

DSC 0046

Utdanning i Rwanda

Mål

OD 2011 skal gi utdanning til unge i Rwanda

Innjobbede midler

35 600 000

Organisasjon

Plan Norge

200910 RWA 66 krediteres Plan

Problemet

Bare en av fem begynner på ungdomsskolen. Flertallet av de som slutter er jenter.

Et grusomt folkemord og HIV/AIDS har ført til at over halvparten av befolkningen i Rwanda er under 18 år. Hele 65 000 husholdninger består kun av barn og unge. Fire av fem er nødt til å slutte på skolen før ungdomsskolen, og mange av dem er jenter. I tillegg til at mange mangler grunnutdanning er det også stor mangel på yrkesutdanning, noe som fører til høy arbeidsledighet.

Engelsk

Løsning

Gjennom OD2011 skal Plan Norge skape over 1000 nye skoleplasser, passe på at ugndom fullfører skolen og gi ungdom muligheten til å aktivt delta i sin egen og Rwandas utvikling gjennom tre mål:

Bygge to videregående skoler

 • Øke antallet skoleplasser for ungdom ved å bygge og utstyre to nye videregående skoler.

Forbedre oppmøte og resultater, samt sikre at ungdommer fullfører videregående

 • Jentekampanjer som øker bevisstheten om viktigheten av utdanning
 • Motivasjonsgrupper for jenter
 • Stipend til ekstra sårbare jenter, slik at de kan fullføre utdanningen sin
 • Utdanning av lærere
 • Opplæring til skolekomiteer for å sikre bedre skoledrift og skoleledelse
 • Å bygge skolebibliotek slik at flere får tilgang til pensumbøker

Øke muligheten for ungdom til å organisere seg, uttrykke seg og lære om sine rettigheter

 • Opplæring i barns rettigheter
 • Etablering av elevråd som styrker elevenes deltakelse i skoleledelse og skoleutvikling
 • Årlig nasjonale kampanjer om ungdoms rett til utdanning
 • Etablering av mediegrupper der ungdom får mulighet til å sette dokus på saker som opptar dem
 • Støtte til kurstilbud ved Isangano ungdomssenter
 • Årlige utdanningsmøter mellom ungdom, organisasjoner og myntighetene
 • Tilrettelegging for funksjonshemmedes deltakelse og utdanningsmuligheter
DSC 0023

Hva har vi gjort?

Prosjektet ble avslutta i 2016, og her er en oversikt over resultatene:

 • To store videregående skoler i Gatsibo og Bugesera er ferdigbygd. Over 1000 flere ungdommer i Rwanda får nå skoleplass og mulighet til videregående utdanning. Myndighetene har ansvar for å drive skolene, men Plan i Rwanda fortsetter å følge opp skolene.
 • 182 lærere deltok på opplæring i pedagogikk og 164 lærere deltok på opplæring i engelsk for å øke kvaliteten på skolene.
 • For å bedre skoledrift og skoleledelse deltok elever, foreldre og lærere i 48 skolekomiteer i opplæring. Ved de samme skolene ble det også opprettet elevråd for å styrke ungdommers medbestemmelse i skolen.
 • I 2013 deltok 1122 jenter på ukesamlinger som satte fokus på viktigheten av utdanning og motivasjon for at jentene skal fullføre utdanningen.
 • Det ble gjennomført jentekampanjer i tre lokalsamfunn for å sette ekstra fokus på jenters rett til utdanning.
 • 317 ungdommer deltok på opplæring i barns rettigheter og kan nå selv holde kurs for medelever, lærere og foreldre.
 • 200 jenter fikk stipend for å gjennomføre videregående skole eller yrkeskole og nesten alle fullførte. Noen har startet egen forretning, mens andre har startet på universitetsstudier.
 • Tre møter for å diskutere utfordringer og løsninger når det kommer til utdanning i Rwanda ble holdt med ungdom, myndigheter og organisasjoner.
 • En kartlegging av funksjonshemmedes utfordringer i og utenfor skolen i Bugesera og Gatsibo ble gjort, og lærere og rektorer fikk opplæring i hvordan de skal inkludere funksjonshemmede i skolen.
 • 4126 ungdommer (3696 jenter og 430 gutter) har deltatt på samlinger som setter fokus på viktigheten av utdanning og gir motivasjon for at ungdommene fullfører utdanningen. Det har bidratt til at færre droppet ut av skolen.
 • 110 ungdommer med nedsatt funksjonsevne har fått hjelpemidler slik at de kan delta på skolen. Inkludering av ungdommer med nedsatt funksjonsevne har blitt belyst mye bedre i lokalsamfunnene og i skolen.
 • Et stort ungdomssenter kalt Isangano Youth Centre ble bygd. Over 3000 deltok i aktiviteter og deltok på kurs i løpet av prosjekt perioden. Her har man sett en stor endring i hvordan ungdommenes stemme blir hørt, og hvordan ungdom tas med i beslutninger. Flere ungdommer har tatt initiativ til å holde skoleringer for medlemmer av sine lokalsamfunn, og de lærer opp voksne, holder teaterforestillinger om barns rettigheter og driver radio- og avisproduksjon. På grunn av det de har lært på Isangano føler de seg tryggere og mer selvsikre når de snakker om egne rettigheter. Det gjelder også i nærvær av voksne.
 • Parallelt med alle aktivitetene har det vært drevet kampanjer og påvirkningsarbeid lokalt og nasjonalt. Dette er viktig for å øke folks bevissthet om utfordringer ungdom står ovenfor, men også for å holde myndighetene ansvarlig. At myndighetene så raskt tok over skolene er et resultat av påvirkningsarbeid.

Dette og mye mer var mulig på grunn av innsatsen skoleelever i Norge gjorde på OD-dagen i 2011. Plan Norge takker for engasjementet og mottar stadig positive tilbakemeldinger fra ungdommene i prosjektet om at de setter stor pris på innsatsen til norske skoleungdommer.

Rwanda 2011

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer