Oljekatastrofe i Nigeria

Maria_Olerud7

Oljekatastrofe i Nigeria

Mål

OD 2017 skal gi ungdom ny kunnskap som kan forbedre miljøet og levevilkårene der de bor

Innjobbede midler

22 300 000

Organisasjon

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom

Vi skal snart arve jorda. Det er vår felles oppgave å fordele ressursene og løse klimakrisen. I dag lever mange i fattigdom på grunn av de rikes jakt på naturressurser. Ungdom i Nigerdeltaet i Nigeria betaler prisen for at multinasjonale oljeselskap skal tjene penger. Vi er alle oljebarn, en generasjon som lever med konsekvensene av oljen, på godt og vondt. Og vi må jobbe sammen hvis vi skal løse verdens største oljekatastrofe.

Maria_Olerud1

Problemet

Nigeria har produsert olje i mer enn 50 år. Siden den gang har Nigeria blitt en av de største eksportørene av olje i verden. Selv om oljen skaper store inntekter, øker fattigdommen. Det er nemlig oljeselskapene selv, og myndighetene, som nyter godene fra oljerikdommen. Det skjer ofte store lekkasjer hvor olje renner ut i vannet og på land og ødelegger frodig jord og elver med mye fisk og næring. Jordbruk og fiske er en viktig inntektskilde for mange. Når inntektene forsvinner, øker fattigdommen, og mange ungdommer får ikke penger til utdanning.

I Nigeria foregår verdens største oljekatastrofe. Drikkevannet er forurenset, og fisken i elva er giftig å spise. Mange tjener seg rike på oljeproduksjon, men vanlige mennesker betaler en vanvittig pris for oljeutslippene i Nigeria.

Maria_Olerud5

Konsekvensene

For folk flest har oljeproduksjonen i Nigerdeltaet ført til negative konsekvenser for naturen og menneskene som bor og lever i Nigerdeltaet. I løpet av de siste tiårene har oljesøl lekket ut og forurenset elver, bekker og tidevann. Forurensning fra oljesøl har ført til mangel på rent drikkevann, ødelagt matjord, helseproblemer og økt fattigdom.De fleste som bor i Nigerdeltaet lever som bønder og fiskere. De er derfor helt avhengig av å kunne dyrke mat og fange fisk og krabber fra elvene. På grunn av oljesøl opplever mange at det ikke lenger er mulig å dyrke mat og at fisk og dyreliv enten har dødd eller forsvunnet flere steder. For mange har det derfor blitt veldig vanskelig å skaffe mat og penger til familien sin.Mange steder har oljesøl rent ned i elver og forurenset grunnvannet. Oljesøl i drikkevann fører til alvorlige helseskader, som for eksempel kreft. Likevel er det mange fattige som ikke har noe annet alternativ og må drikke det.

10 000 ungdom utdannes til å passe miljøet

IMG_2842

«Moren min fortalte meg alltid at jeg måtte fiske slik at søsteren min kunne dra til markedet for å selge fisk. Da ville vi tjene penger slik at jeg kunne få dra på universitetet. Men i det siste er søsteren min bare hjemme. Hun har ingenting å selge, og jeg har ingen fisk å fiske. Det pleide å være både aper, krabber, fisk, frodige trær og natur der, som vi kunne leve av. Oljesøl har ødelagt naturen vår. Vi har mistet alt vi pleide å leve av. Oljeselskapene tar ressursene våre, gir oss oljesølet, og etterlater ingen penger eller andre goder. De bare stjeler fra oss.»

John, 18

Olerud_skole2

Løsningene

Kunnskap om rettigheter

Ungdom rammet av oljesøl får nå kunnskap om sine rettigheter og hvordan de kan få gjennomslag for sine krav om rent drikkevann, ren matjord og et levelig klima og miljø. Ungdommene lærer om internasjonale forpliktelser, hvilke lover og regler som gjelder for oljeselskapene som opererer i Nigeria, hvordan de kan påvirke sine politikere og hvordan sørge for oppmerksomhet om oljeutslippene.

Oljevoktere

10 000 unge oljevoktere utdannes til å passe miljøet og å følge oppryddingen som er lovet fra myndighetene og Shell blir gjennomført. Ingen av de skyldige tar ansvar for oljekatastrofen i Nigerdeltaet, og nå tar ungdommene selv grep for å skape forandring! Ungdommene lærer hvordan de kan varsle om nye oljeutslipp og hindre at forurensningen sprer seg. Ungdommene lærer å dokumentere og overvåke oljeselskapenes aktiviteter og passe på at selskapene rydder ordentlig opp etter seg.

Miljøvennlige jobber og fornybar energi

Ungdom får opplæring i miljøvennlige jobber som gir inntekt og reduserer fattigdom. Ungdommene får kunnskap om hvordan starte en egne bedrifter innen fornybare og miljøvennlige energiløsninger. Slik får ungdommene tilgang på jobb og inntekt, og lokalbefolkningen får tilgang på fornybar og ren energi til lys, telefon, internett og matlaging, som er viktig for utdanning og utvikling.

Olerud_skole5

Hva har skjedd så langt?

Takket være Operasjon Dagsverk har det nå blitt etablert en egen ungdomsorganisasjon i Nigeria som kjemper for ungdommenes rett til å vokse opp i et sunt, bærekraftig og levelig miljø. Gjennom etableringen av Young Friends of the Earth Nigeria har ungdommene fått en egen plattform for å lære, delta og gjennomføre egne aktiviteter i prosjektet. I løpet av de to første årene av prosjektperioden har de bidratt til at:

- 3.384 ungdommer har fått opplæring i fornybar energi og miljøvennlige løsninger gjennometablering av energiklubber på skolene

- 1.331 ungdommer har fått opplæring i egne miljørettigheter og hvordan de kan sikre at disse rettighetene blir fulgt opp av myndigheter og selskaper

- 292 ungdommer har fått opplæring i hvordan de kan overvåke og rapportere om oljeutslipp,forurensning og miljøkriminalitet

- 34 Young Friends of the Earth lokallag er etablert og er aktive i hele Nigerdeltaet. Gjennom etableringen av Young Friends of the Earth Nigeria har ungdommene fått en egen plattform for å lære, delta og gjennomføre egne aktiviteter i prosjektet.

- 40 ungdommer har etablert sin egen bedrift hvor de selger eller reparerer miljøvennlige sollamper og solcellepanel på taket.

Samuel og co

18 år gamle Samuel fra Bodo (nr. to fra venstre) har startet sitt eget lokallag i Young Friends of the Earth Nigeria. Bildet er tatt på en ungdomskonferanse med støtte fra Operasjon Dagsverk

Nigeria er et land hvor eldre mennesker bestemmer det meste. Ungdommers stemmer blir sjeldent lyttet til. Gjennom Operasjon Dagsverk-prosjektet har ungdommene fått muligheten til å ta ledelsen i kampen mot oljesøl, organisere pressekonferanser, drive lokallag og undervise andre ungdommer. 19 år gamle Samuel Lezor etablerte et eget lokallag i Bodo. De jobber for å forhindre nye oljeutslipp og overvåker opprydningen som Shell har lovet skal skje. Sammen med de andre medlemmene underviser han andre ungdommer på hjemplassen om hvilke rettigheter de har, hvordan de kan organisere seg eller starte en miljøvennlig bedrift.

Flere av ungdommene i programmet har også bidratt aktivt som «oljevoktere». I 2019 oppdaget ungdommer et oljeutslipp fra en av Shell sine rørledninger, som nektet å betale kompensasjon til de lokale landeierne og bøndene. Ungdommene har nå presset Shell til å motvillig skrive under på at de skal betale. Mange ungdommer har også etablert grønne bedrifter med kunnskapen de har lært fra prosjektet.

Ungdom lærer hvordan de kan påvirke politikere og skape oppmerksomhet om oljeutslipp

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer