2015: Seksuelle og reproduktive rettigheter

DSC_0484

Seksuelle og reproduktive rettigheter

Mål

Ungdom i Argentina, Chile og Peru skal få innfridd sine seksuelle og reproduktive rettigheter.

Innjobbede midler

26 300 000

Organisasjon

Amnesty International

På film er kjærlighet komplisert. I virkeligheten er det enda verre. Retten til å ta egne valg i forbindelse med seksualitet og kjærlighet brytes hver eneste dag i Argentina, Chile og Peru. Det er en grunnleggende menneskerettighet å bestemme over egen kropp.

Sanroque_undersokelsesrom

Problemet og konsekvensene

Brudd på seksuelle og reproduktive rettigheter kan få alvorlige konsekvenser. Ungdomsgraviditet er som regel verken planlagt eller ønsket. Jenter mangler ofte makt og mulighet til å forhandle om betingelsene for trygg seksualitet, slik at de ender opp med å ha sex uten beskyttelse, og kanskje uten en gang å ønske det.

I Latin-Amerika er risikoen for at moren dør under graviditet eller fødsel fire ganger høyere for ungdom under 16 år enn for voksne kvinner. Men jentene kan ikke velge fritt om de vil fullføre svangerskapet eller ei. Argentina, Chile og Peru har noen av verdens strengeste lover for abort. Åtte av ti tenåringsmødre i Argentina, Chile og Peru slutter på skolenav ulike grunner.Mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner opplever å bli møtt med hån. Flere blir mobbet på skolen, og slutter tidlig for å komme seg vekk. Noen blir kastet ut hjemmefra når de kommer i tenårene.

OD 2015 har som mål at ungdom skal få innfridd sine seksuelle og reproduktive rettigheter. Det jobbes for at seksualundervisning skal få plass i skolen og unge skal få tilgang til gode helsetjenester. Ungdomsledere vil bli satt i stand til å påvirke myndighetenes politikk rundt seksuelle og reproduktive rettigheter.

Menneskerettighetsundervisning

Den første fasen fokuserer på menneskerettighetsundervisning. Unge mennesker vil bli skolert om seksualitet, seksuelle og reproduktive rettigheter og helsetjenester.

De vil også få hjelp til å forstå seksuelle og reproduktive rettigheter som menneskerettigheter, og vite hvor de skal gå etter å ha opplevd seksuell vold og voldtekt.

Kommunikasjon og kampanje

I den andre fasen er kommunikasjon og kampanje det viktigste. Da vil det jobbes med å styrke ung aktivisme og bygge nettverk.

Lobby og påvirkning

I den tredje fasen er det fokus på lobby og påvirkningsarbeid. Ungdomsledere vil organisere ungdomskampanjer som skal påvirke politikken til regjeringene når det gjelder seksuell og reproduktiv utdanning og helsetjenester.

Hva har skjedd så langt?

9000 ungdommer i Argentina, Chile og Peru har fått opplæring i seksuelle og reproduktive rettigheter. De aller fleste av disse ungdommen har fått opplæringen fra erfarne ungdomsledere som har vært i prosjektet en stund. Mange ungdommer har valgt å engasjere seg i kampanje- og påvirkningsarbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter i sine land. Ungdommene samarbeider også på tvers av landene. I 2018 hadde de en felles aksjon om rettighetene til HIV-smittede ungdommer og hva som kan gjøres for å hindre smitte.

I Argentina har ungdommene fått innpass på ulike arenaer nasjonalt og lokalt der beslutninger om seksuelle og reproduktive rettigheter tas. Ungdommene har også engasjert seg internasjonalt, for eksempel i debatten om seksuelle og reproduktive rettigheter i Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen i 2018. Prosjektet bidrar klart til at de som bestemmer tar hensyn til ungdommenes rettigheter.

I Chile har ungdommene startet opplæring av lærere, helsearbeidere og foreldre i seksuelle og reproduktive rettigheter. Dette er viktig for å øke forståelsen for disse rettighetene. Etter at ungdommene hadde hatt et seminar for de ansatte på et sykehus i Magallanes-regionen, bestemte ledelsen på sykehuset seg for å endre praksis og dele ut nødprevensjon til ungdommer over 14 år uten å ta kontakt med foreldrene deres.

I Peru kjemper krefter for at informasjon om kjønn skal tas ut av rammeplanen for skoleverket i landet. Ungdommene i prosjektet har derfor brukt mye krefter på å bekjempe dette. I mars 2019 ble det heldigvis vedtatt at kjønn fortsatt skal være en av undervisningen. Ungdommene i Peru har også nådd mange jevnaldrende gjennom kurs på ulike skoler.


Ungdom i Argentina kjemper fram seksualundervisning på skolen sin


I Argentina har helhetlig seksualundervisning vært obligatorisk på alle skoler siden 2006. Dessverre følger mange skoler ikke loven.

Da Amnestys OD-prosjekt startet i Argentina i 2016, var Joaco Herrero en av de første ungdommene som fikk opplæring i seksuelle og reproduktive rettigheter. Siden elevene på skolen hans var blant dem som ikke fikk seksualundervisning, bestemte han seg for å holde en workshop om seksuelle og reproduktive rettigheter for sine medelever. Workshopen var populær og ble den første av mange.

Samtidig ønsket Joaco og medelevene hans at skolen skulle følge loven om helhetlig seksualundervisning, sånn at undervisningen ikke skulle være avhengig av engasjerte elever. De engasjerte seg derfor i elevrådet for å kunne påvirke ledelsen på skolen. I 2018 kom gjennombruddet: Skolen gikk med å innføre helhetlig seksualundervisning som en del av rammeplanen på skolen.

Hele historien er her

Joaso

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer