Utenforskap i Sør-Afrika

Skjermbilde 2021 03 10 kl 16 21 20

Utenforskap
i Sør-Afrika

Mål

OD 2021 skal skape trygge møteplasser, hjelpe ungdom som sliter med skolen, og gi opplæring i politisk påvirkning

Innjobbede midler

15 300 000

Organisasjon

KFUK-KFUM Global

 
KFUK KFUM Global 2021

problemet

Sør-Afrika er et av landene med størst forskjell på fattig og rik i hele verden. I mange år hadde Sør-Afrika et rasistisk styresett, hvor folk ble delt inn etter hudfarge, og politikken ga hvite flest fordeler. Sør-Afrika er fortsatt urettferdig, og for mange fører det til at de nære tingene i livet også blir kompliserte. Fattigdom og ulikhet skaper kriminalitet, og i mange miljøer i Sør-Afrika er vold en måte å bli lagt merke til.

Mange unge i Sør-Afrika har opplevd vold på nært hold

Skjermbilde 2021 03 10 kl 16 22 43

konsekvensene

Mange unge har opplevd vonde ting i Sør-Afrika. Det gjør skolen vanskelig. Traumer tar opp masse plass i hodet, så det blir mindre rom til å lære. Det kan også skape kaos i hodet, som gjør det sosiale på skolen vanskeligere. Hvis ingen på skolen ser hva du går gjennom, må du stå i det helt alene. For mange blir løsningen å slutte på skolen.

Vanskelige tanker kan gå utover skolearbeid

Skjermbilde 2021 03 10 kl 16 29 21

løsningene


Dette skal vi gjøre:

Målet er å gi unge som er i risiko for å falle utenfor stemmen, rommet og evnen til å påvirke samfunnet. YMCA (Young Men's Christian Association) er den lokale partneren i Sør-Afrika. Dette skal programmet få til:

 • Ungdom på kant med loven er bedre stilt til å kunne ta vare på seg selv.
 • Ungdom på kant med loven deltar aktivt i kampen mot kjønnsbasert vold.
 • Ungdom på kant med loven er aktive borgere som påvirker beslutningstakere og myndighetspersoner.
 • Ungdom på kant med loven tar aktiv del i styringen av YMCA Sør-Afrika.
Final Bielke YANG ODW Illustrations 04 RGB

Dette har skjedd så langt:

I Sør-Afrika var skolene stengt på grunn av korona fram til juni 2022. Mange aktiviteter måtte endres eller utsettes. Men

 • 850 ungdommer fullførte opplæringsprogrammet i livsmestring
 • 191 ungdommer har deltatt på digitale kafeer

Mange tenåringer som blir gravide må forlate skolen. YMCA jobber for å forebygge tenåringsgraviditeter og støtter jenter som blir gravide.

 • 55 overlevende etter kjønnsbasert vold fikk rådgivning
 • 563 gutter fikk opplæring i transformative maskulinitet for å motvirke skadelig maskulinitet

Ungdom har jobbet med å påvirke myndighetene, og arbeidet har vært mer omfattende enn planlagt.

 • 230 unge mennesker deltok i kampanjearbeid og gjennomførte 18 kampanjer som nådde 200 personer

YMCA sier selv at det aller viktigste de har fått til er at unge nå deltar mye mer aktivt i styringen av organisasjonen.

 • YMCA har gjennomført to ungdomskonsultasjonsmøter.
 • 18 unge fra ulike deler av landet har deltatt i å utvikle verktøy og politikk for økt ungdomsmedvirkning.
 • Nasjonalt ungdomsråd er etablert og to ungdommer er nominert til å sitte i det nasjonale styret til Sør-Afrika YMCA.

Det er lett å falle utenfor, på skolen. Med hjelp til lekser og til alt det sosiale og følelsesmessige rundt skolen, skal det bli lettere for ungdom som sliter å komme seg gjennom. Vi skal:

 • tilby støtte til ungdom som sliter med vanskelige tanker
 • hjelpe til med lekser og andre ting som kan gjøre skolen litt lettere
Final Bielke YANG ODW Illustrations 02 RGB

Oppdateringer fra prosjektet

Cayleb Josephs bor i Athlone, Cape Town, og har deltatt i transformativ maskulinitet-programmet i ett år. Cayleb sier at det har vært veldig gøy å spille fotball med vennene og å diskutere viktige temaer.

”Vi har snakket om likestilling, kjønnsbasert vold, kjærlighet, og om hvordan det er å være mann i samfunnet. Det beste med transformativ maskulinitet-programmet er fotball, jeg elsker fotball, og å ha samtaler om problemer i samfunnet, som kjønnsbasert vold.”

IMG 4073

Prosjektet gjennomføres av KFUK-KFUM Global i flere regioner i Sør-Afrika. Les mer om deres arbeid her