Seksuelle og reproduktive rettigheter

DSC_0484

Seksuelle og reproduktive rettigheter

Mål

Ungdom i Argentina, Chile og Peru skal få innfridd sine seksuelle og reproduktive rettigheter.

Innjobbede midler

26 300 000

Organisasjon

Amnesty International

På film er kjærlighet komplisert. I virkeligheten er det enda verre. Retten til å ta egne valg i forbindelse med seksualitet og kjærlighet brytes hver eneste dag i Argentina, Chile og Peru. Det er en grunnleggende menneskerettighet å bestemme over egen kropp.

Sanroque_undersokelsesrom

Problemet og konsekvensene

Brudd på seksuelle og reproduktive rettigheter kan få alvorlige konsekvenser. Ungdomsgraviditet er som regel verken planlagt eller ønsket. Jenter mangler ofte makt og mulighet til å forhandle om betingelsene for trygg seksualitet, slik at de ender opp med å ha sex uten beskyttelse, og kanskje uten en gang å ønske det.

I Latin-Amerika er risikoen for at moren dør under graviditet eller fødsel fire ganger høyere for ungdom under 16 år enn for voksne kvinner. Men jentene kan ikke velge fritt om de vil fullføre svangerskapet eller ei. Argentina, Chile og Peru har noen av verdens strengeste lover for abort. Åtte av ti tenåringsmødre i Argentina, Chile og Peru slutter på skolenav ulike grunner.Mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner opplever å bli møtt med hån. Flere blir mobbet på skolen, og slutter tidlig for å komme seg vekk. Noen blir kastet ut hjemmefra når de kommer i tenårene.

OD 2015 har som mål at ungdom skal få innfridd sine seksuelle og reproduktive rettigheter. Det jobbes for at seksualundervisning skal få plass i skolen og unge skal få tilgang til gode helsetjenester. Ungdomsledere vil bli satt i stand til å påvirke myndighetenes politikk rundt seksuelle og reproduktive rettigheter.

Menneskerettighetsundervisning

Den første fasen fokuserer på menneskerettighetsundervisning. Unge mennesker vil bli skolert om seksualitet, seksuelle og reproduktive rettigheter og helsetjenester.

De vil også få hjelp til å forstå seksuelle og reproduktive rettigheter som menneskerettigheter, og vite hvor de skal gå etter å ha opplevd seksuell vold og voldtekt.

Kommunikasjon og kampanje

I den andre fasen er kommunikasjon og kampanje det viktigste. Da vil det jobbes med å styrke ung aktivisme og bygge nettverk.

Lobby og påvirkning

I den tredje fasen er det fokus på lobby og påvirkningsarbeid. Ungdomsledere vil organisere ungdomskampanjer som skal påvirke politikken til regjeringene når det gjelder seksuell og reproduktiv utdanning og helsetjenester.

DSC_0263

Hva har skjedd så langt?

Rundt 17 000 ungdommer i Argentina, Chile og Peru har så langt fått opplæring i seksuelle og reproduktive rettigheter. Mange ungdommer har valgt å engasjere seg i kampanje- og påvirkningsarbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter i sine land. Ungdommene samarbeider på tvers av landegrensene om felles aksjoner.

I Argentina har workshopene om seksuelle og reproduktive rettigheter blitt etterspurt fra skolene. Ungdommene i prosjektet har laget en kampanje som krever at loven om helhetlig seksualundervisning skal følges opp. Kampanjen er vellykket i sosiale nettverk og gjør det mulig å nå ut til nye ungdomsgrupper. I 2019 ble ungdommene invitert til å delta i opprettelsen av et ungdomsråd i Buenos Aires i Argentina.

I Chile gjennomføres prosjektet i 6 ulike områder i landet, og hvert sted har sitt lokale ungdomsnettverk. I 2019 lagde de en stor kampanje for helhetlig seksualundervisning. Ungdommene gir også opplæring i seksuelle og reproduktive rettigheter foreldre og lærere. I oktober 2019 brøt det ut store demonstrasjoner i Chile. Flere hundretusen protesterte i gatene mot økte levekostnader og sosiale forskjeller. Skolene ble stengt og mange av ungdommene i prosjektet sluttet seg til demonstrasjonene. Dette førte til at en del av aktivitetene i prosjektet måtte avlyses eller utsettes.

I Peru har ungdommene gitt opplæring på skoler og til ungdommer. De har de siste årene kjempet for at opplæring om kjønn fortsatt skulle være i læreplanen i skolen, og i 2019 bestemte Høyesterett at det fortsatt skal undervises om kjønn på skolen. Dette var en stor seier alle som kjempet for dette. Ungdommene har fått en stemme og makt til å være med å skape endring.

Nicole de la Cruz (18 år) er én av ungdommene som har vært med i prosjektet i Peru. Sammen med de andre ungdommene i prosjektet har hun fått opplæring i seksuelle og reproduktive rettigheter. Denne kunnskapen videreformidler hun nå til andre ungdommer. «Flere av vennene mine var gravide da de avsluttet ungdomsskolen og har i dag barn. Noen droppet ut av skolen på grunn av skamfølelse og fordommer», sier hun. I Peru møter arbeidet for seksuelle og reproduktive rettigheter motstand fra mange i det konservative samfunnet. Det er tabu å snakke om ungdom og seksualitet. Nå studerer Nicole jus. Deretter ønsker hun å studere sosialt arbeid for å kunne bidra til samfunnet og hjelpe andre barn og unge. Samtidig fortsetter Nicole å besøke offentlige skoler for å informere ungdommer om deres seksuelle og reproduktive rettigheter og å jobber sammen med andre ungdommer i prosjektet for å fremme unges rettigheter i Peru.

Nicole

I 2020 har Covid-19-pandemien skapt store utfordringer for ungdommen i Argentina, Chile og Peru, i likhet med i resten av verden. Skoler har blitt stengt ned, og prosjektaktiviteter har blitt flyttet online der det har vært mulig.


Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer