Oljekatastrofe i Nigeria

Maria_Olerud7

Oljekatastrofe i Nigeria

Mål

OD 2017 skal gi ungdom ny kunnskap som kan forbedre miljøet og levevilkårene der de bor

Innjobbede midler

22 300 000

Organisasjon

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom

Vi skal snart arve jorda. Det er vår felles oppgave å fordele ressursene og løse klimakrisen. I dag lever mange i fattigdom på grunn av de rikes jakt på naturressurser. Ungdom i Nigerdeltaet i Nigeria betaler prisen for at multinasjonale oljeselskap skal tjene penger. Vi er alle oljebarn, en generasjon som lever med konsekvensene av oljen, på godt og vondt. Og vi må jobbe sammen hvis vi skal løse verdens største oljekatastrofe.

Maria_Olerud1

Problemet

Nigeria har produsert olje i mer enn 50 år. Siden den gang har Nigeria blitt en av de største eksportørene av olje i verden. Selv om oljen skaper store inntekter, øker fattigdommen. Det er nemlig oljeselskapene selv, og myndighetene, som nyter godene fra oljerikdommen. Det skjer ofte store lekkasjer hvor olje renner ut i vannet og på land og ødelegger frodig jord og elver med mye fisk og næring. Jordbruk og fiske er en viktig inntektskilde for mange. Når inntektene forsvinner, øker fattigdommen, og mange ungdommer får ikke penger til utdanning.

I Nigeria foregår verdens største oljekatastrofe. Drikkevannet er forurenset, og fisken i elva er giftig å spise. Mange tjener seg rike på oljeproduksjon, men vanlige mennesker betaler en vanvittig pris for oljeutslippene i Nigeria.

Maria_Olerud5

Konsekvensene

For folk flest har oljeproduksjonen i Nigerdeltaet ført til negative konsekvenser for naturen og menneskene som bor og lever i Nigerdeltaet. I løpet av de siste tiårene har oljesøl lekket ut og forurenset elver, bekker og tidevann. Forurensning fra oljesøl har ført til mangel på rent drikkevann, ødelagt matjord, helseproblemer og økt fattigdom.De fleste som bor i Nigerdeltaet lever som bønder og fiskere. De er derfor helt avhengig av å kunne dyrke mat og fange fisk og krabber fra elvene. På grunn av oljesøl opplever mange at det ikke lenger er mulig å dyrke mat og at fisk og dyreliv enten har dødd eller forsvunnet flere steder. For mange har det derfor blitt veldig vanskelig å skaffe mat og penger til familien sin.Mange steder har oljesøl rent ned i elver og forurenset grunnvannet. Oljesøl i drikkevann fører til alvorlige helseskader, som for eksempel kreft. Likevel er det mange fattige som ikke har noe annet alternativ og må drikke det.

10 000 ungdom utdannes til å passe miljøet

IMG_2842

«Moren min fortalte meg alltid at jeg måtte fiske slik at søsteren min kunne dra til markedet for å selge fisk. Da ville vi tjene penger slik at jeg kunne få dra på universitetet. Men i det siste er søsteren min bare hjemme. Hun har ingenting å selge, og jeg har ingen fisk å fiske. Det pleide å være både aper, krabber, fisk, frodige trær og natur der, som vi kunne leve av. Oljesøl har ødelagt naturen vår. Vi har mistet alt vi pleide å leve av. Oljeselskapene tar ressursene våre, gir oss oljesølet, og etterlater ingen penger eller andre goder. De bare stjeler fra oss.»

John, 18

Olerud_skole2

Løsningene

Kunnskap om rettigheter

Ungdom rammet av oljesøl får nå kunnskap om sine rettigheter og hvordan de kan få gjennomslag for sine krav om rent drikkevann, ren matjord og et levelig klima og miljø. Ungdommene lærer om internasjonale forpliktelser, hvilke lover og regler som gjelder for oljeselskapene som opererer i Nigeria, hvordan de kan påvirke sine politikere og hvordan sørge for oppmerksomhet om oljeutslippene.

Oljevoktere

10 000 unge oljevoktere utdannes til å passe miljøet og å følge oppryddingen som er lovet fra myndighetene og Shell blir gjennomført. Ingen av de skyldige tar ansvar for oljekatastrofen i Nigerdeltaet, og nå tar ungdommene selv grep for å skape forandring! Ungdommene lærer hvordan de kan varsle om nye oljeutslipp og hindre at forurensningen sprer seg. Ungdommene lærer å dokumentere og overvåke oljeselskapenes aktiviteter og passe på at selskapene rydder ordentlig opp etter seg.

Miljøvennlige jobber og fornybar energi

Ungdom får opplæring i miljøvennlige jobber som gir inntekt og reduserer fattigdom. Ungdommene får kunnskap om hvordan starte en egne bedrifter innen fornybare og miljøvennlige energiløsninger. Slik får ungdommene tilgang på jobb og inntekt, og lokalbefolkningen får tilgang på fornybar og ren energi til lys, telefon, internett og matlaging, som er viktig for utdanning og utvikling.

Olerud_skole5

Hva har prosjektet fått til?

Takket være Operasjon Dagsverk har ungdommer i Nigeria organisert seg og jobbet sammen for retten til å vokse opp i et sunt, bærekraftig og levelig miljø. Gjennom etableringen av Young Friends of the Earth Nigeria (Young FoE) har ungdommene hatt en egen plattform for å lære, delta og gjennomføre egne aktiviteter i prosjektet. I perioden 2018-2020 har:

- 5.578 ungdommer har fått opplæring i fornybar energi og miljøvennlige løsninger i energiklubber på skolene.

-3.459 ungdommer har fått opplæring i egne miljørettigheter og hvordan de kan sikre at disse rettighetene blir fulgt opp av myndigheter og selskaper.

- 951 ungdommer har fått opplæring i hvordan de kan overvåke og rapportere om oljeutslipp, forurensning og miljøkriminalitet.

- 30 Young Friends of the Earth lokallag er etablert og er aktive i hele Nigerdeltaet.

- 72 ungdommer har etablert sin egen bedrift hvor de lager og selger forbedrede ovner eller selger eller reparerer miljøvennlige sollamper og solcellepanel.

« Gjennom prosjektet har jeg lært de negative konsekvensene av oljeforurensningen og plastforurensning og hvorfor det er skadelig. Etter å ha lært dette ble det min jobb å skolere andre i lokalsamfunnet om det samme. »

Gender Inogula koordinator i Yenagoa-distriktet

OD 2017 avsluttes før tiden

Dessverre har det over lengre tid pågått en intern lederstrid hos den lokale partneren Environmental Rights Action (ERA). Konflikten i organisasjonen er alvorlig og har gått ut over gjennomføringen av prosjektet. Kjennelse i rettssak om hvem som er rettmessig representant for organisasjonen og som har kontroll med organisasjonens bankkonto har pågått i 1,5 år.

Ulike alternativer, inkludert etablering av en ny lokal organisasjon for prosjektgjennomføringen har vært vurdert, men risikoen tilknyttet dette er svært høy. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har på grunnlag av manglende utsikt på løsning på konflikten valgt å avslutte prosjektet. OD har hele veien samarbeidet godt og tett med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom om å finne løsninger.

På tross av at prosjektet avsluttes tidligere enn planlagt har det sådd mange spirer lokalt som vil fortsette å gro hos ungdommene som har vært involvert med Young Friends of the Earth Nigeria og i energiklubber rundt i mange lokalsamfunn. Mange av ungdommene som har fått opplæring og engasjert seg i lokalmiljøet har fortsatt også etter at finansieringen stoppet opp. ERA har fulgt opp så godt det har latt seg gjøre til tross for intern konflikt, pandemi og uten finansiering.

Alle overførte midler til prosjektet er gjort godt rede for. Gjenstående midler fra OD2017 vil bli brukt på gode prosjekter som har behov for ekstra finansiering.

Ungdom lærer hvordan de kan påvirke politikere og skape oppmerksomhet om oljeutslipp