Voldsfrie skoler

REB_2918

Voldsfrie skoler

Mål

Å skape voldsfrie skoler i en av verdens mest voldsutsatte regioner

Innjobbet sum

29 400 000

Organisasjon

Redd Barna i Guatemala, Honduras og Mexico

REB 2935

problemet og konsekvensene

Guatemala, Honduras og Mexico er noen av verdens farligste land. Drap og vold er en del av hverdagen. Selv ikke skolegården er trygg. Målet med OD 2013 er å skape voldsfrie skoler. Mellom-Amerika er blant verdens mest voldelige regioner. Statistikk på drap og vold er alarmerende og går spesielt utover ungdom. Hverdagen til mange ungdommer består av frykt for at de eller noen de er glad i, skal utsettes for vold. OD, Redd Barna og ungdommene i programmet jobber for at skole skal være en voldsfri arena hvor ungdom ikke skal oppleve vold og hvor de skal presenteres for alternativer til en voldelig hverdag

REB 2953

løsningene

Voldsfrie skoler

Lærere gis opplæring i ikke-voldelige pedagogiske metoder og ikke-voldelig konflikthåndtering. Dette gjøres samtidig med at elevene får rettighetsopplæring og erfaring i hvordan de kan løse konflikter med ikke-voldelige metoder og bidrar til å styrke et fredeligere miljø på sin skole. Det lages avtaler med lokale myndigheter for å forplikte dem til å jobbe for å sikre voldsfrie skoler og skoleveier.

Utdanning

Ungdom får opplæring i yrkesfag, jobbtrening og jobbsøking. Redd Barna samarbeider med en organisasjon som tilbyr alternativ utdanning til ungdommer som står utenfor ordinær skole fordi de jobber.

Rettighetsopplæring

Programmet gjennomfører årlige informasjonskampanjer arrangert av, med og for ungdom som har fått opplæring i menneskerettigheter og barns rettigheter.

Ungdomsnettverk og samarbeid

Det holdes årlige workshoper med deltakere fra de tre landene der ungdom møtes for å utveksle erfaringer, lage kampanjer og etablere samarbeid. Det er nå etablert et regionalt ungdomsnettverk som samarbeider og lærer av hverandre for å bekjempe vold i sitt nærmiljø.

60.000 ungdommer deltok i OD 2013. Her er noe av det som ble gjort i Honduras

IMG 4609

hva ble gjort?

60 000 ungdommer i Guatemala, Honduras og Mexico deltok i prosjektet.

Voldsfrie skoler

Prosjektet har fått ungdommene til å tenke og forstå at vold ikke er «normalen». Gjennom psykososial støtte, pedagogisk arbeid og konflikthåndtering har læringsmiljøet på skolene blitt bedre. Lokalsamfunn har blitt tryggere og ungdommer får muligheten til å nå sine mål for fremtiden. Som en av ungdommene i prosjektet sa:«Vi har jobbet med hvordan vi skal holde oss borte fra volden og vise at ungdommer kan bidra til samfunnet». Han forteller at før han ble med i prosjektet brukte han ofte vold for å løse problemer og respekterte ikke noen. Det er ikke tilfellet lengre.»

Utdanning

Ungdommer har deltatt i yrkesopplæring og yrkesorientering og erfart personlig og faglig utvikling. Mer enn 1000 ungdommer fullførte kurs i blant annet i grafisk design, kommunikasjonsteknologi, engelsk, snekker og skjønnhet og kosmetikk.

Rettighetsopplæring

Gjennom arbeid i arbeidsgrupper har ungdommene planlagt og deltatt i kampanjer, presentasjoner til myndigheter og viktige nasjonale og internasjonale arrangementer som FN (UN High Level Political Forum) og de Mellomamerikanske Parlamentet Parlacen. Ungdommene har bygd nettverk, og er en viktig stemme for landet sitt inn i internasjonale fora.

Nettverk og samarbeid

Ungdommene er organisert i nasjonale nettverk. Ungdomsnettverket i Guatemala lanserte i 2018 «En ungdomsagenda for Fredskultur», en guide for sentrale myndigheter i landet for å kunne forbedre offentlig politikk for barn og unge. Guiden har fokus på 1) Tilgang til kvalitetsutdanning, 2) Forebygging av vold og mobbing, 3) Seksuell og reproduktiv helse, 4) Sport og fritid, 5) Deltakelse og ungdomsorganisasjoner og 6) Fredsutdanning.

60.000 ungdommer deltok i OD 2013. Her er noe av det som ble gjort i Guatemala

I Mexico har seks ungdommer blitt invitert til å være faste deltakere i et nettverk startet opp av SIPINNA, det nasjonale systemet for beskyttelse av barn og ungdommer. Nettverket er et rådgivende organ for spørsmål som omhandler vold mot barn og unge. I 2016 etablerte ungdommene et regionalt ungdomsnettverk som heter HOMEGUA, og har fått navn etter alle landene som deltar. Nettverket hadde 768 medlemmer ved slutten av prosjektet. Selv om OD-prosjektet er over har medlemmene blitt enige om å fortsette arbeidet med å bygge fredskultur og jobbe for mer ungdomsdeltakelse.60.000 ungdommer deltok i OD 2013. Her er noe av det som ble gjort i Mexico