DSCF6294

Ansvarsfordeling og oppgaver

Kom i gang med Operasjon Dagsverk!

Operasjon Dagsverk arrangeres veldig ulikt på skolene, og det er bare kreativiteten som setter grenser. Her kommer noen tips til hvordan dere kommer igang.

Opprett en skolekomite!

Skolekomiteen har ansvaret for å arrangere Operasjon Dagsverk på sin skole. Noen steder har elevrådet eller valgfaget "Innsats for andre" denne oppgaven, andre steder er skolekomiteen en helt egen gruppe. Arbeidet innebærer å gi all nødvendig informasjon til elever og lærere og å gjennomføre internasjonal uke og OD-dagen. De viktigste oppgavene er å planlegge og arrangere Internasjonal Uke, skaffe jobber til OD-dagen, lage opplegg til OD-dagen på skolen og holde oversikt over elevene som jobber på OD-dagen.

DSC04769

Tips: meld dere inn i

OD i skolen på Facebook

Husk lærerne!

Det er viktig å ha lærerne med på laget. Lærerne er en kjempeviktig ressurs med masse erfaring. Og det er viktig at de og vet om årets prosjekt, hvilke undervisningsressurser vi tilbyr, og hvordan de kan bidra. Dersom dere får til et godt samarbeid mellom skolekomiteen og lærerne, blir Operasjon Dagsverk garantert en stor suksess på deres skole!

Max Emanuelson MAX0328
IMG_8269

Operasjon Dagsverk arrangerer seminarer for skolekomitéene over hele Norge!

Fordeling av ansvar

Det er lurt å fordele ansvar og arbeidsoppgaver. Det finnes mange måter å fordele på, men en vanlig inndeling er:

Leder

 • Leder arbeidet med OD
 • Setter sammen en skolekomité på skolen
 • Ansvar for at alt gjøres riktig og til rett tid
 • Tips: lag en møteplan for høsten. Inkluder alle i arbeidet, også i sosiale ting.

Internasjonal Uke-ansvarlig

 • Planlegger og arrangerer aktiviteter og program for IU.
 • Ansvar for å snakke med skoleledelsen, slik at det settes av av tid til IU i undervisningen.
 • Oppfordre lærere til å integrere OD i undervisningen og bestill foredrag.
 • Tips: Start planleggingen tidlig og sørg for at skolekomiteen og lærerne blir inkludert i arbeidet. Sørg for at teknisk utstyr, nøkler, lærere som skal ta fravær osv. er i orden.

Økonomiansvarlig

Informasjonsansvarlig

 • Bindeledd mellom skolekomiteen, lærerne og elevene. Sørger for at informasjon kommer frem dit den skal i tide.
 • Tips: ha informasjonsmøter, og miniforedrag i klassene. Tips elevene om hvor de kan skaffe jobber. Heng opp program og lapper på skolen. Sørg for at ODs materiell blir delt ut i klassene. Bruke skolens nettside, Fronter/It’s Learning/skolearena etc. til å spre informasjon. Bruk gjerne våre maler til skriv og presentasjoner.

OD-dagansvarlig

 • Lage opplegg for elever som ikke jobber på OD-dagen. Sjekk våre tips til OD-dagen på skolen!
 • Tips: Få hjelp av lærerne på skolen med fravær og ro og orden.

Jobbansvarlig

 • Hjelpe elever som ikke klarer å finne seg en jobb. Tips elever om hvor de kan finne jobber og hva de kan gjøre.
 • Ordne noen ekstra jobber, slik at du kan hjelpe de som trenger det.
 • Tips: Kontakt bedrifter, kommunen, sykehus, eldresentre osv. Her finnes mal for skriv. Kontakt media! Bruk aviser og radio til å oppfordre privatpersoner og bedrifter til å være arbeidsgivere.

Trenger dere hjelp?

Kontakt ditt distrikt!