Utdanning mot moderne slaveri

OD 19 HERO STILL

Utdanning mot
moderne slaveri

Mål

OD2019 skal bidra med utdanning og utviklingsmuligheter for 15 000 ungdommer i DR Kongo

Innjobbede midler

19 200 000

Organisasjon

Caritas Norge

 
Skjermbilde 2019 08 18 kl 13 13 28

Problemet

Mobilene, padene og laptopene våre inneholder mineraler som graves ut av ungdom i Østlige DR Kongo. Utbredt fattigdom gjør at mange ungdommer må slutte på skolen for å jobbe i gruver slik at familien skal få penger. Uten utdannelse er det vanskelig å få seg noen annen jobb. I DR Kongo har en komplisert og blodig krig ødelagt millioner av liv over flere tiår, og mange ungdommer som savner gode muligheter i livet ender opp i væpnede grupper i mangel på gode alternativer.

OD Kongo Gruve
Skjermbilde 2019 08 18 kl 14 05 57

Konsekvensene

Bare halvparten av ungdom i DR Kongo begynner på ungdomskolen. Arbeid i gruvene fører til at barn og unge faller ut av skolen og går glipp av nødvendig kunnskap i livet. Det gjør det vanskelig å komme inn i skolesystemet igjen.Arbeidet i gruver er en stor påkjenning både psykisk og fysisk. Det kan være vanskelig å følge med på skolen når hodet er fullt av vanskelige tanker.I deler av DR Kongo tar væpnede grupper over områder hvor det er penger å tjene på gruvedrift. Ofte bruker de vold for å jage bort lokalbefolkningen.

Jeg var ikke utsatt for ulykker, men andre mennesker ble skadet, og noen døde. Gruvene er ikke et bra sted for oss barn, forteller Justin (18), som jobbet med å pumpe vann i en gullgruve i DR Kongo. Nå går han i tømrerlære med støtte fra Caritas Norge og Caritas Congo finansiert av Operasjon Dagsverk.

Justin puisait de leau dans une mine il reve douvrir son propre atelier de menuiserie

Ungdom i DR Kongo får alternativer til å jobbe i gruver av OD 2019

Skolebenk

Løsningene

1. Utdanning

Mange ungdommer i DR Kongo dropper ut av skolen på grunn av fattigdom, og uten utdanning er det vanskelig å finne en jobb. Prosjektet skal:

  • Sikre at ungdom tar igjen tapt skolegang
  • Gi ungdom yrkesopplæring
68493358 2215199761936592 6949936802157297664 n

2. Ungdomsmedvirkning

Ungdom deltar i liten grad i avgjørelser som angår dem. Prosjektet skal:

  • Jobbe for at ungdom blir hørt
  • Sikre at ungdom får en stemme i lokale klubber som jobber for å bedre ungdoms situasjon
  • Bidra til at det utvikles elevråd på skolene slik at ungdommene kan påvirke egen utdanning
Skolebenk-blid

3. Beskyttelse

Ungdom trenger trygghet for å fungere i samfunnet, og for å skape seg et godt liv. Prosjektet skal:

  • Lære foreldre, lærere og lokale ledere om hvordan de kan beskytte ungdom mot å bli rekruttert av væpnede styrker
  • Påvirke lokale myndigheter slik at de gjør det enklere for ungdom å skaffe seg en utdanning
IMG 6178

Dette har skjedd så langt:

Skolegang og yrkesopplæring:

Siden oppstarten i 2020 har 6252 unge jenter og gutter mellom 12-19 år fått hjelp til å komme seg ut av farlig arbeid i gruvene og inn i skolegang og/eller yrkesopplæring. 4405 unge jenter og gutter har kommet seg tilbake på skolebenken, mens 1200 har fått yrkesopplæring innen et selvvalgt yrke (sying, snekring, mekanikk, muring og it-lære).

Beskyttelse og deltakelse:

300 gutter og jenter (12-19 år) har deltatt aktivt i 47 lokale arbeidsgrupper, som har blitt skolert i beskyttelse av barn og unge. 12 elevråd har blitt etablert og lar elevene aktivt ta del i viktige avgjørelser i skolene.136 ungdommer har mottatt psykologisk støtte og 186 helsehjelp, da arbeidet i gruvene kan være både hardt og skadelig for helsa.

Bevisstgjøring av lokalsamfunn:

6000 innbyggere og 85 ledere av lokale gruver har mottatt informasjon om hvordan man beskytter ungdom mot utnyttelse og om retten til utdanning. 8 målrettede initiativ har blitt rettet opp mot myndigheter, foreldre og gruveeiere for å bremse rekruttering av ungdom under 18 år til gruvene via målrettede informasjonskampanjer og opplysning om barn og unges rettigheter. 50 spare- og lånegrupper har også blitt etablert, slik at foreldrene til ungdommene kan spare til ungdommenes skolegang og på den måten hindre at de vender tilbake til gruver og væpnede styrker.

Adumana sin historie

Adumana fikk et bedre liv etter at hun lærte å sy. Hun er 17 år gammel og foreldreløs. Hun pleide å jobbe i en gruve utenfor Wamba der hun knapt tjente 1 dollar om dagen ved å selge juice. Jobbing i og rundt gruvene innebærer stor helserisiko, og alvorlig utnyttelse av jenter er svært vanlig i disse områdene. Ved hjelp av OD prosjektet har hun fått opplæring i å sy, og hun tjener nå til livets opphold langt unna gruvene. Adumana er veldig takknemlig for muligheten til å ta del i OD prosjektet.

OD 2019 Adumana Therese MAMBOO fra 2022 arsrapport

Sifa sin historie

Sifa er tilbake på skolen etter å ha blitt utnyttet i gruvene. Sifa (17) jobbet i en gruve i Kamituga hvor hun knuste steiner for hånd ved hjelp av et jernverktøy. Alvorlig utnyttelse av jenter er svært utbredt i de mange gruvene i området. «Jeg vil takke norske elever og Caritas for hjelpen. Tidligere hadde jeg ikke råd til å betale for videreutdanning. Men jeg var så heldig å bli valgt ut til dette prosjektet, sier Sifa. Hun har vært engasjert i elevrådet ved skolen og tar aktivt del i støttegrupper (RECOPE) som besøker gruvene og driver informasjonsarbeid og gjennomfører opplæring i barns rettigheter som en del av prosjektet.

Sifa

Følg mobilen din sin reise gruvene i DR Kongo til Norge. På veien møter vi gruvearbeidere, sexslaver og lærere.

Prosjektet skal gjennomføres av Caritas i regionene Wamba og Uvira i østlige DR Kongo. Les mer om Caritas Norge sitt arbeid her