DSC_2390_edit

Hva er OD?

Hva er OD?

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Gjennom OD kan ungdom i Norge støtte ungdom i andre deler av verden, og bidra til en mer rettferdig verden formet av ungdom. Vi tror på ungdom og at hvis ungdom blir sett, hørt og utstyrt med de verktøyene de trenger, kan ungdom være den beste drivkraften for bærekraftig utvikling, og en mer rettferdig verden!

En rettferdig verden formet av ungdom

OD-dagen er aksjonsdagen vår, der titusenvis av elever bruker en dag av sin skolegang for å støtte ungdom i andre deler av verden.

I forkant av OD-dagen arrangerer vi informasjonskampanjen Internasjonal Uke (IU), som skoler kan delta på. Under IU kan elevene lære om ulike globale spørsmål, hva som er med på å gjøre verden urettferdig, og tematikker knyttet til årets prosjekt. Kunnskap fører til holdningsendringer, engasjement og en mer rettferdig verden. Målet med IU er å gi elevene et grunnlag for å ta et bevisst valg på om de ønsker å jobbe på OD-dagen eller ikke.

Vi tilbyr en rekke undervisningsopplegg, ressurser og ulike forslag til hvordan man kan gjennomføre IU. Det kan nemlig arrangeres på den måten som passer skolen best. Det kan gå over en skoletime, en dag, eller en hel uke. Sjekk ut denne siden for å se hvordan man kan komme i gang!

Det er elever som hvert år velger hvilket prosjekt OD-midlene kan gå til, og alle skoler kan være med å stemme frem årets OD-prosjekt. Mer om prosjektvalg finnes på denne siden.

Vi støtter alltid prosjekter med ungdom & utdanning i fokus

Ungdom er ungdom, uansett

Halvparten av verdens befolkning er under 30 år, men likevel blir mange unge aldri hørt. Da skapes en urettferdig verden på de voksnes premisser. Ingen vet mer om ungdoms behov enn ungdom selv. Derfor tar ungdom de viktigste avgjørelsene i OD. Vi er ungdom i alle ledd, fra ledelsen i Norge, på skolene, til gjennomføringen av prosjektene ute i verden. Vi ser på alle ungdommer som ønsker å skape en endring, som likeverdige endringsaktører. Vi er alle ungdommer, og vi jobber for å skape en verden hvor våre perspektiver er med på å forme fremtiden.

DSCF4077

« Vi er den neste generasjonen »

Janna Palestina

Verden er urettferdig på mange ulike måter. I Nigerdeltaet betaler for eksempel ungdom prisen for oljeselskapenes virksomhet