Likestilling og utvikling

Liwonde-Malawi-Nov-2

Likestilling og utvikling

Mål

OD 2014 skal gi jenter utdanning og muligheten til å få sin stemme hørt i Etiopia og Malawi.

Innjobbede midler

kr 26 300 000

Organisasjon

Utviklingsfondet

Members-of-Kabe-gender-equality-club_WSA

Problemet

Tenk deg at du ikke får gå på skolen. Ikke får bestemme over ditt eget liv. Og det bare fordi du er jente. Malawi og Etiopia er to av verdens fattigste land, og svært mannsdominerte samfunn. I 2014 jobbet Operasjon Dagsverk sammen med Utviklingsfondet for å gi jenter i Malawi og Etiopia økt selvstendighet og mulighet til å bestemme over sitt eget liv.

Fra de er født møter jenter i Etiopia og Malawi hindringer som gjør det vanskelig å få utdanning og å få lov til å ta egne valg. Ungdom har liten frihet i begge landene, og jentene aller minst. Som jenter må de kjempe ekstra hardt for sine rettigheter. Det er nesten ingen som fullfører ungdomsskolen, og de fleste jentene har så mange plikter hjemme at det er vanskelig å få tid til skole i tillegg.

YWCDI-workshop_Shoa-Robit_November2016_2

Løsning

Gjennom OD2014 støttet Utviklingsfondet ungdom med kunnskapen for å skape det livet de selv ønsker og fortjener. Programmet hadde fire mål:

Jenter fullfører ungdomsskolen

Utviklingsfondet jobber både med ungdom selv, og lokalsamfunnet rundt dem, for å oppfordre dem til å fortsette på skolen. Jenter og gutter er organisert og støtter hverandre sosialt, økonomisk og faglig. Det bygges egne toaletter for jenter på skolene, slik at de kan skifte sanitærbind når de har menstruasjon. Dette reduserer fravær og fare for å droppe ut av skolen.

Ungdom har egne inntekter

Gjennom tilpasset yrkesopplæring kan ungdom skaffe seg en inntekt enten underveis eller etter fullført skolegang. Det er opprettet spare- og lånegrupper.

Styrking av ungdoms rettigheter

Kvinner Kan klubber blir etablert ved skoler og i lokalsamfunn. Dette gir jenter og gutter en egen arena hvor de kan møtes. Her får de opplæring i ledelse og organisasjonsarbeid, politisk påvirkning og nettverksarbeid. På denne måten vil ungdom kunne få en reell, aktiv deltakelse i deres lokalsamfunn.

Ungdom tar vare på miljøet

Klimaendringene merkes på kroppen, og påvirker ungdommen som vokser opp mer enn noen andre. Gjennom opplæring i klimaproblemer og klimatilpasning, kan ungdom være med på å sette det på dagsorden både lokalt og nasjonalt.

IMG_9364

Hva har prosjektet fått til?

Programmet hadde et overordnet mål om å forbedre den sosiale og økonomiske statusen til ungdommer, særlig jenter og unge kvinner, på landsbygda i Etiopia og Malawi. Takket være programmet fulførte 6368 elever i Etiopia og 10 517 elever i Malawi grunnskolen. I tillegg vendte 615 ungdommer fra Etiopia og 1908 ungdommer fra Malawi tilbake til skolen som resultat av programmet.

Lickia Chavula, 19, en tenåringsmor fra Malawi, vendte tilbake til skolen etter å ha skilt seg. Hun giftet seg da hun var bare 14 år gammel. Hun sier med egne ord:«Å bli tenåringsmor betyr ikke at jeg ikke kan fortsette utdannelsen. Jeg jobber ekstra hardt for å nå målene mine. Jeg vil bli lærer slik at jeg blir selvstendig, og kan støtte min sønn og min mor.»

471 ungdommer i Etiopia og 1296 ungdommer i Malawi har nå inntekter som resultat av programmet.

Edilam (23), en etiopisk funksjonshemmet ung kvinne, beskriver endringen programmet har ført til i livet hennes på følgende måte: «På grunn av min funksjonshemming så til og med min egen familie meg som en byrde ... Nå har jeg min egen virksomhet med lovlig arbeidslisens. Jeg tror på meg selv og er i stand til å gjøre det jeg vil til tross for at jeg er funksjonshemmet.»

Edilam

Programmet skal styrke ungdoms deltakelse i samfunnet, og 1574 ungdommer i Etiopia og 12 212 ungdommer i Malawi deltar nå aktivt klubber som gir dem en stemme.Programmet har bidratt til at ungdom, og særlig jenter og unge kvinner, kan være ledere og delta i beslutningsprosesser i lokalsamfunnene sine. En klubb for unge jenter som ble startet med OD-penger i Lilongwe i Malawi har drevet påvirkningsarbeid for å redusere tidlig ekteskap, tenåringsgraviditet og frafall fra skolen. Dette har ført til at lokalsamfunnet har laget retningslinjer for å rapportere barneekteskap. 60 og 189 tidlige ekteskap ble rapportert og behandlet i Etiopia og Malawi som følge av programmet.

805 ungdommer i Etiopia og 6994 i Malawi har deltatt i forskjellige aktiviteter knyttet til bruk av naturen. Noel Mkandawire (23) fra Malawi fikk opplæring og støtte til bærekraftig grønnsaksproduksjon. Nå støtter han søsknene, moren og bestemødrene sine.

Klubbene vil fortsatt fungere etter at programmet er ferdig, og det er etablert et nettverk med organisasjoner, departementer og lokale myndigheter slik at de fortsetter arbeidet når programmet avsluttes.

Noel

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer