IMG 1391

Delta på årets OD!

Urfolksungdom i Guatemala opplever sult som en trussel i møte med stadig mer uforutsigbare klimaendringer. Med opplæring i klimatilpasset jordbruk skal ungdommer få kunnskapen de trenger for å produsere mat i et endret klima, og inntekt som bidrar til at de kan fullføre skolegangen.

Internasjonal Uke: 14. - 25. oktober

OD-dagen: 31. oktober

IMG 1401

Foto (Guatemala): Ana Christina Chaclán García

IMG 1402
IMG 1387
IMG 1399
IMG 1398
IMG 1397
IMG 1396

« Elever i hele Norge har vist at generasjon Greta Thunberg ikke er død! Vi gratulerer Utviklingsfondet med valget, og gleder oss til samarbeidet om å inspirere elever over hele Norge til å delta i ungdommenes kamp mot sult og klimaendringene »

OD-leder Tobias Dahle

Årets prosjekt

Forestill deg et liv hvor hver dag er en kamp for mat, hvor skole, deltidsjobb og venner kommer i andre rekke fordi magen er tom. Dette er hverdagen for mange urfolksungdommer i Guatemala. Det å dyrke nok mat blir bare vanskeligere. Flere og flere sulter i verden. Guatemala rammes hardt av klimaendringene. Ungdom ser avlinger visne, og hjem raseres av naturkatastrofer. Uten at de har gjort noe for å skape klimaproblemet. Det er urettferdig. Urfolksungdom i Guatemala ønsker å bli lyttet til og være en del av løsningen på sultproblemet. Med opplæring i klimasmart jordbruk skal ungdommer få kunnskapen de trenger for å produsere mat i et endret klima, og inntekt som hjelper dem å fullføre skolegangen.

Vil du gå i dybden på årets prosjekt?

Les mer her

Utviklingsfondet

samarbeider med oss om årets OD
IMG 1404

Prosjektet med Utviklingsfondet skal gjennomføres i Guatemala.

Mal 2 bokmal

Årets prosjekt fokuserer særlig på bærekraftsmål 2

Mal 13 bokmal

Mål 13 er også viktig i årets prosjekt: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Image001

OD-dagen er et handlingsalternativ for ungdom som ønsker å gjøre en forskjell!

Klimakamp, matsikkerhet og urfolk

Årets OD tar opp temaer som klimakamp, matsikkerhet og urfolk. Temaene er svært relevante for ungdom i Norge, med både kampen for urfolksrettigheter og mot klimaendringene, som angår oss alle. Prosjektet og tematikken gir også en god mulighet for tverrfaglig arbeid med bærekraftig utvikling i skolen.

OD er relevant for en rekke fag i både videregående og ungdomsskolen

Se våre undervisningsopplegg

« Kampen mot klimaendringer krever en felles innsats fra oss alle. Derfor er det utrolig bra at norske elever engasjerer seg. OD-dagen gir muligheten til å gjøre en forskjell. Jeg ønsker alle involverte lykke til! »

Kari Nessa Nordtun Kunnskapsminister