Sandra smal

Vårt budskap

Vårt budskap

Vår visjon er: En rettferdig verden formet av ungdom.

Hva mener vi?

Ungdom har rett til å bli hørt, påvirke og bestemme i saker som påvirker ungdom. Det gjelder i Norge og prosjektene OD støtter i andre land.

Halvparten av verdens befolkning idag er ungdom. Når ungdom ikke blir hørt, skapes en urettferdig verden på de voksnes premisser. Ungdom har meninger, ønsker og tanker om samfunnet rundt seg, og egne liv.

Ungdom er ikke passive mottakere, men vil skape endring. Ungdom skal styre verden i morgen. Hvis vi skal skape bærekraftig utvikling, er ungdoms perspektiver viktige i dag. Ungdom skaper muligheter, og bidrar til utvikling for enkeltmennesker og samfunn.

Kopi-av-IMG_2442

Hva gjør vi?

Vi jobber for at ungdom over hele verden skal påvirke saker som angår vår felles framtid.

For oss er det avgjørende at ungdom har styringen i arbeidet i Norge og er deltakende i prosjektene vi støtter. Vi tilbyr undervisningsmateriell om global rettferdighet og hvordan holdninger og handlinger former verden. Vi tilbyr undervisningsmateriell og muligheten å jobbe på en arbeidsplass eller på andre måter én dag til inntekt for et utviklingsprosjekt som støtter ungdomsmedvirkning, solidaritet og utdanning for utvikling.

I våre prosjekter er ungdom med å ta avgjørelser. Vi går foran som eksempel på hvordan vi kan fremstille ungdom som likeverdige endringsaktører.

7

« Det er på høy tid å begynne å ta ungdom på alvor! »

Jens, 20

Vår kommunikasjonsveileder

Vi har en kommunikasjonsveileder. Her finner du de viktigste tingene du trenger å vite.

Mener vi noe politisk?

Vi er partipolitisk uavhengige, men vi støtter ofte saker som er politiske. Vi jobber for å endre urettferdige strukturer i verden, og å gi ungdom en stemme. Det henger sammen med politikk. Men det er forskjell på partipolitikk og politikk. Rettferdighet er noe som angår alle uansett politisk orientering. Vi bryr oss ikke om hvilket politisk idegrunnlag løsningene springer ut fra. Vi bryr oss om at løsningene skaper en bedre fremtid for ungdom.

2015

Stereotypier, solidaritet og kontekst

Vi bruker ikke tekst, bilder eller film som opprettholder stereotypier. Vi ser på ungdom som aktive endringsaktører, ikke passive mottakere. Vi er alle komplekse mennesker med et bredt spekter av følelser og kvaliteter, aldri kun ofre. Vi fremstiller alle ungdommer som sterke individer som vil endre fremtiden sin, ikke som taperne i en urettferdig verden. Vi viser ungdom på sitt mest sårbare, men vi viser dem også på sitt sterkeste.
Vi tror på solidaritet. Solidaritet er en følelse av fellesskap, samhold og felles ansvar mellom mennesker og grupper. Vi mener at alle tjener på at ungdom i hele verden har gode liv.
Vi viser aldri historier fra prosjektene uten kontekst eller årsakssammenhenger. Vi viser alltid hvordan urettferdighet oppstår og opprettholdes.

DSCF4077

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer