Diskriminering i Nepal

Ungdom i en ring som laerer

Diskriminering i Nepal

Mål

OD 2012 skal styrke nepalsk ungdom i deres kamp mot urettferdighet.

Innsamlede penger

kr 31 300 000

Organisasjon

Strømmestiftelsen

Bonneflagg

Problemet

Daliter - kasteløse i Nepal - er utestengt i eget land og glemt av verden utenfor. Barn låses inne for slavearbeid, fattige mennesker drepes fordi rike mennesker trenger organene deres, unge jenter blir tvunget til å selge sex og ungdom får ikke gå på skolen fordi de er født "urene".

Landsbygda i Nepal er preget av eldgamle strukturer. Kastesystemet, som ble avskaffet i 1963, preger fortsatt enkelte samfunn. Det gjør at unge får muligheter basert på foreldrenes kaste, fremfor egne drømmer, egenskaper og innsats. Mange dropper ut av skolen i tidlig alder, de fleste for å hjelpe til hjemme. Mange jenter slutter på skolen fordi de blir giftet bort i ung alder, og får sitt første barn. Dette på tross av at aldersgrensen for å gifte seg er 18 år. Kasteløse i Nepal er født med alle odds mot seg. Fra de er små lærer de at de er mindre verdt enn alle andre. De er utestengt fra skole og arbeidsliv fordi mennesker fra høyere kaster anser dem som urene.

To kule gutter

Løsning

Gjennom SAMVAD, et ettårig utdanningsprogram for ungdom på landsbygda, jobbet OD og Strømmestiftelsen for at ungdom i Nepal skulle få en bedre hverdag. Målet var at 25 000 ungdommer, et flertall jenter, skulle gjennomføre SAMVAD. Programmet skulle bidra til å styrke ungdoms posisjon, samt gi ringvirkninger i lokalsamfunnene hvor ungdom bor. Målgruppen for programmet var primært kasteløs ungdom, men også annen marginalisert ungdom ble inkludert. OD2012 hadde tre klare mål:

Gi grunnleggende opplæring

Gjennom SAMVAD får ungdom i alderen 13 til 19 år grunnleggende lese- og skriveopplæring, tilpasset sitt eget nivå. Utover dette brukes det mye tid på å diskutere problemstillinger knyttet til helse, seksualitet, hygiene og samfunnsutvikling. Ungdommene diskuterer hva de kan gjøre for å bedre forholdene i sin egen landsby.

Støtte yrkesopplæring

Som en del av SAMVAD gis ungdom muligheten til å få opplæring i et yrke. Slik kan de bli økonomisk selvstendige eller en økonomisk ressurs for familien. Det gis yrkesopplæring i yrker det er behov for i de områdene ungdommene befinner seg. Eksempler på yrker er alt i fra dyrehold, frisører, til mekanikk.

Gi rettighetsopplæring

Ungdom i Nepal har en rekke juridiske rettigheter, uten at de vet det selv. Det fører ofte til at de blir urettferdig behandlet. Gjennom rettighetsopplæring får ungdom innsikt i lover og regler, og lærer om metoder og muligheter til å kjempe for disse. Det kan innebære at de gjennomfører demonstrasjoner og møter med politikere, for å fremme ungdoms synspunkt på saker.

Glad jente

Hva har vi gjort?

Prosjektet ble avsluttet i 2017, og her er en oversikt over resultatene:

SAMVAD har satt sitt preg på lokalsamfunn i Nepal. Siden oppstart er det blitt holdt 1 1250 SAMVAD - kurs for til sammen 28 070 marginaliserte ungdommer.

SAMVAD har bidratt til at ungdom som har droppet ut av skolen har fått mulighet til å komme tilbake til den offentlige skolen. 9855 ungdommer er tilbake i utdanning som følge av SAMVAD. Det er også viktig for særlig de eldre ungdommene å sikre en jobb og inntekt, og 7192 har i dag arbeid som gir inntekt. Mange bruker pengene de tjener til egen og søskens utdanning.

SAMVAD har skapt store endringer i holdning og praksis når det gjelder barneekteskap. 100 % av SAMVAD-deltakerne har forpliktet seg til å ikke gifte seg før de er 20 år. Dette er spesielt gledelig, siden SAMVAD-programmet har vært implementert i distriktene med høyest andel av barneekteskap i Nepal. Endringene har imidlertid ikke stoppet ved deltakerne. Ungdommene har også påvirket de andre familiene i sine lokalsamfunn. I områdene der det har vært SAMVAD-grupper, har forekomsten av barneekteskap blitt halvert. Dette innebærer en reduksjon på omkring 12 000 barneekteskap, mens 986 planlagte barneekteskap ble direkte stoppet. For første gang har også tre nepalske kommuner offisielt blitt erklært «barneekteskapfri sone», takket være innsatsen til SAMVAD-ungdommene.

25 349, eller omkring 90 % av alle SAMVAD-deltakerne har fått yrkesopplæring, hovedsakelig innenfor husdyrhold og jordbruk. Omkring halvparten av disse ungdommene har også fått en utvidet opplæring i inntektsbringende aktiviteter. Flertallet av ungdommene som har fått yrkesopplæring (64 %) driver med landbruksbasert virksomhet, mens de resterende har andre typer jobber. Blant jobbene de har fått etter yrkesopplæring i SAMVAD er skreddervirksomhet, reparasjon av mobiler, sykler og motorsykler, drift av kosmetikkboder og skjønnhetssalonger. Noen har lykkes så godt med virksomheten sin at de har ansatt andre. 47 nye jobber er skapt på denne måten.

En viktig del av programmet har vært oppfølging av ungdommene etter fullført SAMVAD. Hele 22 386 ungdommer er med i slike SAMVAD oppfølgingsforum og nettverk, som jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å bekjempe kastediskriminering, barneekteskap, chaupadiskikken - der kvinner fortsatt blir utstøtt fra familiens hus mens de menstruerer - og andre sosiale utfordringer. Disse ungdommene jobber frivillig, og på denne måten fortsetter pengene norske ungdommer jobbet inn å skape nye resultater, også i årene etter at prosjektet formelt ble avsluttet.

Arbeidet til ungdomsnettverkene har gitt imponerende resultater gjennom prosjektperioden og skapt store endringer i programområdene. SAMVAD-grupper, foreldre og andre grupper knyttet til SAMVAD har til sammen utført 6424 kampanjer og andre initiativer i løpet av programperioden. I tillegg til de allerede nevnte resultatene med reduksjon av kastediskriminering og barneekteskap har det blitt oppnådd store forbedringer innenfor hygiene og sanitærforhold. Under lokalvalgene i 2017 ble seks SAMVAD-veiledere valgt inn i kommunestyrer under lokalvalgene i Nepal. En av dem er til og med blitt varaordfører i sin kommune.

Et annet viktig resultat er at flere offentlige skoler har sett viktigheten av det ungdommene lærer på SAMVAD, og ungdom som går på den offentlige skolen har også etterspurt det. Derfor har flere skoler invitert SAMVAD-veiledere inn for å holde regelmessige kurs ut fra SAMVADs tilnærming. Dette har fått svært gode tilbakemeldinger fra elever og lærere.