Utdanning for fred i Colombia

3dting

Utdanning for fred i Colombia

Mål

OD 2016 skal bidra til at ungdom i Colombia har trygge skoler og lokalsamfunn, kjenner sine rettigheter og får være med å bestemme.

Innsamlede penger

kr 23 200 000

Organisasjon

Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

P1010065

Problemet

Colombiansk ungdom er vant til at vold blir brukt for å løse konflikt, og at deres meninger ikke blir hørt. Nå er de lei. Ungdom i Colombia ønsker en fredelig fremtid uten vold, der deres rettigheter blir respektert og deres meninger tatt på alvor.

Fremtiden i Colombia kan ikke skapes uten at ungdom får være med på å forme den. Operasjon Dagsverk 2016 skal gi colombiansk ungdom opplæring om rettigheter og politisk påvirkning for å kreve sin stemme hørt. Ved å lære om sin egen historie, identitet og rettigheter har ungdom nøkkelen til å skape fred i Colombia.De skal snu mønsterne fra fortiden og skape fremtiden.

Ungdom-i-fjellet

Konsekvensene for ungdom

Vold, diskriminering og urettferdighet en stor del av hverdagen for mange. Rasisme og ekskludering preger det colombianske samfunnet. Vonde erfaringer fra 50 år med krig gjør at ungdom vokser opp i usikkerhet. Mange er redde for å bli forfulgt
på grunn av meningene sine. Colombia er et land hvor flere millioner mennesker er flyktninger i sitt eget land på grunn av krigen. Mange av disse har ikke tilgang på utdanning. I Colombia er mer enn 1,5 millioner barn ekskludert fra barneskolen og mer enn 3,8 millioner ungdommer er ekskludert fra høyere utdanning. Mange ungdommer blir tvunget inn i hæren mot sin vilje. 42.000 ungdommer har mottatt trusler.

Elevorganisasjonen ANDES jobber for elevers rettigheter, og mot at militæret skal rekruttere ungdom fra skolebenken. De hevder selv at de "erklærer fred mot krigen" De jobber for at alle unge skal få gå på skole.

Ungdom-workshop

Løsningene

Ungdom skal ha kunnskap om sine rettigheter

Ungdom skal få opplæring i hvilke rettigheter de har som elever, ungdom, afrocolombianere og urfolk. Det er spesielt viktig at afrocolombianere og urfolk kjenner til rettigheter som er spesielle for dem. Når ungdom har fått opplæring i sine rettigheter, vil de også få hjelp til å kjempe for sine rettigheter i skolen og mot myndigheter.

Ungdom skal påvirke politikk og være med på å bestemme

Lokale partnere skal lære opp ungdom i politisk påvirkning, slik at ungdom kan påvirke lokale og nasjonale myndigheter. Ungdom skal arbeide med å komme med forslag til å gjøre skolen bedre tilpasset for urfolk i måten man lærer på. Det skal også jobbes med å få utdanning for fred inn i pensum, slik at ungdom kan lære å løse konflikter på en ikkevoldelig måte.

Ungdom har trygge skoler og lokalsamfunn

Det skal jobbes for at skolen skal være et sted for å lære, ikke et sted for rekruttering til militæret eller kriminelle gjenger. Sammen med utdanningsmyndigheter skal vi arbeide for å gjøre selve skoleveien og skolen trygg for elever. Ungdom skal også avholde fredsverksteder for lokalsamfunn, der mennesker på hver sin side av borgerkrigen kan lære å leve sammen i fred.

Folkegrupper

Hva har prosjektet fått til?

Kunnskap og rettigheter

Siden 2017 har over 8 000 ungdommer fått opplæring i rettigheter de ikke var klar over at de hadde. Dette betyr at de nå, med loven i hånd, kan kreve tilgang til skole. Mange av ungdommene gikk fra å ha liten tro på seg selv, til å heve stemmen og få til endringer i både eget og andres liv. I tillegg har 35 000 fått bedre kjennskap til menneskerettigheter og sine egne rettigheter.

Påvirkning og medbestemmelse

Ungdommen har gjennomført flere titalls informasjonskampanjer om alternativer til vold og om gratis utdanning og antirasisme. De har presentert flere titalls av forslag til myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå og krevd at politikerne gjennomfører det de lovte barn og unge under valgkampen. Tusenvis har signert krav som ble sendt til regjeringen om at barn har rett til å bli hørt, og på valgmøter har de stilt krav om helse, utdanning og fredsbygging. Slik har de vært med på å påvirke politikken og sin egen fremtid.

Et ikke-voldelig alternativ

Ungdommene i prosjektet har lært seg ikke-voldelige måter å møte vold på. Disse metodene har de tatt med inn i familier, fritidsaktiviteter, skoler og på den måten bidratt til tillit, samhold og styrke. Ungdommene forteller at prosjektet har gitt dem større tro på seg selv, og sin evne til å bidra til en positiv endring for seg selv, sin familie og sitt lokalsamfunn.

Økt ungdomsmedvirkning

Prosjektet har ført til at mange velger skole, familie og venner istedenfor kriminelle gjenger, men det valget koster. Derfor er det viktig at ungdomsbevegelsen fortsetter sitt arbeid i sin organisasjon, lokalt og nasjonalt. OD2016 har bidratt til å skape nye og sterke ungdomsledere som rapporterer om økt ungdomsmedvirkning i mange fora, og som står på videre for at ungdommens stemmer skal bli hørt.

CRIC jenter

« Jeg har lært meg å bruke dialog som et verktøy i konfliktløsning, (...) Det har hjulpet meg å respektere de som ikke tenker som meg. »

Student

Narkoindustrien er en sentral årsak til vold og konflikt i Colombia, og mange urfolk og småbønder dyrker koka og marihuana i områder kontrollert av narkobander. En av konsekvensene er økt forbruk og avhengighet blant unge. I ACIN jobber unge selv for å finne en løsning. I 2016 fikk de OD sammen med SAIH.