Seksuelle og reproduktive rettigheter

DSC_0484

Seksuelle og reproduktive rettigheter

Mål

Ungdom i Argentina, Chile og Peru skal få innfridd sine seksuelle og reproduktive rettigheter.

Innjobbede midler

26 300 000

Organisasjon

Amnesty International

På film er kjærlighet komplisert. I virkeligheten er det enda verre. Retten til å ta egne valg i forbindelse med seksualitet og kjærlighet brytes hver eneste dag i Argentina, Chile og Peru. Det er en grunnleggende menneskerettighet å bestemme over egen kropp.

Sanroque_undersokelsesrom

Problemet og konsekvensene

Brudd på seksuelle og reproduktive rettigheter kan få alvorlige konsekvenser. Ungdomsgraviditet er som regel verken planlagt eller ønsket. Jenter mangler ofte makt og mulighet til å forhandle om betingelsene for trygg seksualitet, slik at de ender opp med å ha sex uten beskyttelse, og kanskje uten en gang å ønske det.

I Latin-Amerika er risikoen for at moren dør under graviditet eller fødsel fire ganger høyere for ungdom under 16 år enn for voksne kvinner. Men jentene kan ikke velge fritt om de vil fullføre svangerskapet eller ei. Argentina, Chile og Peru har noen av verdens strengeste lover for abort. Åtte av ti tenåringsmødre i Argentina, Chile og Peru slutter på skolenav ulike grunner.Mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner opplever å bli møtt med hån. Flere blir mobbet på skolen, og slutter tidlig for å komme seg vekk. Noen blir kastet ut hjemmefra når de kommer i tenårene.

OD 2015 har som mål at ungdom skal få innfridd sine seksuelle og reproduktive rettigheter. Det jobbes for at seksualundervisning skal få plass i skolen og unge skal få tilgang til gode helsetjenester. Ungdomsledere vil bli satt i stand til å påvirke myndighetenes politikk rundt seksuelle og reproduktive rettigheter.

Menneskerettighetsundervisning

Den første fasen fokuserer på menneskerettighetsundervisning. Unge mennesker vil bli skolert om seksualitet, seksuelle og reproduktive rettigheter og helsetjenester.

De vil også få hjelp til å forstå seksuelle og reproduktive rettigheter som menneskerettigheter, og vite hvor de skal gå etter å ha opplevd seksuell vold og voldtekt.

Kommunikasjon og kampanje

I den andre fasen er kommunikasjon og kampanje det viktigste. Da vil det jobbes med å styrke ung aktivisme og bygge nettverk.

Lobby og påvirkning

I den tredje fasen er det fokus på lobby og påvirkningsarbeid. Ungdomsledere vil organisere ungdomskampanjer som skal påvirke politikken til regjeringene når det gjelder seksuell og reproduktiv utdanning og helsetjenester.

DSC_0263

Hva har prosjektet fått til?

40 000 mennesker er nådd direkte, og mange flere gjennom kampanjeaktiviteter, spesielt i sosiale medier. Halvparten av de som er nådd direkte er ungdommer.

Prosjektet har gitt opplæring i seksuelle og reproduktive rettigheter til ungdommer i Argentina, Chile og Peru. Denne kunnskapen har ungdommene brakt videre til sine jevnaldrende og til sine lærere og familier. De har også brukt kunnskapen når de har laget kampanjer og møtt myndighetene for å kreve at de skal oppfylle deres seksuelle og reproduktive rettigheter.

Resultatene er bærekraftige på forskjellige nivåer:

• Gjennom endringer hos de som har deltatt: Ungdommene i prosjektet, og lærerne og foreldrene som de har lært opp, tar med seg kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter og nye holdninger og verdier. Med dette vil de fortsette å påvirke omgivelsene sine positivt.

• Gjennom de konkrete endringene i institusjoner og systemer: Prosjektet har oppnådd endringer i lover på nasjonalt nivå og i praksis på lokalt nivå, for eksempel på skoler. Disse positive endringene vil vedvare etter at prosjektet er slutt. Det vil også tilgangen til arenaer hvor ungdom kan fortsette å bidra til at sine seksuelle og reproduktive rettigheter blir oppfylt.

• Gjennom materialet som har blitt produsert: Ungdommene i prosjektet har produsert materiale om hvordan ungdom og andre kan drive opplæring, kampanjevirksomhet og påvirkningsarbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter. Dette materialet vil være tilgjengelig for nye generasjoner av ungdommer som ønsker å arbeide innen dette feltet.

Kampanjene som ungdommene har gjennomført har bidratt positivt til viktige gjennomslag for seksuelle og reproduktive rettigheter i de tre landene. Eksempler er loven om kjønnsidentitet i Chile (2018), Høyesteretts dom til fordel for opplæring om kjønn i skolen i Peru (2019) og abortloven i Argentina (2020). I tillegg er en toårig kampanje som krever helhetlig seksualundervisning lasert i 9 latinamerikanske land.

Prosjektet har skapt ungdomsnettverk som kommer til å fortsette arbeidet for seksuelle og reproduktive rettigheter sammen med Amnesty i sine land. I Chile er det etablert et selvstendig ungdomsnettverk med medlemmer fra de 6 prosjekt regionene. I Peru har prosjektet arbeidet gjennom ungdomsnettverket til partnerorganisasjonen MANTHOC, og arbeidet vil fortsette som en integrert del av arbeidet til denne organisasjonen. I Argentina har prosjektets ungdomsnettverk vært og vil fortsette å være en integrert del av Amnesty International Argentina.

Gjennom OD 2015 stilte ungdom krav, demonstrerte, og laget kampanjer

Tatiana er en av ungdommene som deltok i prosjektet i Peru helt fra starten i 2016. Hun kommer fra byen Cajamarca og er medlem av Amnestys partnerorganisasjon MANTHOC. MANTHOC er en organisasjon for barn og ungdom som arbeider ved siden av skolen. I prosjektet fikk Tatiana muligheten til å lære om seksuelle og reproduktive rettigheter, og hun ble en av ungdommene som ledet prosjektet i Cajamarca. Sammen med andre ungdommer reiste hun rundt på skoler for å undervise om disse rettighetene. Gjennom kampanjer og møter med representanter for myndighetene var hun med på å kreve at ungdommers seksuelle og reproduktive rettigheter skulle bli oppfylt.

Tatiana sier at det å delta i prosjektet betydde mye for henne personlig. Nå kjenner hun sine rettigheter og kan ta sine egne valg. Tatiana har også delt sin kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter med familien sin, noe som har ført til at de nå kan snakke åpent om temaer som før var tabubelagte.

Tatiana fra Manthoc

I 2020 har Covid-19-pandemien skapt store utfordringer for ungdommen i Argentina, Chile og Peru, i likhet med i resten av verden. Skoler har blitt stengt ned, og prosjektaktiviteter har blitt flyttet online der det har vært mulig.