Psykisk helse i Uganda

Senegal PACOPE Pikine 001 vendt Loop 2 bilde

Psykisk helse
i Uganda

Mål

OD 2022 skal styrke ungdommers rett til inkluderende utdanning og helse

Innjobbede midler

14 300 000

Organisasjon

SOS-barnebyer og Mental Helse Ungdom

 
00200450 87a5cck10af656e285km69c31 570x359

Problemet

Uganda har en lang historie som går titusenvis av år tilbake i tid. Nord i Uganda finner du byen Gulu. Den har en helt spesiell historie. I 20 år var den sentrum for en veldig brutal borgerkrig, hvor hundre tusen mennesker døde, og enda flere rømte fra hjemmene sine. I 2006 flyttet krigen seg ut av Uganda, og i dag er Gulu er et relativt trygt sted. Men et resultat av krigen er at det i Gulu finnes tusenvis av ungdommer som har vokst opp uten foreldre. Og mange av de som mistet foreldrene sine da de var små, er i dag tenåringer.

Gulu kart

Ensomhet er en følelse mange unge i Uganda kjenner ofte

Bilde med tape

Konsekvensene

Livet suger skikkelig noen ganger. Alt faller fra hverandre, men det er umulig å sette ord på det. I Uganda er psykisk helse et tabu ingen snakker om, og det gjør livet tøft for ungdom. Det er dritskummelt å åpne seg, men det er mye verre å la alle de vonde tingene være i fred, få slå rot og gro.

Vi har ulikt behov for sosial kontakt. Noen vil være sammen med andre hele tiden, og noen trenger mye alenetid. Ensomhet kan henge sammen med en følelse av å ikke bli forstått, eller ikke blir godtatt for den du er. Er du ensom over tid, kan det utvikle seg til psykiske lidelser slik som depresjon og angst. Ensomhet kan gjøre det vanskelig å takle stressende situasjoner og føre til dårlig selvtillit. Ensomhet er usynlig fra utsiden, og det kan være vanskelig å fortelle til andre.

IMG 6749
Skjermbilde 2022 07 06 kl 13 35 34

Løsningene

Dette skal vi gjøre

1. Bryte ned fordommer

I Uganda er psykisk helse et tabu ingen snakker om. Det er farlig! Mange med psykiske helseplager blir bedt om å tie stille og tenke på noe annet. Derfor skal ungdom selv få lage kampanjer som viser at psykiske helse er viktig å snakke om.

1 Kampanje

2. Støtte skoleungdom

Ungdom på skoler i Uganda har få å snakke med når livet blir vanskelig. Psykisk helse er tabu, og få vet hvordan man skal håndtere det på skoene. Vi skal lage et samtaletilbud på åtte skoler, så elever kan snakke med noen når hverdagen blir for mye.

Skjermbilde 2022 07 06 kl 13 51 24

3. Påvirke politikerne

For at psykisk helse skal bli tatt på alvor, må vi snakke med politikerne! Hvis ikke politikerne bryr seg om unges psykiske helse, er det umulig å få gjort noe med det. Vi skal jobbe målrettet med politisk påvirkning for å få dem til å forstå alvoret.

Skjermbilde 2022 07 06 kl 13 50 10

Hva har skjedd siden sist

Resultater fra de siste seks månedene

  • 200 representanter fra de lokale myndighetene, lærere, lokale ledere og representanter for ungdommene deltok på lanseringen av prosjektet i distriktene Gulu og Wakiso i april.
  • 64 ungdommer ved åtte skoler er rekruttert og har fått nødvendig opplæring for å kunne snakke godt med medelever om mentale helseutfordringer. De får støtte av 16 mentorer som også har fått opplæring.
  • Mai 2023 var måneden for bevissthet rundt mental helse. Da ble det satt fokus på skolering. I tillegg deltok omtrent 200 personer i en konferanse for blant annet å se på innovasjon for å løse mentale helseproblemer.
  • Ungdommer fra prosjektet fremførte dikt, sketsjer, taler, sanger, dans og drama om temaer innen mental helse på markeringen for den internasjonale dagen for the African Child. Nesten 400 deltok. I tillegg organiserte ungdommene talkshow med paneldebatt om mental helse på en populær radiokanal i prosjektområdene.