Du er innafor

Når verden ser det
kan ingenting stoppe oss

Av og til er livet dritt. Du føler at du ikke er bra nok. At ingen ser alt det gode du har inni deg. Usynlig. Vi har alle uendelig potensiale, og fortjener sjansen til å vise det. I Sør-Afrika blir noen få født med fordeler, mens resten må kjempe dobbelt så hardt for å lykkes i livet. Det er urettferdig, og fører til at ambisiøse ungdommer ikke får vist potensialet de har på innsiden.
Vi har alle lyst til å vise hva kan, men vi må bli sett!

Internasjonal Uke: 18-29 oktober, OD-dagen: 4. november

Sør-Afrika er et land med mye urettferdighet

Det er et av landene med størst forskjell på fattig og rik i hele verden. Her er det noen få som har masse penger, og mange som har veldig lite. I mange år hadde Sør-Afrika det mest rasistiske styresettet i hele verden. Folk ble delt inn etter hudfarge, og all politikk i landet var laget sånn at hvite skulle få flest fordeler. Det ble kalt apartheid, og i 1994 ble det avviklet, men mange ting henger igjen. Sør-Afrika er fortsatt et urettferdig land hvor noen har bedre muligheter enn andre.
Og for mange fører det til, at de nære tingene i livet også blir kompliserte.

Loop1 bilde

Del 1

Kompisgjengen

Det er ensomt å være tøffest

Mange av oss har en kul fasade, men på innsiden er vi alle fulle av følelser. Vi er alle redde av og til. Triste. Forelska. Fortapte. Livet kan være overveldende. Men hvis du alltid må være tøff, snakker du kanskje aldri om disse følelsene med noen. Det kan være ganske ensomt.
I mange miljøer i Sør-Afrika er vold, inkludert seksuell vold, en måte å bli lagt merke til på. Å gjøre ting som ikke er innafor kan gi respekt. Ingen kødder med de tøffeste. Du finner de samme greiene i Norge. De sier at det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere. Men du vokser ikke som menneske av å få bank. Du krymper. Vonde opplevelser tar opp masse plass i hodet, så det blir mindre rom til de gode.

Trygghet

Det er vanskelig å vise sitt ekte jeg

I'm just a normal kid trying to fit into this community.
I believe every person in my area has this person inside of them, that's in a cage. Sometimes I'm nervous, but i can't show that, because then someone will take advantage of you. That's how it is out here. It's like a food chain. You need to be a predator, you need to show them there's no good side of you. You need to be that bad guy that no one's supposed to be able to look at.

Junaid

Junaid,

15 år

Toxic masculinity

Noen steder i Sør-Afrika er det press på å utøve vold for å være en "ekte mann". Det kan gjøre det vanskeligere å komme seg ut av en gjeng. Hver fæle ting du gjør, knytter deg tettere til gjengen. Noen mangler rollemodeller som kan vise at maskulinitet ikke handler om å behandle folk dritt. Toxic masculinity er et problem for alle kjønn, og for samfunnet. Alle taper på det.

« You need to be a predator »

Junaid, 15 YMCA, Ravensmead

Oppgave 1: Livsmestring

Hør Kendrick Lamar - The Art of Peer Pressure

Sitat:
“One day it's gon' burn you
But I'm with the homies right now”

Hva handler sangen om?
Hva slags type ting får the homies Kendrick til å gjøre?
Har du gjort ting du egentlig ikke ville for å være med i et felleskap?

Se hele teksten og analyse her

Mer om livsmestring
Dette henger sammen med FNs bærekraftsmål 5. Flere oppgaver finner du her

Final Bielke YANG ODW Illustrations 04 RGB
Loop2 bilde

Del 2

Skolen

Skole kan være skikkelig dritt

Det er mange som sliter på skolen, og ikke finner et fellesskap å ta del i. Problemer på skolen kan handle om mye forskjellig. Hvis du har opplevd vonde ting, og hodet er fullt av vanskelige tanker, er det ikke plass til å lære nye ting på skolen. Det kan bli kaos inni deg. Hvis ingen på skolen ser hva du går gjennom, må du stå i det helt alene. For mange blir løsningen å slutte på skolen. Det blir for mye. Og hvis du dropper ut av skolen, mister du mange muligheter i livet.

Vanskelige tanker og skolearbeid

Det er vanskelig på skolen hvis hodet er et annet sted

I don't know my dad. If your father abandons you, it has a big impact on your life.
It was a very difficult time for me, working through all those things.
Like, what did I do wrong to deserve all this?
I couldn't really open up. My focus was never in school.
That was the reason I failed grade four.

Anke

Anke,

16 år

« What did I do wrong to deserve all this? »

Anke, 16 år YMCA, Ravensmead

Apartheid

I Sør-Afrika ble rasisme i mange år satt i system. Staten bestemte at det skulle være ulike regler for de med lys, og de med mørk hud. Om du var lys i huden fikk du gå på de beste skolene, bo de fineste stedene og tjene mest. Var du var mørk i huden hadde du få rettigheter. Du kunne ikke bosette deg hvor du ville, hadde dårligere helsetjenester og fikk ikke lov til å stemme. Og uten stemmerett er det vanskelig å endre urettferdige regler.

Oppgave 2: Bærekraftig utvikling

Hør JID - Skeegee

Sitat:
“Take a chance, have faith, my lad
You got all of the same tools all the greats have had”

Hvilke fordeler og ulemper ble ditt største forbilde født med?
Hva er arv og miljø? Hvilken er viktigst for hva du kan oppnå i livet?
Hva trenger et samfunn for at unge skal kunne leve ut potensialet sitt?

Se hele teksten og analyse her

Mer om bærekraftig utvikling
Dette henger sammen med FNs bærekraftsmål 4. Flere oppgaver finner du her

Final Bielke YANG ODW Illustrations 03 RGB gul

Skole er viktig!

Barn og unge dropper ut av skolen både i Sør-Afrika og i Norge. De som står i fare for å droppe ut av skolen, trenger støtte for å fullføre. Det kan innebære leksehjelp, hjelp til å snakke om vonde opplevelser, støtte til ungdom med kompliserte familieforhold, eller ekstra tilrettelegging. Unge må bli sett på skolen.

Loop3 bilde

Del 3

De som bestemmer

Verden er urettferdig

Hvordan har det seg at noen har nesten ingenting, mens andre har masse? Urettferdighet er ikke et mystisk fenomen som skjer av seg selv. Det er mennesker som bestemmer de urettferdige spillereglene for samfunnet, og det er bare mennesker som kan endre dem. Men for å få til det, må vi ta ungdom på alvor og skape muligheter for at alle kan utvikle seg. Ikke et samfunn der noen er innafor, og noen er på utsiden.

Sør-Afrika er landet med størst forskjell på rik og fattig. En av hovedgrunnene til at Sør-Afrika er så urettferdig i dag er fordi de i mange år hadde et rasistisk system der folk ble rangert etter hudfarge. Og det er ungdom i dag, som vokser opp med restene av denne rasismen. Det gjør at de fleste som lever i stor fattigdom er mennesker med mørk hud. Det er ikke tilfeldig. Det er urettferdig.

Økonomisk ulikhet

« I feel like I'm not important enough. Like, what I think, what I say, doesn't matter. »

Phoebe, 19 YMCA, Ravensmead

Ungdomsmedvirkning


For at politikere skal løse problemene unge møter i hverdagen, er det viktig at de forstår hva unge trenger. Derfor må vi bli lyttet til når politikere skal ta avgjørelser. Politikerne sin jobb er å bruke skattepengene våre på en måte som gjør landet best mulig for oss som bor her. Ungdoms behov er viktige, uansett om det handler om å lage flere ungdomsklubber, bedre klimapolitikk eller tryggere lokalsamfunn.

Oppgave 3: Demokrati og medborgerskap

Hør Musti - Gro Harlem Brundtland

Sitat:
“Gro Harlem Brundtland, jeg er next”

Hvorfor rapper Musti om Gro Harlem Brundtland?
Hvem bestemmer i Norge? Har du noen rolle? Kan du påvirke?
Ordet "Demokrati" betyr "Folkestyre". Hva betyr "Folkestyre" i praksis?

Se hele teksten og analyse her

Mer om Demokrati og medborgerskap
Dette henger sammen med FNs bærekraftsmål 11 . Flere oppgaver finner du her

Final Bielke YANG ODW Illustrations 01 RGB

Like muligheter for alle

I år skal tusenvis av unge sør-afrikanere få opplæring i demokrati og rettigheter. Ungdommene skal kjenne på at det er trygt å ytre seg, og at deres stemme faktisk kan føre til forandring. Ungdom skal ta en aktiv rolle i samfunnet og stille krav til politikere. Bli sett. På denne måten skal unge mennesker ta styring, og jobbe for at samfunnet blir mer rettferdig. For det er ikke hudfargen din, eller størrelsen på lommeboka til foreldrene dine som skal bestemme hvordan livet ditt skal se ut. Alle fortjener en sjanse. Vi er alle bra nok, og ingen kan fortelle oss hva vi ikke kan få til. Vi er unge og lovende, og vi har tenkt til å vise verden at vi kan knuse gamle mønstre og endre fremtiden!

Loop4 bilde

Del 4

Hva kan vi gjøre med alt dette?

Dette skal vi gjøre

Unge fortjener tilgang på sunne fritidstilbud og bedre muligheter til å bli sett. Ungdom skal være med på å bygge et mer rettferdig Sør-Afrika fra bunnen. For at det skal bli virkelighet, er det viktig at ungdom:

1. Blir sett av gjengen

Det er ikke sant at gutter ikke gråter. Vi skal vise unge gutter at det finnes måter å bli sett, uten å måtte være tøffest i gjengen. Vi trenger alle trygge fellesskap å ta del i. Det skal vi skape gjennom:

  • å lage møteplasser hvor ungdom kan finne fellesskap og tilhørighet
  • å snakke med unge gutter om de vanskelige forventningene til hvordan "ekte menn" skal være
Skjermbilde 2021 03 10 kl 16 22 43

2. Blir sett på skolen

Det er lett å falle utenfor, på skolen. Med hjelp til lekser og til alt det sosiale og følelsesmessige rundt skolen, skal det bli lettere for ungdom som sliter å komme seg gjennom. Vi skal:

  • tilby støtte til ungdom som sliter med vanskelige tanker
  • hjelpe til med lekser og andre ting som kan gjøre skolen litt lettere
Skjermbilde 2021 03 10 kl 16 21 20

3. Blir sett av verden

Sør-Afrika er et urettferdig land hvor mange ikke blir sett og hørt av politikerne. Men ungdom burde selv få være med å skape et mer rettferdig samfunn. Vi skal:

  • skolere ungdom i hvilke rettigheter de har
  • skolere ungdom i hvordan de kan være med å påvirke politikk
Skjermbilde 2021 03 10 kl 16 29 21

Prosjektet skal gjennomføres av KFUK-KFUM Global i flere regioner i Sør-Afrika. Les mer om deres arbeid her

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer