Utdanning for fred i Colombia

3dting

Utdanning for fred i Colombia

Mål

OD 2016 skal bidra til at ungdom i Colombia har trygge skoler og lokalsamfunn, kjenner sine rettigheter og får være med å bestemme.

Innsamlede penger

kr 23 200 000

Organisasjon

Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

P1010065

Problemet

Colombiansk ungdom er vant til at vold blir brukt for å løse konflikt, og at deres meninger ikke blir hørt. Nå er de lei. Ungdom i Colombia ønsker en fredelig fremtid uten vold, der deres rettigheter blir respektert og deres meninger tatt på alvor.

Fremtiden i Colombia kan ikke skapes uten at ungdom får være med på å forme den. Operasjon Dagsverk 2016 skal gi colombiansk ungdom opplæring om rettigheter og politisk påvirkning for å kreve sin stemme hørt. Ved å lære om sin egen historie, identitet og rettigheter har ungdom nøkkelen til å skape fred i Colombia.De skal snu mønsterne fra fortiden og skape fremtiden.

Ungdom-i-fjellet

Konsekvensene for ungdom

Vold, diskriminering og urettferdighet en stor del av hverdagen for mange. Rasisme og ekskludering preger det colombianske samfunnet. Vonde erfaringer fra 50 år med krig gjør at ungdom vokser opp i usikkerhet. Mange er redde for å bli forfulgt
på grunn av meningene sine. Colombia er et land hvor flere millioner mennesker er flyktninger i sitt eget land på grunn av krigen. Mange av disse har ikke tilgang på utdanning. I Colombia er mer enn 1,5 millioner barn ekskludert fra barneskolen og mer enn 3,8 millioner ungdommer er ekskludert fra høyere utdanning. Mange ungdommer blir tvunget inn i hæren mot sin vilje. 42.000 ungdommer har mottatt trusler.

Elevorganisasjonen ANDES jobber for elevers rettigheter, og mot at militæret skal rekruttere ungdom fra skolebenken. De hevder selv at de "erklærer fred mot krigen" De jobber for at alle unge skal få gå på skole.

Ungdom-workshop

Løsningene

Ungdom skal ha kunnskap om sine rettigheter

Ungdom skal få opplæring i hvilke rettigheter de har som elever, ungdom, afrocolombianere og urfolk. Det er spesielt viktig at afrocolombianere og urfolk kjenner til rettigheter som er spesielle for dem. Når ungdom har fått opplæring i sine rettigheter, vil de også få hjelp til å kjempe for sine rettigheter i skolen og mot myndigheter.

Ungdom skal påvirke politikk og være med på å bestemme

Lokale partnere skal lære opp ungdom i politisk påvirkning, slik at ungdom kan påvirke lokale og nasjonale myndigheter. Ungdom skal arbeide med å komme med forslag til å gjøre skolen bedre tilpasset for urfolk i måten man lærer på. Det skal også jobbes med å få utdanning for fred inn i pensum, slik at ungdom kan lære å løse konflikter på en ikkevoldelig måte.

Ungdom har trygge skoler og lokalsamfunn

Det skal jobbes for at skolen skal være et sted for å lære, ikke et sted for rekruttering til militæret eller kriminelle gjenger. Sammen med utdanningsmyndigheter skal vi arbeide for å gjøre selve skoleveien og skolen trygg for elever. Ungdom skal også avholde fredsverksteder for lokalsamfunn, der mennesker på hver sin side av borgerkrigen kan lære å leve sammen i fred.

Folkegrupper

Hva har skjedd så langt?

Ungdom har fått kunnskap om sine rettigheter

Etter fire år har 6202 ungdommer lært om rettigheter de ikke var klar over at de hadde. Dette betyr at de nå, med loven i hånd, kan kreve tilgang til skole og til å bli hørt. Mange av ungdommene gikk fra å tro at de ikke var verdt noe til å heve stemmen og å få til endringer i eget og andres liv. Ungdommene har gjennomført 25 informasjonskampanjer om alternativer til vold, politireform, gratis utdanning og antirasisme.

Ungdom har bidratt til å påvirke politikk og vært med på å bestemme

I 2020 signerte 700 unge et krav som ble sendt til regjeringen om at barn har rett til å bli hørt. 250 barn og unge deltok på et valgmøte for ordførere for å stille krav om ting som helse, utdanning og fredsbygging. Ungdom har presentert nesten 200 forslag til myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Etter det siste presidentvalget i 2018 har ungdom hatt møter med ordførerne for å få dem til å gjennomføre det de lovte barn og unge under valgkampen. Dette fortsetter de med og sakte, men sikkert påvirker de det som skjer rundt dem.

Ungdom har bidratt i arbeidet for trygge skoler og lokalsamfunn

Ungdommene i prosjektet har bidratt med kreativitet, utholdenhet og bygging av fredskultur for å trygge lokalsamfunnene sine og skolene sine. De har lært seg metoder for hvordan møte vold med noe annet enn vold. Selv om fredsavtalen kom i boks i 2016 har det ikke blitt fred i Colombia og under pandemien har det vokst fram flere kriminelle gjenger som tjener penger på ulovlig vis. Noen ungdommer blir med i disse gjengene, men heldigvis har prosjektet gjort at mange velger skole, familie og venner istedenfor kriminelle gjenger.

CRIC jenter

« Det å kjenne hvilke rettigheter jeg har, åpner døren for meg til å se at jeg også har plikter. Det har hjulpet meg i å utøve positivt lederskap i klassen. »

Student

Narkoindustrien er en sentral årsak til vold og konflikt i Colombia, og mange urfolk og småbønder dyrker koka og marihuana i områder kontrollert av narkobander. En av konsekvensene er økt forbruk og avhengighet blant unge. I ACIN jobber unge selv for å finne en løsning. I 2016 fikk de OD sammen med SAIH.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer