Callin

Ansvarsfordeling og oppgaver

Kom i gang med arrangeringen!

Operasjon Dagsverk arrangeres veldig ulikt på skolene, og det er bare kreativiteten som setter grenser. Likevel har vi noen tips til hvordan dere kan sette i gang med å arrangere OD på deres skole.

Opprett en skolekomite!

Skolekomiteen har ansvaret for å arrangere Operasjon Dagsverk på sin skole. Noen steder har elevrådet eller valgfaget "Innsats for andre" denne oppgaven, andre steder er skolekomiteen en helt egen gruppe. Arbeidet innebærer å gi all nødvendig informasjon til elever og lærere og å gjennomføre internasjonal uke og OD-dagen. De viktigste oppgavene er å planlegge og arrangere Internasjonal Uke, skaffe jobber til OD-dagen, lage opplegg til OD-dagen på skolen og holde oversikt over elevene som jobber på OD-dagen.

DSCF6294

Tips: meld dere inn i

OD i skolen på Facebook

Husk lærerne!

Det er viktig å ha lærerne med på laget. Lærerne er en kjempeviktig ressurs med masse erfaring. Og det er viktig at de og vet om årets prosjekt, hvilke undervisningsressurser vi tilbyr, og hvordan de kan bidra. Dersom dere får til et godt samarbeid mellom skolekomiteen og lærerne, blir Operasjon Dagsverk garantert en stor suksess på deres skole!

Max Emanuelson MAX0328

« Operasjon Dagsverk handler om oss. (...) Vi ser at verden er urettferdig og vi har lyst til å gjøre noe med det »

Jakob Øvesen Aanderaa, 19

IMG_8269

Operasjon Dagsverk arrangerer seminarer for skolekomitéene over hele Norge!

Fordeling av ansvar

Det er lurt å fordele ansvar og arbeidsoppgaver. Det finnes mange måter å fordele på, men en vanlig inndeling er:

Leder

Leder arbeidet med OD. Setter sammen en skolekomité på skolen. Ansvaret for at alt gjøres riktig og til rett tid. Nyttige tips: - Lag en møteplan for høsten. Inkluder alle i arbeidet, også i sosiale ting.

Internasjonal Uke-ansvarlig

Alle i skolekomiteen har ansvar for å få gjennomført Internasjonal Uke (IU), men det er lurt å ha en IU-ansvarlig eller en IU-gruppe i skolekomiteen. Planlegger og arrangerer aktiviteter og program for IU. Tips: Start planleggingen tidlig og sørg for at skolekomiteen og lærerne blir inkludert i arbeidet. Snakk med skoleledelsen, slik at de setter av tid i undervisningen til IU. Sørg for at teknisk utstyr, nøkler, lærere som skal ta fravær osv er i orden. Oppfordre lærere til å integrere OD i undervisningen og bestill foredrag.

Økonomiansvarlig

Ansvar for å holde oversikt over innbetaling for elevene som jobber på OD-dagen og føre fravær. Dersom dere har fått penger til å bruke under IU, eller OD-dagen, er det økonomiansvarlig sin oppgave å lage et budsjett for hvordan pengene skal brukes.

Informasjonsansvarlig

Bindeledd mellom skolekomiteen, lærerne og elevene. Sørger for at informasjon kommer frem dit den skal i tide. Tips: - Ha informasjonsmøter, og miniforedrag i klassene. Tips elevene om hvor de kan skaffe jobber. Heng opp program og lapper på skolen. Sørg for at ODs materiell blir delt ut i klassene. Bruke skolens nettside, Fronter/It’s Learning/skolearena etc. til å spre informasjon

OD-dagansvarlig

Lage opplegg for elever som ikke jobber på OD-dagen. Tips: Sjekk våre tips til opplegg. Få hjelp av lærerne på skolen med fravær og ro og orden.

Jobbansvarlig

Hjelpe elever som ikke klarer å finne seg en jobb. Ordne noen ekstra jobber, slik at du kan hjelpe de som trenger det. Tips: Kontakt bedrifter, kommunen, sykehus, eldresentre osv. Her finnes mal for skriv. Kontakt media! Bruk aviser og radio til å oppfordre privatpersoner og bedrifter til å være arbeidsgivere. Informer elevene som skal jobbe om at de må registrere seg før OD-dagen. Tips elever om hvor de kan finne jobber og hva de kan gjøre.

Trenger dere hjelp?

Kontakt ditt distrikt!

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer