Fellesskap og alternativer til vold i Colombia

Yasmin Nettside 23 Cover

Fellesskap og alternativer til vold i Colombia

Mål

OD 2023 skal styrke trygge fellesskap, gi muligheter og alternativer til vold

Innjobbede midler

18 200 000

Organisasjon

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

 
IMG 2002

SITUASJONEN

Ungdom står i skuddlinja mellom væpnede grupper, militæret, politiet og kriminelle miljøer. Mange sier det føles som om de bor i en krigssone. De vokser opp omgitt av vold. Noen er så unge som ti år når de rekrutteres til væpnede grupper, fordi de mangler alternativer. Flere steder står 8 av 10 unge helt uten skoletilbud. Antall selvmord blant ungdom øker. Men ungdommen vil ha endring, de vil kjempe for en bedre framtid, og nåtid. Med dette prosjektet skal vi nå ut til 10 000 ungdommer. Colombiansk ungdom skal se muligheter og alternativer til vold, få verktøy for å stå i mot rekruttering og kriminelle miljøer, og styrke sine ferdigheter om rettighetsarbeid og påvirkning. Partnerorganisasjonene består av en elevorganisasjon (ANDES), to urfolksorganisasjoner (CRIC Jovenes, Movimiento Juvenil) og en organisasjon som ivaretar afro-colombianernes rettigheter (PCN Jovenes).

Hoveddelen av prosjektet skal gjennomføres i regionen Cauca, sørvest i Colombia, der flertallet av partnerorganisasjonene har mest aktivitet. Prosjektet går over 4 år og ungdom mellom 13 og 19 år står sentralt i arbeidet.

IMG 2436

« Vi ungdom er framtiden, men framtiden skapes nå. »

Juan ANDES

IMG 0207

HVA SKAL VI GJØRE?

1. Støtte ungdomsorganisasjoner som gir alternativer til vold

Ungdomsorganisasjonene står på frontlinjen og kjemper for ungdom sin rettferdighet. De jobber for å unngå at de selv eller andre de er glad i, tas ut av deres hverdag for å bære et våpen og bli kriminelle. De kjemper mot volden de er omgitt av og vil fortsette å være endringsaktører. Ungdommen på tvers av organisasjonene skal oppleve fellesskap og at det finnes gode alternativer til rus og kriminalitet og væpnede grupper. De skal fortsette å skape trygge møteplasser der de gjennomfører aktiviteter som:

 • Sport, kunst og kultur
 • Nettverk og støttegrupper
 • Opplæring i konfliktløsning
 • Utdanning og jobb
IMG 1939

2. Bygge nettverk og holde kurs for unge slik at de blir sterkere rustet til å stå imot rekruttering

I Cauca-regionen står ungdom i fare for å bli tvangsrekruttert. De står i skuddlinja mellom væpnede grupper, militæret, politiet og kriminelle miljøer. Ungdommen skal få tryggheten og støtten de trenger for å stå imot rekruttering til væpnede grupper og kriminelle miljøer. Sammen skal de utveksle kunnskap og erfaringer hvor deres psykisk helse, identitet og livsmestring står sentralt:

 • Traumebehandling og psykologhjelp
 • Aktiviteter og møteplasser som skaper samhold
 • Kurs i livsmestring
 • Nettverk og støttegrupper av ungdom og for ungdom i risiko
 • Kampanje om psykisk helse

3. Gi ungdom kunnskap og ferdigheter for å påvirke myndighetene

Ungdom skal oppleve at de blir hørt i saker som angår dem. Colombiansk ungdom skal få de verktøyene de trenger for å kunne påvirke sine egne liv, gjennom lokalmiljøet og politikk. De vil bruke disse verktøyene og sine erfaringer til å jobbe for endring og påvirke myndighetene. Det skal de gjøre gjennom:

 • Ledertrening
 • Opplæring i politisk påvirkning og rettigheter
 • Kartlegge sammenhenger mellom manglende utdanning og krig
 • Utarbeide et forslag til utdanningsreform
 • Skape en felles ikke-voldelig agenda
IMG 0177

BÆREKRAFTSMÅL

Prosjekt fokuserer særlig på bærekraftsmål 11, 16 og 4

Les mer om de ulike målene her:

Bærekraftsmål 11

Bærekraftige byer og lokalsamfunn innebærer blant annet muligheten for deltakende samfunnsplanlegging og forvaltning, samt å verne og- og sikre verdens kultur- og naturarv. Inkluderende og trygge lokalsamfunn med aktiviteter som skaper samhold hindrer ungdom i å bli rekruttert til væpnede grupper.

Bærekraftsmål 16

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner har som mål å fremme fredelige og inkluderende samfunn- og er dermed svært aktuell i årets prosjekt, som jobber for en ikke-voldelig framtid for ungdommen i Colombia.

I tillegg er bærekraftsmål 4, god utdanning også relevant. God utdanning er ansett som en nøkkelfaktor for transformasjon av samfunn og anses som en av flere langsiktige strategier for å nå alle bærekraftsmålene. ODs arbeid mot bærekraftsmål 4 gjør seg gjeldende både for elever i Norge (gjennom informasjonskampanjen) og i ODs prosjekter (utdanning av ungdom i Sør).